Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.07.2012 16:35 - Теорията на Л.Н.Гумильов за произхода на европейските хуни.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 9841 Коментари: 15 Гласове:
4

Последна промяна: 18.07.2012 17:08

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
     Гумильов нарича дори през 1960 г.  Hsiong-nu с името "хунну", при положение, че истинските учени в същата Русия, отдавна ги наричат "сюнну"...
   Гумильов иска на всяка цена да защити тезата на Иностранцев от 1900 г. за това, че средно-азиатците хсионг-ну стават европейски хуни.

     През 1960 г. Л.Н.Гумильов влиза в полемика с Ото Менхен-Хелфен, чиято статия от 1945 г. казва - ама буквално - царя е гол... Няма етнографска и антропологична близост между Hsiong-nu от Средна Азия и Huns от Европа (Maenchen-Heifen О. The Huns and the Hsiung-nu // Byzantion. American Series, III. T. XVII (1945). P. 222-243.)...
    Първият, който в СССР се опитва да опровергае Хелфен е Бернщам, отговаряйки на Хелфен, че за периода от І до ІV в. хсионг-ну са променили етнографския си и антропологичен облик.
    Всъщност всички в Русия, още от времето на Иностранцев през 1900 г., повтарят, че за последно хсионг-ну са упоменати от китайските извори през І в. от н.е., а от западните за първи път през ІV в.
      Но, Гумильов съзнава, че няма как повече да се заобиколи сведението на Птоломей от ІІ в. от н.е. за хуни в северното Черноморие, което отстоява Хелфен. Вследствие на което, Гумильов е първият, които "отрича" Иностранцев в СССР през 1960 г., но за да го преформулира, т.е. да съхрани приемствеността между хсионг-ну и европейските хуни.
image
imageхсионг-ну на стари китайски вази

       Гумильов отрича, че е имало "велико преселение на народите" предприето от хсионг-ну от Средна Азия и разработва концепцията, че през І в. на запад бяга ...САМО ЕДИН КОНЕН ОТРЯД, гонен и преследван от сянбийците (хсионг-пи) ...
      В статия, публикувана в сп. "Вестник древней истории" №4 от 1960 г. "Некоторые вопросы истории хуннов" (http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article23.htm), Гумильов изгражда хипотеза, че конния отряд бягал на запад 1000 дни, т.е. изминал 2600 км. по 26 км. дневно и така обвързва последното упоменаване на хсионг-ну в китайските сведения с първото упоменаване, според него от Дионисий Периегет, през 160 г....
           Цялата хипотеза на Гумильов за произхода на европейските хуни се върти около този конен отряд от мъже монглоиди хсионг-ну, дето изоставили жени, деца и старци, понеже те не можели да бягат на запад по 26 км. на ден, и този мъжкарско-пасионарен отряд като пристигнал на Волга си взел жени маджарки, оплодил ги  и така хунну (Hsiong-nu) станали нов, но и стария народ, гунны (Huns)...
      Ето и отговора, според Гумильов, за новата етнография и антропология, монглоидите си взели жени маджарки и станали мелези... Апропо, теория за мелези, той използва и в статията си как бай-ди станали ефталити...
            И така, нагласил Гумильов нещата, че хем да не се повтаря повече Иностранцев/
Бернщам за велико преселение, хем и да се знае, че "хунну" станали "гуны"...
            При това всичко до косъм се крепи на тоя отряд...

            През 1973 г. в монографията си "Светът на хуните", (The World of the Huns: Studies in Their History and Culture. University of California Press, 1973) Ото Менхен-Хелфън обръща внимание на една елементарна грешка при смятането на Гумильов: 2600 км. за 1000 дни не са 26 км. на ден, а 2,6 км и добавя: това разстояние би било възможно даже и за бременните жени хсионг-ну...
      А археолога С.С.Миняев през 1986 г., издирва и конкретните сведения около този военен отряд оцелял от хсионг-ну при битките им със сянбийците на изток (С. С. Миняев . Сюнну. Природа, 1986, №4 ), и посочва, че ТАМ са оцелели САМО 300 души (ТРИСТА ДУШИ)....

         Къде отиде теорията за единството между хсионг-ну от Средна Азия и европейските хуни???

       През 2005 г. В.А.Якобсон в Предисловие к "История древнего Востока" пише: "Работы Л.Н.Гумильова не цитируются и практически даже не упоминаются профессионалами-востоковедами, а его приверженцы за пределами нашей науки представляют собой не какое- либо подобие научной школы, а скорее нечто вроде религиозной секты".Гласувай:
4


Вълнообразно


1. letopisec - Хелфен отговаря през 1973 г. на критиките от 1960 на Гумильов срещу него
18.07.2012 17:37
През 1973 г. Хелфен обръща внимание, че вследствие новите филологически разработки по въпроса, изданието на Мюлер на Perigesis в частта му Scythica et Caucasica e негодно, а точно него / І,1,186/ е превел през 1948г. във „Вестник Древней истории” /ВДИ, 1, 23,241/ съветския историк Латишев „без всякакви изменения и с някои коментари. Съветските историци – продължава американския професор – са останали незапознати с филологическите разработки, направени в периода след превода на Латишев и все още сочат този излязъл от употреба текст, като крайъгълен камък при тяхната реконструкция на историята на хуните. Виж, например, Бернштайн 1951,135; Тревер 1959,192; Артамонов 1962,42; А.П.Смирнов в „История на СССР-т.1”/Москва,1966,15т./,323. Понякога техните идеи за Perigesis са немалко странни: Смирнов нарича Дионисий, който е съвременник на Птолемей, „византийски писател”. Г.Б.Федоров/МИА 83,1960,15/ го бърка с Дионисий от Халикарнас. Л.Н.Гумильов/ВДИ 1960,4,123-125/ отива най-далече в изводите си, произтичащи от превода на Латишев. В 155г., под натиска на хсионг-пи/сянбийци в речника на Гумильов – бел.м./, хсионг-ну /хуну в речника на Гумильов-бел.м./ побягнали от Тарабаг на запад. В 160г. те вече били на Волга. При други обстоятелства /от тяхната история – бел.м./ хсионг-ну са се преселвали с покъщина, но сега те преодолели без нея 2600 км. за две или три години. Постоянно воювайки с преследващите ги хсионг-пи /сянбийци-бел.м./ те не смогли да вземат със себе си деца, жени и стари хора. Те продължили да бягат на запад от изгрев до залез слънце дотогава, докато техния враг най-накрая ги изоставил. Само най-издръжливите оживели в отчаяното бягство. Мъртвите тела на хунските жени били разпръснати по цяла Средна Азия. В тези хиляда дни на преход, всички видове висока социална организация били разрушени, всички прекрасни културни достижения на миналото били изгубени. На р.Волга воините хсионг-ну били длъжни да намерят жени от чужди народи. Хдионг-ну се превърнали в „гунны”. Това наистина е чудесна история, само където още по-чудесна се явява елементарната грешка в смятането: 2600 км. разделени на 1000 дни не е 26 км. на ден преход, а 2,6км. Дистанция, която не би била трудна даже за бременните хунски жени.”/с.524/.
цитирай
2. sandlih - Това е от 2003 г. и е от същия "сорт" > "глумильовщина", а е на С.А.Плетньова !?
18.07.2012 21:50
Гунны, вторгшиеся в восточноевропейские степи в 370 г., органически влились в процессы так называемого "великого переселения народов", начавшегося в Европе примерно на столетие ранее (рис. 1).События, приведшие процветавшую державу Хунну к расколу и откочевке из родных степей на далекий Запад, происходили еще раньше. Так, в середине I в. вследствие многих бедствий (засух, эпидемий), длительных междоусобиц, неудачных войн с Китаем империя Хунну разделилась на две державы: Северную и Южную. Южная сразу встала в вассальные отношения к Китаю, а Северная еще целое столетие сохраняла относительное единство и самостоятельность. Вокруг них кипели страсти — все неизвестные раннее народы, освобождаясь из-под власти еще недавно всесильных хунну, начинали свой исторический путь. Более других выделились восточные соседи — сяньбийцы. Им необходимы были новые пастбища, и наиболее доступными для захвата оказались земли слабеющего с каждым десятилетием государства северных хунну.Во главе сяньби встал молодой и энергичный воин из знатного рода Таншихай. В период с 155 по 166 г. он овладел всей территорией Северной державы хунну и стал главой громадной, но недолговечной империи. Что же касается хунну, то все спасшиеся от уничтожения и рабства, сбившись в крепкое военизированное объединение, двинулись в далекий, казавшийся бесконечным и полным опасностей западный поход. Тысячи километров двигались хунну по сибирским и уральским степям сквозь владения угроязычных и тюркоязычных народов. Поход занял более 200 лет.За эти столетия сменилось уже несколько поколений — потомков, оставивших родину. За время движения хуннская волна постоянно пополнялась народами, побежденными и разоренными ими. Все они переходили к таборному кочеванию и военной демократии, участвуя в общем движении — нашествии, неуклонно приближавшемся к европейским степям.Такое объединение, возглавляемое хунну в то время, нельзя было даже назвать, согласно классификации Л. П. Лашука [1968, с. 98— 99], (продължава)
цитирай
3. sandlih - Това е от 2003 г. и е от същия "сорт" > "глумильовщина", а е на С.А.Плетньова !? продължение
18.07.2012 21:53
(продължение) "союзом родственных племен" или "этнолингвистической группой", поскольку "племена", а вернее — этносы были разноязыкие и разноэтничные. Такими они ворвались в восточноевропейские степи Донского бассейна, где в то время мирно пасли стада сарматы (аланы), находившиеся, видимо, на второй стадии кочевания. Несмотря на воинственность, прекрасное вооружение и очевидное нежелание отдавать свои земли пришельцам, последние без труда разгромили их, частью уничтожив, а частично присоединив к своему рыхлому, но мощному объединению. Далее они двинулись в Центральную Европу и, остановившись в Дунайской Паннонии, основали там центр своей громадной державы (империи), возглавленной ханом-объединителем Ругилой. Он умер в 433 г., и власть над империей приняли два его племянника — Бледа и Аттила, однако в том же году Аттила убил брата и принял власть над гуннской державой один. Аттила всеми возможными силами старался сплотить свое объединение. Его власть признавали не только ближайшие к центру народы и этносы, но и кочевавшие в далеких "восточных" землях Волго-Днепровского междуречья орды. Все они, как и сама "империя", в которую они входили, назывались уже не хунну, а гунны (Гуннская держава). Однако многие из входивших в державу группировок сохраняли свои самонаименования, которые дошли до нас в письменных источниках немного более позднего времени, и мы остановимся на этом ниже. Здесь же весьма существенно отметить, что все разместившиеся в восточноевропейских степях орды продолжали в течение сравнительно долгого времени вести "таборное" кочевание. Этот вывод мы основываем прежде всего на данных археологии. Дело в том, что на этой, судя по сведениям письменных источников, громадной территории, населенной весьма густо, археологам почти не попадаются памятники той эпохи. Ни разу не зафиксированы остатки (или следы) более или менее обитаемых зимников, только обнаружены разбросанные по всей степи около полусотни погребальных комплексов." Явно там времето е спряло до 1900 г.
цитирай
4. letopisec - 2. sandlih,3. sandlih Благодаря за коментарите
19.07.2012 09:59
Именно Плетньова е една от идеоложките, благодарение на която тюргешкото племе на източните тюрки дулуси е вменено, че е българския династичен род Дуло...Нещо, което беше спуснато и в учебниците на НРБ...На какво основание прави тази връзка Пленьова? Единствено на това, че при тюргешите имало дума "чор", а в дунавска България имало титул "чоргубоил"....Една от най-големите грешки на българската историческа наука, е че не е разработила ясно и аналитично откога българи и тюрки имат взаимодействия помежду си и не е ли по-вероятно, че голяма част от тюркските военни титули в Дунавска България, като ябгу и чоргубоил, са онаследени всъщност от общата държава в Панония на българи и авари-тюрки, през VІ и VІІ в.в.....Кога хуните преди това са имали тюркски титули...Все някой щеше да знае, че Атила е каган....Но никой не знае...Обаче всички знаят, че аварския вожд е каган, и П. Дякон и др...
цитирай
5. letopisec - европейските хуни
19.07.2012 10:19
Монографията на Хелфен от 1973 г. "Светът на хуните" е призната като най-доброто писано за европейските хуни, лошото е че в Бг се превежда Гумильов и не се знае за Хелфен...Апропо, Гумильов има книги за азиатските хсионг-ну и нищо не е написал за европейската хунска история, освен хипотеза за произхода на европейските хуни..
цитирай
6. kostadin - Монографията на Хелфен от 1973 г. ...
19.07.2012 13:43
letopisec написа:
Монографията на Хелфен от 1973 г. "Светът на хуните" е призната като най-доброто писано за европейските хуни, лошото е че в Бг се превежда Гумильов и не се знае за Хелфен...Апропо, Гумильов има книги за азиатските хсионг-ну и нищо не е написал за европейската хунска история, освен хипотеза за произхода на европейските хуни..Кой и защо я признава за най- доброто нещо?
цитирай
7. charlichaplin - Браво!
19.07.2012 18:24
Браво!
цитирай
8. sandlih - @kostadin > Като прочетете в...
19.07.2012 23:01
@kostadin > Като прочетете всичко написано за хуните до сега, сам ще прецените, а ако не Ви стане ясно, няма как да се помогне!
цитирай
9. kostadin - Преди да си прочел още първата кн...
20.07.2012 20:47
Преди да си прочел още първата книжка е добре да провериш дали източниците на сведенията побликувани в нея могат да имат доказателство за автентичност.В противен случай ще забъркаш голяма каша в главата ти.
Дали е разумно да изчета предлаганата ми купчина от книги и после да си избера една на която ми се струва ,че вярвам.
В крайна сметка става дума какви са критериите ти за истиност.
цитирай
10. letopisec - По-скоро става въпрос за КРИТЕРИИТЕ ЗА НАУЧНОСТ...
23.07.2012 09:41
kostadin написа:
Преди да си прочел още първата книжка е добре да провериш дали източниците на сведенията побликувани в нея могат да имат доказателство за автентичност.В противен случай ще забъркаш голяма каша в главата ти.
Дали е разумно да изчета предлаганата ми купчина от книги и после да си избера една на която ми се струва ,че вярвам.
В крайна сметка става дума какви са критериите ти за истиност.

цитирай
11. shtaparov - Всички такива теории са излишни
23.07.2012 16:43
Всички тези теории за произхода на Хуните са напълно излишни и безсмислени,понеже древните очевидци са си написали черно на бяло кои са Хуните. Защо трябва такива като Гумильов или други подобни елементи с пристрастие към фалшифициране на древните извори да си изсмукват от пръстите "теории",когато древните летописци са написали черно на бяло,че Хуните са от рода на Гетите,Скитите и Кимерите,което значи че те са чисти европеиди,и то не какви да е,а руси и синеоки,от Понтийски тип! Китайските рисунки може и наистина да изобразяват Хуни,а това че са нарисувани грозни или дори гротескни се дължи на слабите творчески умения на китайския художник и на невъзможността му да нарисува правилно хора,които расово не приличат на китайци. Китайските транскрипции (Хун-ну,Ксионг-ну,Хсионг-ну,Сюн-ну и пр.= Хунни,Конни) може наистина да обозначават част от онези Хуни,които са живели на изток и са нарисувани в Монголия вече като наистина абсолютно чисти европеиди от понтийски тип,но това съвсем не означава,че Хуните са живели единствено и само на изток а означава,че те са живели на много места едновременно. За този феномен си има абсолютно сигурна и много сериозна причина обаче: те са били Царското племе на Българите (Оногурите,Хунохората) и затова са живели там,където е имало Барбари (Бургари), сиреч- по цялото пространство от Хамбург до Пекин,за да участват в управлението на деветте отделни административни единици на Стара Велика България.
цитирай
12. letopisec - Варвари/барбари. Нямат нищо общо с името "българи". Варвари са наричани и персите от гръкоезичните автори.
24.07.2012 08:56
shtaparov написа:
Всички тези теории за произхода на Хуните са напълно излишни и безсмислени,понеже древните очевидци са си написали черно на бяло кои са Хуните. Защо трябва такива като Гумильов или други подобни елементи с пристрастие към фалшифициране на древните извори да си изсмукват от пръстите "теории",когато древните летописци са написали черно на бяло,че Хуните са от рода на Гетите,Скитите и Кимерите,което значи че те са чисти европеиди,и то не какви да е,а руси и синеоки,от Понтийски тип! Китайските рисунки може и наистина да изобразяват Хуни,а това че са нарисувани грозни или дори гротескни се дължи на слабите творчески умения на китайския художник и на невъзможността му да нарисува правилно хора,които расово не приличат на китайци. Китайските транскрипции (Хун-ну,Ксионг-ну,Хсионг-ну,Сюн-ну и пр.= Хунни,Конни) може наистина да обозначават част от онези Хуни,които са живели на изток и са нарисувани в Монголия вече като наистина абсолютно чисти европеиди от понтийски тип,но това съвсем не означава,че Хуните са живели единствено и само на изток а означава,че те са живели на много места едновременно. За този феномен си има абсолютно сигурна и много сериозна причина обаче: те са били Царското племе на Българите (Оногурите,Хунохората) и затова са живели там,където е имало Барбари (Бургари), сиреч- по цялото пространство от Хамбург до Пекин,за да участват в управлението на деветте отделни административни единици на Стара Велика България.

цитирай
13. hovrat - Наистина е голям абсурд, че и до днес ...
25.07.2012 00:15
Наистина е голям абсурд, че и до днес свързването на хуните със сюнну стои като някаква аксиома, при тотална липса на доказателства. Най-странното е, че в Средна Азия има народи, наричани хуни - ефталитите, хионите, хиаона в Авестата, дори аланите са наричани масаха-хона, от какъв зор тогава се хващат за сюнну, да се чуди човек. Очевидно е, че хуни/хони е някакво по-широко и общо название за източноиранските (тохаро-иранските) народи.
цитирай
14. czarnian - Тази му статия на Maenchen-Helfen "The Huns and the Hsiung-nu"
27.07.2012 17:26
Здрасти letopisec!
Тази му статия на Maenchen-Helfen "The Huns and the Hsiung-nu" чел ли си я или цитираш "тракедониста" Спароток, който преди близо две години се позова на нея?
цитирай
15. shtaparov - Варвари/барбари ... Варвари са наричани и персите от гръкоезичните автори...
02.08.2012 18:07
Персите врпрочем с пълно право са наричани Барбари (Бургари),понеже гърците са знаели по-добре от нас,че Перси= Берзи (Белзи),а Берсилите и Берсите са едно и също нещо,особено като се знае,че те са част от хората,наследили Второто коляно на Българския род. Самото название Барбари не е измислено от гърците или римляните,понеже в Африка и до днес има племе Бербери,което разбира се не е взело племенното си име от тях,а от нашите земи,съдейки по обичаите и по индоевропейските остатъци в езика им. Формата Барбари се различава от оригиналната форма Бургари много по-малко,отколкото формите Бахли и Пугури се различават от формата Българи например. Но като знаем с колко много имена са наричани дедите ни,защо да се учудваме,че Бурджани= Бургари а Полска= Болжка?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11659569
Постинги: 701
Коментари: 12665
Гласове: 3319
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ