Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.06.2014 10:35 - Епископ Тоненски от VІ в. за българите.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 20713 Коментари: 36 Гласове:
11

Последна промяна: 03.06.2014 09:15

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
“Българите нападнаха Тракия и стигнаха до Сук при Константинопол, срещу тях излезе патриций Сергий, който преди ръководеше войската в Африка, но бе разбит на части и заловен. Но те понесоха поражение от войската на патриций Велизарий и обърнати в бягство се върнаха зад Дунав”, пише през 60-те години на VІ в. епископ Виктор Тоненски в своя летопис EPISCOPI CHRONICA.

www.vostlit.info/Texts/rus17/Victor_Tonnenensis/frametext.htm

www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0555-0555,_Victor_Tununensis_Episcopus,_Chronicon_Continuans_Ubi_Prosper_Desinit,_MLT.pdf


          Виктор Тоненски, на лат. Victor Tonnennensis, е епископ на северноафриканския град Тонен в средата на VІ в. Умира в Константинопол ок. 569/570 г., където в манастир в края на живота си написва всемирна хроника, от която са съхранени само сведенията за периода от 444 г. до 566 г.

image
       
         Още през 1797 г. Йохан фон Енгел в произведението си „История на страните, подвластни на Унгарската империя”, в което помества обширна студия за българската история под надслов „История на българите в Мизия”, отбелязва, че епископ Тоненски нарича „българи” същите онези, които от другите хроники са известни като „кутригури”.

      Това обаче не е прецедент, характерен само за епископ Виктор Тоненски. По същото време през VІ в. Теофилакт Симоката също нарича кутригурите, съюзници на аварите, с името „българи” („Българите се приготвиха, както е при тях обичая за битка, застанаха в тесни редици и встъпиха в ръкопашен бой с голям героизъм, като заставиха ромеите да се обърнат в бягство”(кн.VІІ,ІV,4))“ и така на учените е пределно ясно, че кутригурите са българи.

По-интересен е въпроса кога и как се появява името „кутригури” и какво значи то? Сведение е съхранено само в компилациите на волжко-българската хроника от ХІІІ в. „Барадж тарих”. Там е казано: „А в древността това племе се наричало сохот или по сербийски хол, но след това думата се променила и станала хот или хотраг (Баба Худжей. Барадж тарих; В: Бахши Иман. Джагфар тарихи, С., 2005.,с.23). Анчийската (украинска) дума за къща е „хат”. „Со хот” е всъщност „със къщите (покъщината)” и отразява времето на голямото преселение (ок. 469 г. след убийството на Денгиз) на хуните от Панония на изток към Днепър, за което пише и готския историк Йордан:„ те се отправиха към онези области на Скития, по които протичат водите на р. Днепър, която на своя хунски език те наричат Вар” (Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Спб. Алетейя, 1997). Името „кутригури” е упоменато за първи път от Прокопий през VІ в.(Procopii Caesariensis. Opera omnia/Rec. J. Haury. G. Wirth. Lipsiae, 1962 - 1963. Vol. 1 - 3.; . Прокопий, За сградите, кн.ІІІ, VІІ – 10; Вж. Прокопий Кесарийский. О постройках /кн.ІІІ, VІІ, 10, 12/ . М.,1996,с.138-297,299-301 /перевод С.П.Кондратьева/) и с него той действително визира хуните, които живеят на запад от Дон. Онези, които живеят на изток от реката, Прокопий нарича „утигури”, като изрично посочва, чрез цитат от писмо на утигура Сандлих до Юстиниан І, че утигури и кутригури „са едноплеменни”. Доскоро се смяташе, че името „утигури” е известно само на Прокопий и чрез него на учениците му Агатий, Менандър, Теофилакт, но ние показахме, че това не е съвсем така. Всъщност „утигури” и „ултинзури” е едно и също име, но при Прокопий и учениците му, то е в арменоезичната си форма. „Ултинзурите” и прозвището „Улдин”, са широко известни и до Прокопий… Повече по въпроса тук: Утигури, ултинзури и прозвището на българите в Хунската империя.

letopisec.blog.bg/history/2014/05/07/utiguri-ultinzuri-i-prozvishteto-na-bylgarite-v-hunskata-imp.1262914
В случая нас ни интересува как чрез антите стига до Прокопий името „хотраг”, „котраги” и неговата форма: „кутригури” и кое ни дава основание, че източник на Прокопий са именно антите?

image
Павел Дякон ни е оставил едно важно сведение, според което антите са били подчинени от Юстиниан І. Той, освен император на двете римски империи, бил „наричан Аламански, Готски, Франкски, Германски, Антски, Алански, Вандалски и Африкански, и той заслужил тези имена.” (История на лангобардите, кн.І, 25). През 527 г. Юстинианово посолство посещава вдовицата Боа, царица на хуните, чийто мъж Балах е починал. През 528 г. Юстиниан І кани в Константинопол утигура Грод и му става кръстник, а след това води кореспонденция с утигура Сандлих. Утигурите са онези хуни, които както пише Прокопий, със „своя владетел” са се върнали на древните си земи на изток от Дон. Това връщане на утигурите е преди 469 г., т.е. преди смъртта на Денгиз, вторият син на Атила, и според учените се отнася за онези българи, които през 463 г. воюват с аварите на изток, предвид на прииждането на савири на запад от Волга, вследствие аварската агресия. Това са българите на Ирник, третият син на Атила. Те, според Прокопий, се върнали на „старите си места”, за да „владеят сами” тези земи. Отметката на Прокопий, че те се върнали сами, има смисъл единствено, ако с тях не са се върнали още някои от хуните, с които те преди са владеели заедно там. Незавърналите се, са наречени от Прокопий с името „кутригури”. Едва след убийството на Денгиз през 469 г. започва масовото изселване с покъщина на хуни към Днепър, за което пише и Йордан. Същият Йордан посочва, че първи от народите които командва Денгиз след убийството през 455 г. на първородния атилов син Елак, са „ултинзурите”, а Агатий изрично упоменава, че те са били най-многобройни сред хуните, по времето на император Лъв („били най-могъщи и знаменити във времената на император Лъв (457-474) и на живеещите по това време римляни.” (Агатий Миринейски, История, Агатий Миринейски, кн.V, 11)). Именно тези бежанци от Панония към Днепър след 469 г., са…кутритурите. Да си изясним какво става! През 453 г. умира Атила, а през 455 г. е убит от гепидите престолонаследника Елак. Денгиз, вторият син на Атила, поема командването на хунските народи и между тях на първо място са най-многобройния народ „ултинзури” (Йордан, Агатий). През 463 г. савири нахлуват на запад от Волга и притесняват няколко хунски народа на изток, упоменати и от Приск Панийски. Ернак, третият син на Атила, с част от ултинзурите отива на изток и от Приск (респ. Суда)* знаем, че това са българите. Ернак е зает с „местни войни” (Приск) на изток и не успява да помогне на брат си към 469 г., който е получил отказ от Лъв І да бъде възстановено тържището между хунски и византийски търговци на Дунав. Денгиз атакува Византия и е убит през 469 г.
----------------------------------------------------------
* Фрагментът, за който стана дума е 30: „По това време (ок. 463 г.)  към източните римляни изпратили посолства сарагурите, урогите и оногурите, племена изселили се от родната земя заради враждебното нашествие на сабирите, изгонени от аварите понеже те сами били прогонени от народите, живеещи на брега на Океана (те пък напуснали своята страна по причина на облаците, надигащи се от приливите на Океана и от появилото се множество грифони: разпрострял се слух, че грифоните няма да изчезнат докато не унищожат целият човешки род. Аварите, подгонени от тези бедствия, нападнали на своите съседи, които пък не били в състояние да ги възпрат и се преселили в други страни).  По този начин и сарагурите, притеснени от други народи, отишли при уните-акатири и воювайки с тях в много битки покорили това племе и дошли при римляните, желаейки да получат тяхната благосклонност. Императорът и неговите приближени ги поласкали и им дали подаръци преди да ги изпратят обратно.

За щастие в енциклопедичния сборник „Суда“ от Х в. в параграфа „Авари“ ( Άβαpις) съставителя е използвал същият текст на Приск Панийски и от сравняването на двата ни става ясно, че блюдолизците на Константин Багрянородни са видоизменили Присковият текст, за да е угоден за т.нар. от учените категория на сборника на Багрянородни „посолства на народите към римляните”, а името на българите е пропуснато.

        В `Свидас` под думата Άβαpις е поместен следния разказ: τι τος ’Αβάρεις ο Βούλγαροι κατ κράτος ρδην φάνησαν, τι οί ’Αβάρεις ξήλασαν Σαβίνωρας, μετανάσται. γενόμενοι π θνν οκούντων μν τν παρωκεανΐτιν κτν [τν δ χώραν πολιπόντων δι τ ξ ναχύσεως τοΰ κεανοΰ μιχλδες γινόμενον, κα γρυπν δ πλθος ναφανν• περ ν λόγος, μ πρότερον παύσασθαι, πρν βορν ποιήσασθαι τ τν νθρώπων γένος. δι δ π τνδε λαυνόμενοι τν δεινν, τοΐς πλησιοχώροις νέβαλον, κα τν πιόντων δυναττέρων ντων ο τν φοδον (Nieb. οχ) φιστάμενοι μετανίσταντο.] σπερ κα ο Σαράγουροι λαθέντες κατ ζήτησιν γς πρς τοΐς ’Ακατίροις Οννοις γένοντο..... „Българите нанесоха поражение на аварите, които изгонили савинарите, понеже сами били прогонени от народите, живеещи на брега на Океана (те пък напуснали своята страна по причина на облаците, надигащи се от приливите на Океана и от появилото се множество грифони: разпрострял се слух, че грифоните няма да изчезнат докато не унищожат целият човешки род. Аварите, подгонени от тези бедствия, нападнали на своите съседи, които пък не били в състояние да ги възпрат и се преселили в други страни). По този начин и сарагурите, притеснени от други народи, отишли при уните-акатири и им поискали земя.
---------------------------------------------------------------------------------------- Прокопий през VІ в. нарича хуните на запад от Дон с даденото им от антите прозвище хотраги, т.е. нарича ги „кутригури”, а онези на изток, които са там със „своя владетел” продължава да ги именува ултинзури, но с арменската форма на Аудан, т.е. Утик: утигури. През 551 г. Псевдо-Захарий Ритор пише за българи и котраги на север от Кавказ, т.е. става ни ясно, че прозвището на антите за западните хуни е било известно и на Псевдо-Захарий Ритор, а име „утигури” той не знае, но това е така понеже ултинзури и утигури е всъщност име на местност, топоним, свързан с българите предвид на техния произход. Неслучайно името „утигури” се появява при Прокопий във връзка с легендата, която той разказва за произхода на утигури от кимерийци, легенда която той научава от българи през 528 г. в Константинопол и не случайно Прокопий пише, че хуните произхождат от кимерийците, а след това вместо „хуни” пише „утигури”… Когато преразказва легендата за произхода на хуните от кимерийците Прокопий удачно и съвсем книжно вметва за някакви синове Кутригур и Угигур, който се разделили някога на две племена с техните имена и допълва, че те се наричат така и по негово време. Защо му е тази интерполация става ясно, предвид на факта, че за политиката на Юстиниан І утигури са „приятели”, а кутригурите - „врагове”. Ако не беше анти-юстиниановият трактат на Прокопий „Тайната история” и досега щяхме да гадаем за какво иде реч и какво е това „разделение” между българите, понеже виждаме, че Виктор Тоненски и Теофилакт Симоката, които са също от VІ в. пък наричат и кутригурите „българи”. При Приск (съхранено в Судас в главата за аварите, виж по-горе * ) и при Псевдо-Захарий Ритор (VІ в.) българи са наречени ония, които са за Прокопий „утигури”.            За щастие, в „Тайната история” Прокопий вече не е обвързан с политиката на Юстиниан и там въобще не дели хуните на утигури и кутригури, а спокойно ги нарича само „хуни”…

И така, сведението на Прокопий, че е имало синове на кимерийския цар с имена Утигур и Кутригур, е интерполация, с която той е целял да разграничи враговете кутригури през VІ в. на Юстиниан І, от „приятелите” му – утигурите от VІ в.

Удивително е, че нито един учен не се е заинтересувал, че името „ултин/аудан”, известно още сред предатиловите хуни и името „ути”, известно като „ути-гури” чрез Прокопий от VІ в. пак за хуни, е име на една и съща местност, свързана с кимерийската история. Това е било априори отхвърляно, просто защото произхода на хуните е бил предмет през ХІХ в. не на история, иначе Прокопиевото сведения за произхода на хуни от кимерийци нямаше да бъде пренебрегнато, а на политика и геоинтереси.

 Ето защо е необходимо българската древна история да бъде върната на летописите и на историческата наука, и освободена от политика и геоинтереси…

image

Заради паметта на предците ни.Гласувай:
12


Вълнообразно


1. letopisec - Навсякъде данните от Прокопий са в учебниците, а това сведение защо е пренебрегнато????
02.06.2014 11:31
„В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях. После над тях властвал цар, който имал двама сина, от които единият се казвал Утигур, а другият – Кутригур. Когато баща им починал, двамата си поделили властта и нарекли поданиците си по свое име. И по мое време едните се наричаха още утигури, а другите – кутригури. Всички те живеели на едно и също място, имали едни и същи обичаи и начин на живот, и не общували с хората, които били на западната страна на Меотида (Азовско море - бел. ред.), защото те никога не били ходили отвъд тези води и нямали представа, че могат да ги пресичат; имали някакъв страх от това толкова лесно начинание и даже не се опитвали да пробват. На отсрещната страна на Меотида и до Черно море живеели така наречените готи-татраксити […], значително встрани от тях били готите-визиготи, вандалите и всички останали готски племена. В предишните времена те се наричали също скити, понеже всички племена заели тези места се наричали с общото име скити, а някои били наричани савромати, маланхлени. По техните разкази, ако легендата е вярна, един път няколко млади кимерийци гонели с техните кучета сърна по време на лов, но тя навлязла във водата. Младежите обладани от хъс, обхванати от страст или пък подведени мистериозно от волята на божество, се втурнали след сърната и заедно с нея стигнали до отсрещния бряг. Там преследваното животно в миг изчезнало [Кой може да каже как е било точно? Според мен, животното имало само тази цел да причини нещастие на живеещите по този бряг варвари.], но младежите, които претърпяли неуспех в лова, успяли в друго: открили неочаквани възможности за битки и трофеи. Върнали се те възможно най-бързо при своите и уведомили всички кимерийци, че водите не са пречка и са преодолими. И тогава целия народ се въоръжил и преминал на отсрещния бряг. По това време вандалите се били изнесли от тези места и се утвърдили вече в Либия, а визиготите се заселили в Испания. Тогава кимерийците внезапно нападнали живеещите по тези равнини готи и много от тях убили, а другите обърнали в бягство. Онези, които можели да бягат, взели децата и жените си и напуснали родните си места и през р. Истър (Дунав – бел. ред.) стигнали до земите на римляните. Те причинили в началото доста зло на живеещото тук население, но след това с позволението на императора се заселили в Тракия“ (Прокопий. Войната с готите, кн.ІV.5).
цитирай
2. letopisec - Въпрос и отговор във ФБ, във връзка със статията...
02.06.2014 11:42
Veselin Vasilev Приятелю, защо не се обедините със Спароток?
преди 39 минути · Вече не харесвам · 1
Kiril Milchev Напълно е възможно българите да произхождат от траките, предвид на това, че траки е име за огромна общност от народи на Балканите, в Мала Азия до Ефрат и в северното Черноморие до Азовско море, преди там да мигрират скитите от Средна Азия. Спароток обаче не го интересува произхода на българите и тяхната история, той има задача да внушава, че българите са само ония траки, дето все са стояли на Балканите и дето нямат история след ІІ в. от н.е., откогато са превзети от Рим. И това при условие, че има десетки източници, славещи късно-античната българска история от ІV в. до 681 г. Сиреч, как да се обединя с човек, работещ срещу българската история и българофоб???
цитирай
3. marknatan - letopisec " и така на учените е ...
02.06.2014 12:42
letopisec " и така на учените е пределно ясно, че кутригурите са българи.

По-интересен е въпроса кога и как се появява името „кутригури” и какво значи то?
Сведение е съхранено само в компилациите на волжко-българската хроника от ХІІІ в. „Барадж тарих”. "

letopisec "Сиреч, как да се обединя с човек, работещ срещу българската история и българофоб???"

От чистач на боцманския задник историк става ли ?


" Borislav Georguiev Borisov: --- Без да се изтъквам - РТ е ЕДИНСТВЕНАТА ТЕЗА в евро простртанството, която обяснява държавите ИЗВЪН етностната им определеност"
ето как ::
"бъл-гар-и(българци) : Стражи на върховете,хълмовете или стражи на проходите и клисурите(клисурци).
гър-и (гър-ци): Само стражи.
ун-гар-ци(Hun-gar-y): Стражи хуни ( за името "хуни” вж. доктор Г. Ценов)
хър-ват-и(гър-ват(бат)-и): Стражи роднини или по-старши стражи
" Конкретно Римската теза ще доказва, че COMITAE = BULGARI.
Случайно или не, но прочита на comitae ( граничен страж ) звучи буквално като "комита е ".


Въпрос от блока връзка със статията...

защо не се обедините и с психопата боцманк ?
цитирай
4. letopisec - 3. marknatan
02.06.2014 13:43
Идеите на Боцман са трудни за асимилиране, понеже няма как да не се въидиоти човек от хрумването му, че едно съсловие аха и взело решение по времето на дукс Симеон да стане...народ...Демек, днес пернишките миньори аха и да вземат решение да станат отделен народ, щото Мая Манолова измислила преференциалния вот, а дукс е №15, младок но не Симеон...Тъжното е, че като всички психопати и Боцмана си вярва, а тези, които се тревожат за глупостите му, са също за съжаление...
цитирай
5. marknatan - за анонимус маймунякуса са &quo...
02.06.2014 14:34
за анонимус маймунякуса са "тйезите" на психопата, за летописеца са "идеите",
за останалите маймуняци "мислите" на психоапта боцман ха, ха , ха Въпросът не е Исторически, а е Исторически
и радио Ереван не мож различи "тйези" от онейези те

Я виж ти като разбрал "идеите" вместо дълго и безмислено нещо, как по боцмански написа този път къф бил въпрос и приноса ти на научен ха ха ха

" letopisec " и така на учените е пределно ясно, че кутригурите са българи.

По-интересен е въпроса кога и как се появява името „кутригури” и какво значи то?
Сведение е съхранено само в компилациите на волжко-българската хроника от ХІІІ в. „Барадж тарих”. "

надмина и фцата серафимка ипсихопата боцман, а бехте на равен старт по книги ( прочетени ) психопата серафимов и и боцканата овца с по една на на ганчо ти тоже но на хелфен ха ха ха сега добави и барадж тарих към "източниците" не стига на тебе хелфена

П П Забравих, на теб още не ти е ясно какво е източник в Историята

Кратък пример Идеята е на Керамопулос, не "идеите на психопата", колкото и копираното от психопата да е още по жалка и смешна филоложка безмислица за олигофрени, без каквата и да е връзка с история
цитирай
6. letopisec - 5. marknatan
02.06.2014 14:56
Керамопулос има само идея за името...нъл знайш...името "българи". А това как съсловието не станало пролетариат, а народ, си е баш идея на боцмана, а тревожещите се за нефелността му, е убаво да не се бойът, щото то съсловието станало народ, но и други съсловия станали народи, сиреч """""ето как бъл-гар-и(българци) : Стражи на върховете,хълмовете или стражи на проходите и клисурите(клисурци).
гър-и (гър-ци): Само стражи.
ун-гар-ци(Hun-gar-y): Стражи хуни ( за името "хуни” вж. доктор Г. Ценов)
хър-ват-и(гър-ват(бат)-и): Стражи роднини или по-старши стражи"""" Ценов не е Барадж тарих, я :-)))
цитирай
7. marknatan - Аз знам, че не ти по вкуса да ти нап...
02.06.2014 15:16
Според психопата боцман с етнос, племе, ген, народ, нация, не се обозначавало етнос, племе, ген, народ, нация споед съвременното му разбиране в изречението, както е доказал той, а ромски военни структури

Аз знам, че не ти по вкуса да ти напомням тезата ми:
" Боцман"Аз нямам теза за бургариите, а ЗА ИМЕТО BULGARI ". Цикъла на психопата"

публикувана начуно тук:

http://marknatan.blog.bg/history/2012/03/08/bocman-quot-az-niamam-teza-za-burgariite-a-za-imeto-bulgari-.916658

заради мнението ми към теб отдолу под твоето включване :

" 12. marknatan - летописец, боцман е профан плаг...
13.03.2012 20:49
летописец,
боцман е профан плагиатор ,който преписва филоложката хипотеза на керамопулос ,като подменя каквато ида е фактология със собствени дилетански обяснения,нямащи нищо общо не само с история,но и с човешка логикаЕ летописецо, в блога ти психопата престъпник БОрислав ГЕоргие -боцман дойде и написа срещу светлия исторически анархизъм в лицето на неговия почетен председател натан откровени лъжи и клевети ,които тутакски, моменталически беха опровергани и крадерца престъпник бе злепоставен на Фниманите на политика, общественика и историческия фен Летописец.

Е ,И“
КАкво последва?
КАКва бе реакцията на човека летописец?

ИЗдигна призив в защита нанпрестъпнука, дори дима не обели, а започна да му чисти носктите ?
ЗАЩО ПОЛИТИЦИТЕ ДЪРЖАТ ДА ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ „ а не обругаят ПРЕСТЪПНИЦИТЕ И не заклеймят ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕД ОЧИТЕ ИМ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ?

ЗАЩО ТИ ЛИЧНО ЛЕТОПИСЕЦ НЕ РЕАГИРА АМИ ПООЩРИ ПСИХОПАТА ПРЕСТЪПНИК БОЦМАН.
ТА няма значение дали разбираш или не от хистори, дали приемаш за " теза" квото бил преписал, а за това,че когата идва и пред теб клевети, ругае и злепоставя публично пред очите ти и бе разобличен и доказано пред теб , ти и всеки, като човек е длъжен да реагира и покаже непримиримост към подобни престъпления

Е ти не само че не го направи ми им лижеш задници на такива престъпни психопати..."

забрави ти как се появи с "тйезата" си за фцата серафимка
цитирай
8. marknatan - Въпрос от ФБ към радио Ереван : ...
02.06.2014 15:28
Въпрос от ФБ към радио Ереван :

-Защо психопата боцман не се обедини с летописец и овцата серафимка?

- Че те по кво се различават от психопата, че да се обединяват - отвърнало радиото
цитирай
9. letopisec - 7. marknatan
02.06.2014 15:41
Нямам спомен да е идвал боцмана, да нямаш предвид подвийопашката ГетЪ? Иначе безусловно и априори заявявам: Боцмана е съсловие с античовешко лице, щом си позволил да обижда Натан и сие...Той и мен ме обижда, Натанчик, но аз упорито го образовам и ако той нефелно не се стеле, го попържам, за да не забравя че ОМО-Илинден са ни ясни...и съсловно са ни ясни.
цитирай
10. letopisec - Боцмана и фцата са ми до глезените...Понякога ми е жал за тях...А ти дерзай, Натанчик Еревански...
02.06.2014 15:47
marknatan написа:
Въпрос от ФБ към радио Ереван :

-Защо психопата боцман не се обедини с летописец и овцата серафимка?

- Че те по кво се различават от психопата, че да се обединяват - отвърнало радиото


Хубав виц, все пак боцмана и фцата са ти донори на идеите в твоето Анархично сиво вещество...Коментирай още...Кирилесу и Методи, Асемани, Ибан Стоянов, и не пропускай Гетъ, твоя приятел...
цитирай
11. letopisec - Коментар от ФБ
02.06.2014 16:18
Anna Yanatchkova

Ето това трябва да залегне в учебниците
цитирай
12. letopisec - от фейсбук-групата: Българи в Париж за нова България
02.06.2014 16:21
Nikolay Andrianov
Dublin, Ireland

За пръв път публикувам нещо в групата.
Досега бях единствено коментатор на определени Ваши "постове". От скоро имам познанство с материалите за произхода на българите на г-н Kiril Milchev и Ви препоръчвам да ги прочетете, защото са различни от повечето неща, които са Ви попадали за произхода на българите. Най-важното е че, те са абсолютно независими т.е. Обективни, за разлика от доста , за мен лично, съмнителни теории и открития
на "звезди археолози" и "топ-историци", които се изживяват като българските "Индиана- Джоунс"

Забелязах, че той е започнал да публикува в групата и се надявам да обърнете внимание на материалите, които ще Ви предложи така учтиво и без никаква лукративна цел!
— включително Jelena Man и 2 други.
цитирай
13. marknatan - Каква усложлива памет за Героите на ...
02.06.2014 16:30
Каква усложлива памет за Героите на Анар Ист Време си имал !?

Как така не и спомни за първата си "тйеза" в блога аналногетика за фцата серафимка или как чистиш боцманска ... кал под ноктите, пък то не се оказа кал, ма разбра, като си облиза пръстите ха ха ха

усложливко вежливко и той разбрал "идеите" на психопата боцман

ми че нали ако си смените очилата, не може да си разпознаете идеите

идеи имали те и си ги рабирали

за хисторито идеи ха ха ха

смея от сердце

за коя част от хисторитео са твоите за речта ли или за изречението

ха ха ха
цитирай
14. letopisec - Благодаря, че коментирате...
02.06.2014 16:58
marknatan написа:
Каква усложлива памет за Героите на Анар Ист Време си имал !?

Как така не и спомни за първата си "тйеза" в блога аналногетика за фцата серафимка или как чистиш боцманска ... кал под ноктите, пък то не се оказа кал, ма разбра, като си облиза пръстите ха ха ха

усложливко вежливко и той разбрал "идеите" на психопата боцман

ми че нали ако си смените очилата, не може да си разпознаете идеите

идеи имали те и си ги рабирали

за хисторито идеи ха ха ха

смея от сердце

за коя част от хисторитео са твоите за речта ли или за изречението

ха ха ха

цитирай
15. marknatan - Психопата боцко при хунюлога на ...
02.06.2014 17:53
Психопата боцко при хунюлога на републиката :

"71. bozman - Схащате ли за какво иде реч? Спар...
07.12.2011 18:08
Схащате ли за какво иде реч? Спароток работи за да докаже, че българите са траки.
--- Е, за какво работи Спаратока си е негова работа. Аз не му се меся, като той даже и не пуска мои постове в блога си за разлика от теб, защото все го дялкам за тези равенства - българи=траки, а това нарушава репутацията на агитката там - някой пират беше го разконспирирал, че под името Спатарок работи повече от един човек.

Обаче, когато се зададе въпросът, къде са тия българи в римската епоха, изкача Боцман и обеснява: как къде, ето ги.

--- Ами и той като тебе не е вдянал РТ за какво става въпрос. "българите" според РТ на боцмана НЕ СА ЕТНОСТНО ПОНЯТИЕ в РИ. Не са и смяна на агрегатното качество, както смята Министър Димитров също :)


Те били съсловие стражари и пазванти на Рим.

--- Като такива СА упоменати. Не съм прочел и една дума, която да доказва обратното. Те СА воини и никога нещо различно от това. Стражари и пазванти са термини от речника на идиотчето натан, те не са лингво обяснения на РТ, нито ще бъдат във второто издание."

след, което хунюлога му облиза задника....

за да бъде разцепен задника от Везд Ист Анрх с юбилеен комент нумеро 100 :

100. marknatan - "letopisec:Chronica mai...
08.12.2011 18:57
bozman написа:
"letopisec:Chronica maiora. 9.4.28.)
Burgarii a burgis dicti, quia crebra per limites habitacula constituta burgos vulgo vocant...
....
Burghers (burgarii) are so called from fortified villages (burgus), because in common speech people call the many dwelling-places established along the frontiers (burgi)..."

--- Както се вижда от постовете, заявеният от тебе "magister militum" не е в наличност от изворите които ползваш, както също и "хури" и "хети". Така също не беше наясно и с надписа на картата Хронографа (де факто копие на карта на Евсевий Кесарийски). С други думи, твоите "изследвания" по тези въпрос са свободни съчинения. Това продължаваш да доказваш и с горния цитат. Ясно е, че не можеш да преведеш Латышев на правилен български, но от поста се вижда, че не само латинския не разбираш, но и английския ти бяга в тъмните гори. А там е написано "българите от бургари наричани така . .", т.е. името на българите произтича от името на крепостите. Това надълго и нашироко ти го обясняваше Сол ето тук: " 56.solinvictus -Летописец щом не знаеш какво са к... 07.12 14:52", за което ти нарече писанията му тъпоумни. Сега сам опровергаваш какво си писал по горе, по простата причина, че не разбираш това което пейсваш. Аз разбира се няма да преча на "образа на този блог" с повече постове, тук е паркирал удобно идиотът натан (боже прости ми) и се надявам в бъдеще да се занимаеш повече с това, какво казват първоизточниците (въпреки че ще ти отмнеме доста време за превод) наместо да публикуваш куцо и сакато (прости ми пак Боже) с видиотената му българо-циганска реч в блога си.
Поздрави и успехи.


хе хе хе ей психопат къде пишело на латински " българите от бургари наричани така " ,че даже и на английски- "Burgarii a burgis dicti"
деба и нередовника
щото психопата доказал Керамопулос ,че БУРАГОРОИ НА ГРЕЧЕСКИЙ БИЛО БЪЛГАРИ на ПСИХОПАТСКИ хе хе хе

нередовен ШЕБЕК

"Конкретно Римската теза ще доказва, че COMITAE = BULGARI.
Случайно или не, но прочита на comitae ( граничен СТРАЖ ) звучи буквално като ”комита е ”.

за по напреко през гречексий май а щото психопата доказал и че ПИРГ на греческий било БУРГ на ромски
Е И ?

Burgarii са БЪЛГАРИ щото психото докaзал повеч е от двадесет пъти ТЕЗАТА НА КЕРАМОПУЛОС

ТИ ШЕБЕКО КВО ОБЩО ИМАШ С ТОВА „ЧЕ КЕРАМОПУЛСО Е ПИСАЛ„ЧЕ БУРГАРИИТЕ СА БЪЛГАРИТЕ А

ТИ КЪДЕ бе психо си "доказал" нещо за БЪЛГАРИТЕ па и за БУРГАРИИТЕ

жалък ШЕБЕК психопат и профан плагиатор

ОСВЕН ПСИХОПАТИЯПТА И ПРОФАНЩИНАТА НА ЕДНО ЖАЛКО ПРОФАНСКО ПЛАГИАТСТВАНЕ И ЛИЗАНЕ НА ГЕТСКИя ЛИЗАЧ И БРЕМЕННАТА МАТРОШКА ДА ИМАШ НЕЩО СМИЛСЛЕНО НАПИСАНО„
ЩОТО ВИЕ МАЙМУНИТЕ МОЖЕ ДАСИ ЧЕТЕТ МИСЛИТЕ МА СЪС РЯДКОТО ТИ ЩАСТИЕ НЕ СТАВА

ПСИХОПАТА БОЦМАН КАТО ВСЕКИ ТЪП ПЛАГИАТОР ЗАБРАВЯ досега КВО Е "ДОКАЗАЛ" НА МАЙМУНИТЕ :

"Конкретно Римската теза ще доказва, че COMITAE = BULGARI.
Случайно или не, но прочита на comitae ( граничен СТРАЖ ) звучи буквално като ”комита е ”.

И доказателства СА :

» Ако има някакво обединение, в което съставляващите го хора да се наричат българи, то това са comitae, СТРАЖИТЕ на Римската империя, но това обединеие си има име – гранична армия”

ХЕ ХЕ ХЕ МАЙ НЕ Е ПСИХОПАТ, А?

HE HE HE ПСИХОПАТА ПЛАГИАТОР ША ДОКАЗВА С ЛИНГВИСТИЧНИТЕ СИ СПОСОБНОСТИ,ЧЕ ВЕДНЪЖ МУ БЕШЕ МАЛКО ОСИРАНЕТО ВЪВ ВТОРО ИЗДАНИЕ
цитирай
16. get - - Определено поведението ти е пример за "достойно ест" - Нали Лъжеписец?
02.06.2014 19:30
- Второто ще кажа една стара българска поговорка - Където се е окучило - на това се и научило!
letopisec написа:
marknatan написа:
Въпрос от ФБ към радио Ереван :

-Защо психопата боцман не се обедини с летописец и овцата серафимка?

- Че те по кво се различават от психопата, че да се обединяват - отвърнало радиото


Хубав виц, все пак боцмана и фцата са ти донори на идеите в твоето Анархично сиво вещество...Коментирай още...Кирилесу и Методи, Асемани, Ибан Стоянов, и не пропускай Гетъ, твоя приятел...


- Ето какво пише твоят ПРИМЕР ЗА ПОЧТЕННОСТ и ОБЕКТИВНОСТ в историята - "Корифея" (според теб) Златарски ?

Васил Н. Златарски
История на Първото българско Царство. I. Епоха на хуно-българското надмощие.
A. История на хуно-българите от появата им в Европа до средата на VII век
1. Първоначалната история на хуно-българите до края на V век

Първоначалната история на българите несъмнено трябва да търсим в историята на ония средно-азиатски ТУРСКИ НАРОДИ, които са известни под общо име хун-ну (Hiong-nu, Hiung-nu) в китайските летописи и хуни (под черта се обяснява ?)
………………
- ИДЕНТИЧНОСТТА НА китайските ХУН-НУ с европейските ХУНИ, напоследък СЕ ПРИЕМА от всички почти ориенталисти ЗА НЕСЪМНЕНА.
- Обаче по въпроса за ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД на хун-ну и хуните засега СЪЩЕСТВУВАТ ЧЕТИРИ ТЕОРИИ: … монголска … ТУРСКА (или тюркска) … ФИНСКА … славянска(!), от които, ПОСЛЕДНАТА Е СЪВСЕМ ИЗОСТАВЕНА КАТО НЕСЪСТОЯТЕЛНА, първите три по доказателствата и изводите на своите представители все още стоят на становището си.
КРАЙ НА ЦИТАТА – Плюс въпрос?

- Какво ще кажат двамата олигавили се от авто-комплименти, блогъри – По отношение, твърдяното от В. Златарски – което ни се внушава. ТОВА Е ! - История на България и българите ?!
цитирай
17. lightsaber123 - Абе много сте тревожни някак си. . . я ...
02.06.2014 20:17
Абе много сте тревожни някак си... я по-усмихнато - животът е един, пък и кратък и ако го губите за глупости - ще пропуснете.

Какво му трябва на човек? .... Един къшей хляб....
....

...

... и една яхта.

Поздрав с Назарет:
https://www.youtube.com/watch?v=zXfBjZYC1_4
цитирай
18. shtaparov - Поздравления за патриотизма, в...
02.06.2014 23:00
Поздравления за патриотизма,вложен в статията!
цитирай
19. bls - 16. get Прав си, сменями Иностранцев с Хелфен и нещата идват наред :-))
03.06.2014 09:04
По времето на Златарски руската хунология е изцяло в ръцете на една малка книжка на Иностранцев от 1900 г., в която е лансирано едно старо просвещенско мнение от ХVІІІ в., че европейските хуни са идентични със средноазиатските монглоиди Hsiong-nu, за които китайските историци дават сведения до І в. от н.е., когато тези „хсионг-ну” („хунну” на руски, пишат ги и „сюну”) от Жълтата река и Ордос са претопени от „хсионг-пи”(„сянбийци” на руски).


Хсионг-ну на китайски вази

Златарски се доверява на хипотезата на Иностранцев и прави това не защото разглежда критично неговата теория, а просто защото всичко, което знае за произхода на хуните, е от книжката на Иностранцев:

„Идентичността на китайските хун-ну с европейските хуни напоследък се приема от всички почти ориенталисти за несъмнена. Обаче по въпроса за етническия произход на хун-ну и хуните засега съществуват четири теории: монголска, турска (или тюркска), финска и славянска, от които, докато последната е съвсем изоставена като несъстоятелна, първите три по доказателствата и изводите на своите представители все още стоят на становището си. Но и при все това повечето изследователи-ориенталисти усвояват турската теория и градят своите изводи не толкова върху отделни факти, върху тълкуване на собствени имена, колкото върху общи съображения досежно историческия вървеж на събитията и групировката на племената. Затова тая теория е най-вече разпространена и може да се каже, че тя си е спечелила вече общо признание в историческата наука. За същността и значението, както и за доказателствата на всяка от споменатите теории вж. К. А. Иностранцев, Хун-ну и Гунны, Живая старина, Х (1900), стр. 353—386 и 525—564 и посочената там литература.”

Ето за това изследване става въпрос - Иностранцев К.А. Хун-ну и Гунны (библиографический обзор теорий о происхождении народа Хун-ну китайских летописей, о происхождении европейских гуннов и о взаимных отношениях этих двух народов); (начало) С.353-386.

Въпросът обаче не е в това, че Златарски се доверява на хунската хипотеза на Иностранцев, а във факта, че всъщност в Европа хунологията не е разработена като сериозна научна дисциплина въобще.

Ето защо не можем да съдим Златарски.

14.11.1866 - 15.12.1935

Това, което е предположил Иностранцев и което се е опитал да формира като концепсия през 1900 г., не е негово хрумване. Още от времето на Едуард Гибон (1737-1794) в европейската медиавистика се пише своеволно за такава връзка на Hsiong-nu и Huns, без да се разглежда критично проблема и без да се проучи по същество. Вследствие на което в модерните исторически книги масово съществуват безсъдържателни шаблони като „велико преселение на народите”, „хунските пълчища” и т.н.

Констатацията, че в Европа хунологията не се разработва като сериозна и обективна хуманитарна научна дисциплина, а за хуните се пишат общи фрази и за тях се повтарят едни и същи схеми още от времето на Гибон, е дадена през 1973 г. в монографията на американския професор Ото Менхен-Хелфен „Светът на хуните”, издадена посмъртно (Хелфен умира през 1969 г.) от издателството на Калифорнийския университет.

http://books.google.bg/books?id=CrUdgzSICxcC&printsec=frontcover&hl=bg#v=onepage&q&f=false

Пробивът в хунологията като наука за европейските хуни (да не се бъркат със средно-азиатските Hsiong-nu, които се изучават от сюнологията), бе направен от американски професор.

Относно произходът на европейските хуни, Хелфен отрича още от 1945 г. руската хипотеза на Иностранцев, заради което е атакуван през 1960 г. от Л.Н.Гумильов, който за да го опровергае разработи една модификация на хипотезата на Иностранцев, според която само един конен отряд Hsiong-nu (хунну) бил дошъл на Волга през ІІ в. от н.е. и те си взели местни жени и създали народа „гуны” (Huns) до ІV в.

Когато човек чете произведението на Гумильов остава с лошия привкус, че за него е по-важно да съхрани теорията на Иностранцев, отколкото да е обективен. Явно Л.Н.Гумильов е гледал на приемствеността между хунну и гуны като на защита на собствената си концепсия за евразийството и предвид на разцвета на евразийството в Русия в края на ХХ в. и в началото на ХХІ в., трудно може да допуснем, че противоположните научните доводи (археологът С. Миняев отрича сюну, т.е. хунну, да са мигрирали на Волга, дори и като един конен отряд) ще преборят конюктурните в руската историческа наука днес.

На запад хипотезата за приемственост на далечнитеHsiong-nu с европейските Huns вече не се поддържа, предвид на критичният анализ и на фундаменталните разработки от 1945 г. на Хелфън и още през 1948 г. Томпсън в монографията си за хуните отхвърля, че европейските хуни имат нещо общо с хсионг-ну от Ордос и Жълтата река в Китай.

В общи линии обаче един български учен, който е изправен пред задачата да потърси отговор за произходът на българите, днес е в не по-малко деликатно положение, от това на Златарски през 1918 г...

Каква е връзката между българи и хуни, това е посланието на Златарски, което трябва да бъде върнато на „дневен ред” при историческите анализи за ранните българите и да бъде критически преосмислено в посока на един обективен хуно-български синтез.
цитирай
20. bls - Малко му трябва да човек, но от сърце. И да е истинско...Памет за българщината нямат некои другари...
03.06.2014 09:05
lightsaber123 написа:
Абе много сте тревожни някак си... я по-усмихнато - животът е един, пък и кратък и ако го губите за глупости - ще пропуснете.

Какво му трябва на човек? .... Един къшей хляб....
....

...

... и една яхта.

Поздрав с Назарет:
https://www.youtube.com/watch?v=zXfBjZYC1_4

цитирай
21. letopisec - Благодаря...
03.06.2014 09:07
shtaparov написа:
Поздравления за патриотизма,вложен в статията!

цитирай
22. letopisec - Благодаря...
03.06.2014 11:16
bls написа:
По времето на Златарски руската хунология е изцяло в ръцете на една малка книжка на Иностранцев от 1900 г., в която е лансирано едно старо просвещенско мнение от ХVІІІ в., че европейските хуни са идентични със средноазиатските монглоиди Hsiong-nu, за които китайските историци дават сведения до І в. от н.е., когато тези „хсионг-ну” („хунну” на руски, пишат ги и „сюну”) от Жълтата река и Ордос са претопени от „хсионг-пи”(„сянбийци” на руски).


Хсионг-ну на китайски вази

Златарски се доверява на хипотезата на Иностранцев и прави това не защото разглежда критично неговата теория, а просто защото всичко, което знае за произхода на хуните, е от книжката на Иностранцев:

„Идентичността на китайските хун-ну с европейските хуни напоследък се приема от всички почти ориенталисти за несъмнена. Обаче по въпроса за етническия произход на хун-ну и хуните засега съществуват четири теории: монголска, турска (или тюркска), финска и славянска, от които, докато последната е съвсем изоставена като несъстоятелна, първите три по доказателствата и изводите на своите представители все още стоят на становището си. Но и при все това повечето изследователи-ориенталисти усвояват турската теория и градят своите изводи не толкова върху отделни факти, върху тълкуване на собствени имена, колкото върху общи съображения досежно историческия вървеж на събитията и групировката на племената. Затова тая теория е най-вече разпространена и може да се каже, че тя си е спечелила вече общо признание в историческата наука. За същността и значението, както и за доказателствата на всяка от споменатите теории вж. К. А. Иностранцев, Хун-ну и Гунны, Живая старина, Х (1900), стр. 353—386 и 525—564 и посочената там литература.”

Ето за това изследване става въпрос - Иностранцев К.А. Хун-ну и Гунны (библиографический обзор теорий о происхождении народа Хун-ну китайских летописей, о происхождении европейских гуннов и о взаимных отношениях этих двух народов); (начало) С.353-386.

Въпросът обаче не е в това, че Златарски се доверява на хунската хипотеза на Иностранцев, а във факта, че всъщност в Европа хунологията не е разработена като сериозна научна дисциплина въобще.

Ето защо не можем да съдим Златарски.

14.11.1866 - 15.12.1935

Това, което е предположил Иностранцев и което се е опитал да формира като концепсия през 1900 г., не е негово хрумване. Още от времето на Едуард Гибон (1737-1794) в европейската медиавистика се пише своеволно за такава връзка на Hsiong-nu и Huns, без да се разглежда критично проблема и без да се проучи по същество. Вследствие на което в модерните исторически книги масово съществуват безсъдържателни шаблони като „велико преселение на народите”, „хунските пълчища” и т.н.

Констатацията, че в Европа хунологията не се разработва като сериозна и обективна хуманитарна научна дисциплина, а за хуните се пишат общи фрази и за тях се повтарят едни и същи схеми още от времето на Гибон, е дадена през 1973 г. в монографията на американския професор Ото Менхен-Хелфен „Светът на хуните”, издадена посмъртно (Хелфен умира през 1969 г.) от издателството на Калифорнийския университет.

http://books.google.bg/books?id=CrUdgzSICxcC&printsec=frontcover&hl=bg#v=onepage&q&f=false

Пробивът в хунологията като наука за европейските хуни (да не се бъркат със средно-азиатските Hsiong-nu, които се изучават от сюнологията), бе направен от американски професор.

Относно произходът на европейските хуни, Хелфен отрича още от 1945 г. руската хипотеза на Иностранцев, заради което е атакуван през 1960 г. от Л.Н.Гумильов, който за да го опровергае разработи една модификация на хипотезата на Иностранцев, според която само един конен отряд Hsiong-nu (хунну) бил дошъл на Волга през ІІ в. от н.е. и те си взели местни жени и създали народа „гуны” (Huns) до ІV в.

Когато човек чете произведението на Гумильов остава с лошия привкус, че за него е по-важно да съхрани теорията на Иностранцев, отколкото да е обективен. Явно Л.Н.Гумильов е гледал на приемствеността между хунну и гуны като на защита на собствената си концепсия за евразийството и предвид на разцвета на евразийството в Русия в края на ХХ в. и в началото на ХХІ в., трудно може да допуснем, че противоположните научните доводи (археологът С. Миняев отрича сюну, т.е. хунну, да са мигрирали на Волга, дори и като един конен отряд) ще преборят конюктурните в руската историческа наука днес.

На запад хипотезата за приемственост на далечнитеHsiong-nu с европейските Huns вече не се поддържа, предвид на критичният анализ и на фундаменталните разработки от 1945 г. на Хелфън и още през 1948 г. Томпсън в монографията си за хуните отхвърля, че европейските хуни имат нещо общо с хсионг-ну от Ордос и Жълтата река в Китай.

В общи линии обаче един български учен, който е изправен пред задачата да потърси отговор за произходът на българите, днес е в не по-малко деликатно положение, от това на Златарски през 1918 г...

Каква е връзката между българи и хуни, това е посланието на Златарски, което трябва да бъде върнато на „дневен ред” при историческите анализи за ранните българите и да бъде критически преосмислено в посока на един обективен хуно-български синтез.

цитирай
23. letopisec - Благодаря за Назарет :-)))))))))))
03.06.2014 11:17
lightsaber123 написа:
Абе много сте тревожни някак си... я по-усмихнато - животът е един, пък и кратък и ако го губите за глупости - ще пропуснете.

Какво му трябва на човек? .... Един къшей хляб....
....

...

... и една яхта.

Поздрав с Назарет:
https://www.youtube.com/watch?v=zXfBjZYC1_4

цитирай
24. get - ТОВА ПЪК КАКВО Е ? @19. bls - 16. get Прав си, сменями Иностранцев с Хелфен и нещата идват наред :-))
03.06.2014 18:53
- ДОСЕГА С ТАКЪВ БЛОГЪР не съм КОМЕНТИРАЛ НИЩО - Откъде вие ГОСПОДИНЕ "bls" ... ИМАТЕ ПРАВОТО ДА ГОВОРИТЕ от първо лице - Това втората част на раздвоената личност на КИРИЛ МИЛЧЕВ "Лъжеписец" ли се явявате ??!

- Ако сте идентични(?), тоест зад Летописец и БЛС стоят едно и също лице - ОТГОВАРЯМ ?
- Не се позовавайте на Хелфън - Който казва ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО по отношение на ДВА ОСНОВНИ ВЪПРОСА - ЕТНО-КЪЛТУРНА и ЕЗИКОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ на "хуните" - Отделно от това ОПРОВЕРГАВА исторически сведения ... КОИТО ПОЗИЦИОНИРАТ присъствието на народ с подобно наименование до Карпатите, тоест междуречието на р. Буг и Днепър ?!

- Второ - НИКЪДЕ В ПИСАНИЯТА НА МИЛЧЕВ - НЕ СЪМ ВИДЯЛ ... ПРОЧЕЛ да опровергае НЕКОРЕКТНОТО ТВЪРДЕНИЕ НА ЕТАЛОНА МУ ЗА ИСТОРИК ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ!!
- Никъде на неподготвеният читател НЕ СТАВА ИЗВЕСТНО - че поради ВЪЗПРИЕТОТО поради ТЕОРИЯТА НА ЗЛАТАРСКИ тюркска ЕТНОСНА ГЕНЕЗА на нас БЪЛГАРИТЕ - Са написани и продължават, една част от учЕните да пишат небивалици ... За монголоидност, присъствие на тЮркски думи в протоезика ни ... и ред подобни ДИВОТИИ - Които имат за цел ОТЧУЖДАВАНЕ, по-точното Историческа де-етнизация (в съзнанията на нас българите) чрез ВНУШЕНИЯ(научни ?) на ЧУЖД НАМ ПРОИЗХОД ?!
- Ще запитам ? ... Та не идва ли в потвърждение на това, което обяснявам ... Постоянното ПОЗОВАВАНЕ от страна на "Летописец" на ТАТАРСКИ "исторически" извори - Които са писани най-вероятно от специалистите от КГБ(а то е имало достатъчно кадърни такива ?). Явяващи се наследници на бившият имперски "Азиатски департамент", който на практика ПРЕДРЕШАВА чрез ТЮРКСКО-ТАТАРСКАТА-историческата насоченост НА ТЕОРИИТЕ за нашият произход ... така и съдбата на Нова България ... (назовавана й) ТРЕТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО - Искате ли доказателства?!

- Милчев - казвал съм ти го ... но пак ще повторя - Този който се е заел да пише История на нас Българите, следва да е читав не толкова като интелект ... А най-вече, като МОРАЛ - Защото честните люде, ТЯХ първи разпъват на кръста ?!
цитирай
25. letopisec - 24. get
04.06.2014 06:34
Гет, едно време се опитваше все пак да се правиш на учен, но вече си заел истинската си поза на пропагандатор, който НЕУМЕЛО лъже по адрес на всичко и всеки, което е против тиезатъ на господарите му. Хелфен бил "нищо", волжко-българска история нямало, тя била "татарска", лъжеш че поддържам тюркската теза за произхода на българите, нещо което опровергавам в десетки статии, при това само аз пиша против тази теза и нито един от тракедонистите, които имат за цел да докажат тезата на Фоменко, че "трак" и "турк", е едно и също. ЗАЩО НИТО ЕДИН ОТ ТРАКЕДОНИСТИТЕ НЕ Е НАПИСАЛ НИТО ЕДНА СТАТИЯ, С КОЯТО ДА ОБВИНЯВА МОСКВА ЗА НАЛОЖЕНАТА НИ ТЕЗА, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ИДВАТ ОТ АЛТАЙ. ТАЗИ ТЕЗА ЗА АЛТАЙ Е СЛЕД ЗЛАТАРСКИ, ТЯ Е НА ТВОИТЕ ГОСПОДАРИ КОМУНИСТИТЕ ОТ МОСКВА от 60-те години на ХХ в...Когато Спароток пише, че фригите са българи и отстоява, че и те са живи до днес, какво искате да ни кажете, че населението на Република Турция и на България е едно и също, нали...Майната им на българите, според Гет и сие, Милчев се занимава с произхода на един народ, ние тракедонистите пишем за мизи, фриги....братя от Балканите и Анадола. Мислите си, че не знаем "топлата ви връзка" с тюркската теза и това, че тракедонизма работи срещу българската история и много искате хуните да са тюрки от Средна Азия, спароточето има специална статия как вождовете им в Китай на хсионг-ну били траки (смешници), но ОТРИЧАТЕ кимерийСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ХУНИТЕ, както пишат изворите....
цитирай
26. bls - Що за параноя Ви гони, говоря си от свое име, чета и сравнявам.
04.06.2014 09:10
24. get - ТОВА ПЪК КАКВО Е ? @19. bls - 16. get Прав си, сменями Иностранцев с Хелфен и нещата идват наред :-))
03.06 18:53
- ДОСЕГА С ТАКЪВ БЛОГЪР не съм КОМЕНТИРАЛ НИЩО - Откъде вие ГОСПОДИНЕ "bls" ...
цитирай
27. get - @ 25. letopisec - Гет, едно време се опитваше все пак да се правиш на учен, но вече си заел ...
04.06.2014 18:52
- Бре Кире, бре Милчев - Кога и как съм се правил на учен ?
- Колко пъти да повтарям - Завършил съм първи випуск на училището от което и ти си се "излюпил" ? Същото се наричаше Средно милиционерско училище!
- Работих ... завърших висше образование ... по договор трябваше да служа в МВР ... откъдето се и пенсионирах, като по-голямата част от стажа ми бе на детектив - сега го наричат "криминален инспектор" ! - Какви претенции ... от едно пенсионирано и докарващо си някой лев, към не твърде голямата пенсия, като охранител ... Да, с теб си пише ЕДИН ПАЗАЧ - Колко пъти да го заявявам ... аз съм "прост" пазач ... но обичам страната си и хората в нея! Поради това заниманията ми с това ... което научените-конформисти наричат история ... а самите себе си учени!!
- Ясно и разбираемо ли, за теб се изразих ? Нямам претенции за учен или научна кариера ... ако някой има такива стремежи - това си ти ?!

В заключение гледам ... Отново пееш "О"санна" на ПРОВОДНИКА И СЛУГАТА на "паславяянските" и проруски интереси в България В. Златарски!
- Казах ти, той е непочтен и за мен "агент на влияние" ... Както и брат му Димитър, който участва в руска угода при детронирането на Ал.Батенберг ... Защото ПРОГЛАСИ С-Ъ-Е-Д-И-Н-Е-Н-И-Е-Т-О на Родината ни ... а това ОБЪРКВАШЕ РУСКИТЕ АСПИРАЦИИ към това КАКВО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАЛКАНИ ... Най-вече България !!!

- Спирам да пиша - тъй като твоята пристрастност в защитата на Златарски - ме кара да те възприемам и теб че си досущ като него - ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ЧУЖДИ(ПРОТИВОБЛЪГАРСКИ !) ПОРЪЧКИ ?!
цитирай
28. letopisec - Бях сигурен, че въпросите ми ще останат без отговор от Гет...
05.06.2014 05:35
letopisec написа:
Гет, едно време се опитваше все пак да се правиш на учен, но вече си заел истинската си поза на пропагандатор, който НЕУМЕЛО лъже по адрес на всичко и всеки, което е против тиезатъ на господарите му. Хелфен бил "нищо", волжко-българска история нямало, тя била "татарска", лъжеш че поддържам тюркската теза за произхода на българите, нещо което опровергавам в десетки статии, при това само аз пиша против тази теза и нито един от тракедонистите, които имат за цел да докажат тезата на Фоменко, че "трак" и "турк", е едно и също. ЗАЩО НИТО ЕДИН ОТ ТРАКЕДОНИСТИТЕ НЕ Е НАПИСАЛ НИТО ЕДНА СТАТИЯ, С КОЯТО ДА ОБВИНЯВА МОСКВА ЗА НАЛОЖЕНАТА НИ ТЕЗА, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ИДВАТ ОТ АЛТАЙ. ТАЗИ ТЕЗА ЗА АЛТАЙ Е СЛЕД ЗЛАТАРСКИ, ТЯ Е НА ТВОИТЕ ГОСПОДАРИ КОМУНИСТИТЕ ОТ МОСКВА от 60-те години на ХХ в...Когато Спароток пише, че фригите са българи и отстоява, че и те са живи до днес, какво искате да ни кажете, че населението на Република Турция и на България е едно и също, нали...Майната им на българите, според Гет и сие, Милчев се занимава с произхода на един народ, ние тракедонистите пишем за мизи, фриги....братя от Балканите и Анадола. Мислите си, че не знаем "топлата ви връзка" с тюркската теза и това, че тракедонизма работи срещу българската история и много искате хуните да са тюрки от Средна Азия, спароточето има специална статия как вождовете им в Китай на хсионг-ну били траки (смешници), но ОТРИЧАТЕ кимерийСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ХУНИТЕ, както пишат изворите....

цитирай
29. leonleonovpom2 - Една лъжа, повторена сто пъти, с...
05.06.2014 09:08
Една лъжа ,повторена сто пъти ,става истина!
Така е с всички, закърмени с лъжа. Накрая, те не само, че лъжат и не уважават другите, но лъжат и себе си, сами си вярват в лъжите си
След като си въвел по твои думи недоразумението тракедонист, с какво защитаваш тракийския ни произход, който си прегърнал сега и по какъв начин? Може би траките са внесени от някъде!? Отричаше участието на траките,предупреждаваше колко е опасен той, тракедонизмът, без да можеш да дадеш смислено обяснение, плюеше и плюеш тракедонистите, тръбеше ,че си ги разгромил, без да обясниш как, а сега твърдиш, че траките участват в етногенезиса ни?!
. Кои траки! Дошлите от другаде ли ?
Гавриш се с хората, които пишат на тази тема, но нямаш нищо против да си присвоиш резултатите им, все едно ,че са твои!...
Аз смятам, че никой не твърди, че само траки участват в етногенезиса ни и ,ако ти твърдиш, че някой прокарва подобна теза, то отново лъжеш. Участват няколко десетки компонента- и кумани, и печенеги , и черкези, и татари дори. Но процентите им са далече по-малки от тези на траките, това е истината, драги!

Мой човек, учен не се става с назначение, трябва да си го имаш или по рождение, или дълго, още от люлката да е подхранвано от родители.
Не става така, видяла жабата и..
Хайде, ще ида да се измия, че помията ми дойде много!
Стой си на първа, докато проумееш нещо и се обръщай често, да видиш кой ти диша във врата-може да са гласове от Фейсбук....
цитирай
30. letopisec - 29. leonleonovpom2
05.06.2014 10:28
Когато продадеш душата си, подобно инж. Симеонов, може да четеш и Евангелието като дявола и да се причилиш към сонма на предателите, подобно онези, които насила караха българите да се пишат македонци в Пиринско и подобно тия тракедонисти, които сега искат да ампутират и другия крак на българщината с наглата си пропаганда, че сме траки...Но, вече тези предатели и антибългари, като спароток, гет, дзер и господарите им, имат отпор и този път окапаха до ниво да плюят и да правят помии по адрес на българската история...Сори...
цитирай
31. leonleonovpom2 - Крадецът вика, дръжте крадеца!...
05.06.2014 11:19
Крадецът вика, дръжте крадеца!
За да си продаде душата д-р Симеонов , първото необходимо условие , е да е бил някога политик. Следват други, ти ги знаеш много по-добре от мен, защото имаш изпълнено първо условие. Той никога не го е имал, защото е бил наясно с него

Колко си объркан, но имаш извинение, не си учен нито по призвание, нито пък по някаква необходимост
А искаше мен да учиш, на наука, това е по-голямо извращение и от казармата! Впрочем ти там не си бил, а в милиционерското училище, нали така?
А ти с наглата си реклама, че нямаме общо с траките, а с хуните, с Авитохол-Атила, кой крак ампутираш? И чия слава развяваш ?!
Че българите са конекрадци ли?
Чел съм Дюканж, много сериозен историк, французин, не обича българите и Калоян, но говори с уважение за тях Дума няма, че са хуни и че хуните са народ Всички са наясно от съвременните историци, че това е военно -икономическо сдружение , в което участват и Българи! И българи!
Впрочем колко години беше живял Авитохол, четеш сарацински източници, какво пише по въпроса в тях!
Хайде, че си губя формата!
цитирай
32. letopisec - Пак заповядайте да се изповядате. Аз съм Вашия безплатен психотерапевт...Спокойно, дръж контрола...
05.06.2014 12:53
leonleonovpom2 написа:
Крадецът вика, дръжте крадеца!
За да си продаде душата д-р Симеонов , първото необходимо условие , е да е бил някога политик. Следват други, ти ги знаеш много по-добре от мен, защото имаш изпълнено първо условие. Той никога не го е имал, защото е бил наясно с него

Колко си объркан, но имаш извинение, не си учен нито по призвание, нито пък по някаква необходимост
А искаше мен да учиш, на наука, това е по-голямо извращение и от казармата! Впрочем ти там не си бил, а в милиционерското училище, нали така?
А ти с наглата си реклама, че нямаме общо с траките, а с хуните, с Авитохол-Атила, кой крак ампутираш? И чия слава развяваш ?!
Че българите са конекрадци ли?
Чел съм Дюканж, много сериозен историк, французин, не обича българите и Калоян, но говори с уважение за тях Дума няма, че са хуни и че хуните са народ Всички са наясно от съвременните историци, че това е военно -икономическо сдружение , в което участват и Българи! И българи!
Впрочем колко години беше живял Авитохол, четеш сарацински източници, какво пише по въпроса в тях!
Хайде, че си губя формата!

цитирай
33. leonleonovpom2 - Знаеш ли, може би точно там, в пси...
05.06.2014 15:17
Знаеш ли, може би точно там , в психотерапевтиката да ти е призванието!
Опитай, по принцин всичко ти се отдава и нанотехнологии вероятно също!
цитирай
34. letopisec - Да, в нашата страна има талантливи българи, те са с мен, всеки помага с каквото може, по завета на Левски.
06.06.2014 09:55
leonleonovpom2 написа:
Знаеш ли, може би точно там , в психотерапевтиката да ти е призванието!
Опитай, по принцин всичко ти се отдава и нанотехнологии вероятно също!

цитирай
35. leonleonovpom2 - И в какво точно се изразява талантът ...
06.06.2014 19:32
И в какво точно се изразява талантът им - техният и твоят?
От научен интерес питам, останалото ми е ясно!
Всякакви празнодумци съм слушал иначе!
Така, че чакам аргументи!
Това, много сме, силни сме, е пози;ция на слабите.
Силният върви сам!
Компрендо?
цитирай
36. get - :)) Милчев, бива, бива самовлюбеност но ... започна да ми докарваш на сърдита пуйка - дотам ли те засегнах (егото ти !)с опроверженията си ? :))
06.06.2014 20:25
25. letopisec написа:
ЗАЩО НИТО ЕДИН ОТ ТРАКЕДОНИСТИТЕ НЕ Е НАПИСАЛ НИТО ЕДНА СТАТИЯ, С КОЯТО ДА ОБВИНЯВА МОСКВА ЗА НАЛОЖЕНАТА НИ ТЕЗА, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ИДВАТ ОТ АЛТАЙ. ТАЗИ ТЕЗА ЗА АЛТАЙ Е СЛЕД ЗЛАТАРСКИ, ТЯ Е НА ТВОИТЕ ГОСПОДАРИ КОМУНИСТИТЕ ОТ МОСКВА от 60-те години на ХХ в...Когато Спароток пише, че фригите са българи и отстоява, че и те са живи до днес, какво искате да ни кажете, че населението на Република Турция и на България е едно и също, нали...
28. letopisec написа:
Бях сигурен, че въпросите ми ще останат без отговор от Гет...


- Милчев ИМАШ СИРИОЗНИ ПРОПУСКИ по фундаментални неща от областта на науката Издирване=История !!
ПЪРВО: Не си наясно КЪДЕ СЕ ПОЯВЯВА ПЪРВО, това население и култура ... Които са предобраз на ЕВРОПА и ЕВРОПЕЙЦИ?!
ВТОРО: Твоят УЧИТЕЛ и ОБРАЗЕЦ ЗА УЧЕН ... В-Ъ-В-Е-Ж-Д-А в Историческо обръщение ТЕЗАТА ? Българите са хуни = хуните са тюрки ... Ерго(значи) Българите са ТЮРКИ ?
ТРЕТО: Не си наясно с ГЕНЕЗИС (плюс други специфики на тюркските народи) поради което преписваш от РУСНАЦИТЕ - Теориите им ... КОИТО И В МОМЕНТА СА ? - "ПрабУлгары ето тюрки"!
ЧЕТВЪРТО: Не само росската историческа но и езиковедска школа е ИЗВЕЖДА ГЕНЕЗИСА (принадлежността на езика, на "прабългарите" а от там и генезис, етносна принадлежност ?!) в т.нар. група на ТЮРКСКИТЕ ЕЗИЦИ:
Булгарские языки - Булга́рские языки (огу́рские языки, r-тю́ркские языки) — тюркская языковая группа предположительно древнейшей формации. Противопоставлены всем остальным тюркским по ряду признаков.
- К булгарской группе относят языки:
а) хазарский
б) булгарский (в XIV веке развился в чувашский язык)
в) хуннский-гуннский
г) тюркско-аварский
ЗАБЕЛЕЖКА:Чувашский язык является современной формой волжско-камского булгарского.

- Основни авторитети наложили и поддържащи тази класификация са:
Н. Н. Поппе(в миналото); съвремие О. А. Мудрак и А. В. Дыбо... т.н.

- Ти явно не си прочел поста ми №16 - В който едно към едно преписвам, какво твърди Златарски - та имаш очи да говориш?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11659422
Постинги: 701
Коментари: 12665
Гласове: 3319
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ