Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.04.2014 11:01 - Йордан, 551 г.: българите живеят по северното Черноморие.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 9506 Коментари: 4 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
        През VІ в. готският историк Йордан, чийто летопис учените датират към 551 г., посочва, че местоположението на българите е - Ultra quos distenduntur supra mare Ponticum Bulgarorum sedes - по северния бряг на Черно море.

image

        Точно век по-рано на същото място летописецът Приск Панийски  упоменава, че са акатирите. “Аз отидох към жилището на Атила с подаръци за неговата съпруга. Името й е Крека. Атила имаше от нея три сина, от които най-големия е владетел на акатирите и на другите народи, заемащи припонтийска Скития(фр. VІІІ).

image

    Всъщност, както става ясно от разказа на Приск, първородният син на Атила, чието име при преписа на Йордан (Касиодор) е съхранено като Елак (Еllac), точно по време на посолството на Максимин и Приск в града на Атила през 448 г., е отсъствал, заедно с хунския сановник Онегесий, понеже е бил при акатирите, за да им стане владетел.

image


Кои са акатирите (Άκάτιροι / Άκάτζιροι) ? При Йордан са изписани „агазири“?

image
Приск в бяло...

Приск (фр. VІІІ): „Онегесий през това време бил изпратен с най-големият син на Атила при акатирите, скитски народ, покорил се на Атила по следната причина: Акатирите имат много вождове и родоначалници, на които Теодосий ІІ изпратил дарове, за да ги обедини да се откажат от съюза с Атила и да станат федерати на римляните. Пратеникът обаче раздал подаръците не по старшинство. Куридах, главният между тях по власт, получил втори по ред подарък и се почувствал обиден и лишен от полагащата му се награда. Той се обърнал към Атила за помощ против другите съначалници. Атила веднага му изпратил голяма войска. Едни от акатирските вождове били убити, а други принудени да се покорят (във фр. ХХХ  Приск вече пише за „хуни-акатири“, което означава, че победените не минали под властта на Куридах, а под тази на Атила, както между другото става ясно и от текста във фр. 8, който представяме тук – бел. К.М.). След това Атила поканил Куридах да дойде да отпразнуват победата, но Куридах, подозирайки заговор, отговорил на Атила, че е трудно човек да погледне Бога: ако за човек е непосилно да гледа към слънцето, то би ли могъл без да си навреди да погледне на най-великият от боговете. По този начин Куридах останал на земята си и запазил своите владения, докато целият останал акатирски народ се подчинил на Атила. Желаейки да издигне за  владетел на този народ най-големият от синовете си, Атила изпратил и Онегесий, за да бъде всичко направено както трябва.

По времето на Йордан през средата на VІ в. акатирите живеят между естите и българите.

През 1860 г. Г.С.Дестунис към второто руско издание на откъсите на Приск (първото е на баща му Степан Дестунис), отбелязва: “Къде са живели акацирите? Съгласно Приск от V в. те са били на северния бряг на Черно море, но при Йордан от VІ в. в V глава на Гетика, те са по-северно, в средната полоса на Русия. Ето думите на Йордан: „Ad littus Oceani, ubi...fluenta Vistulae... ebibuntur, Vidoiarii resident, ex diversis nationibus aggregati (вж. и гл. 17), post quos ripam Oceani item Esti tenent, pacatum hominum genus omnino. Quibus in austro adsedit gens Agazzirorum fortissima, frugum ignara, quae pecoribus et venationibus victitat. Ultra quos distenduntur supra mare Ponticum Bulgarorum sedes... и т. н.“ Указанието на Йордан не е пряко, а косвено, понеже се извежда от мястото заемано от акацирите към местности заети от други народи и посочени доста точно от Йордан. По негово указание видоярите (вивидарии) живеят на долна Висла, при морето. До тях по морето са естите. Но в какво направление от видоярите живеят естите? На запад или на изток от тях? Разбира се на изток, защото по-нататък е казано, че акацирите живеят между естите и българите, заемащи тогава северния бряг на Черно море (коментар 74).

quibus in austrum adsidet gens Acatzirorum fortissima, frugem ignara, quae pecoribus et venationibus victitat. (На юг от тях се разполага най-големият народ  агатзири, незнаещ селското стопанство и живеещ от стадата си и от лов).

Дестунис продължава: „При това обяснение ние се държим към общоприетата поправка и четем  item Esti, а не Itemesti, както се четеше до поправката. И така, в общи черти Йордановите агатзири са поместени между народите живеещи по Балтика и народите населяващи северния бряг на Черно море, т.е. акацирите живеели, както ние посочихме вече, по нашата средна полоса. Но как да съгласуваме указанията на Приск и Йордан относно местожителството на акацирите? Предлагам следното съображение: тъй като акацирите по Приск са живеели в V в. на северния бряг на Черно море, а по Йордан в следващият век намираме на тяхно място българите, а тях на север, то и може да заключим, че акацирите са се задържали само отчасти на старите си места и то под господството на българите, а останалите от тях били притиснати от българите на север(пак там).Гласувай:
8


Вълнообразно


1. letopisec - Йордан пише De origine actibusque ...
29.04.2014 11:12
Йордан пише De origine actibusque Getarum, повече известна като Getica, през 551 г. и основно ползва като источник готската хроника на Касиодор (487-583), завършена до 530 г.
Последната е на латински и е „опит да се създаде за германския народ такова благородно минало, каквото е имал Рим” (Ото Менфен-Хелфен).
Йордан също пише своята хроника на латински, но за разлика от високообразованият Касиодор, неговият латински е много лош. Самият Йордан, който е бил и духовно лице, признава в Гетика, че е слабо образован. Това е видно не само на формално-езиково ниво, но и като съдържание на летописа му. В него Йордан смесва две хипотези за произхода на готите. От една страна, следвайки Касиодор, Йордан отъждествява миналото на готите и тракийските гети, а от друга – преразказва немски легенди за произхода на готите от о. Скандза (Скандинавия).

Между другото, очевидно Касиодор е теоретика древното минало на тракийските гети да бъде отъждествено с готите, вследствие на което той задълбочено проучва и дава сведения за траките от извори, които днес в голямата си част отсъстват, но благодарение на компилациите на Йордан учените могат да експлицират „тракийският пласт” в хрониката на Касиодор и да разширят познанията си за траките.

Естествено, германското готско минало (греутунги, тривинги и т.н.) няма нищо общо с това на тракийските гети, но масовите сведения на късно-античните автори, че гети и готи са едно и също (Йордан цитира само Павел Орозий, ок. 415 г.), е предпоставка за размисъл дали действително името на припонтийските траки гети не е заето като етноним (готи) от германските племена, които очевидно асимилират тези траки в териториите около Карпатите.

От Херодот знаем, че балканските гети, които били най-войнствените траки, са включени във войските на персийският цар Дарий, с които той форсира Дунав и отива да воюва със скитите. Очевидно оттогава част от траките-гети колонизират територии по северното Черноморие. Много от сведенията в Гетика на Йордан трябва да се интерпретират внимателно. Така например, той твърди, че остроготи и визиготи било най-древното разделение между готите, но Амиан Марцелин знае други етноними.

Йордан пише, че хуните произлезли от вещици, което явно демонстрира степента му на суеверие. Л.Н.Гумильов смята, че това сведение на Йордан носи информация за расата на хуните, което показва слабостта на Гумильов като историк.


Интересен факт е, че до победата на хуните над готите, Йордан описва миналото на готите дори в Античността, без да загубят война. Що се отнася до данните за хуните около времето на Атила, Касиодор и Йордан основно са ползвали Приск Панийски, но Йордан дава и свои сведения. Той нарича бащата на Атила – Мундзук, и с това име ни е оставил в загатка, до момента , в който стана ясно, че то е прозвище, получено от топонимът Мундияк, упоменат от Олимпиодор през V в. и обхващаш земите на север от дн. Букурещ....
цитирай
2. sandlih - Йордан има още едно съобщение в &...
29.04.2014 12:39
Йордан има още едно съобщение в "Гетика" - Ето какво пише Иордан/Jordanes по времето на Юстиниян (551 г. н.е.) в GETICA 37: латинския текст : "... fortissima, frugum ignara, quae pecoribus et venationibus victitat, ultra quos distendunt supra mare Ponticum Bulgarum sedes, quos notissimos peccatorum nostrorum mala fecerunt, hinc iam Hunni quasi fortissimorum gentium fecundissimus cespes bifariam populorum rabiem pullularunt. ..." и в превод (но не от заклет преводач) "По-далеч и над морето Понт са живелищата на българите, добре познати от направените ни неправди, поради греховете ни. А от там са и пълчищата от хуните, най-плодовитият израстък от всички най-силни племена, които разпростряха свирепостта си върху народите". Характерно за повествованието му е, че когато пише за Атила, Гермнарих и разпада на техните държави споменава хуни, а когато пише за събитията по негово време споменава за българи заедно с анти и склавени. Прокопий. Агатий и Менандър (100 години преди Иордан) никъде не пишат за българи, но за същите местоживелища по времето на Иордан описват кутригури, утигури, сабири и т,н. За агазирите, акатцирите, акатирите и другите изписвани имена на това племе по тези земи има по-късно съобщение, което се отнася до известните запорожки казаци, че те са се самонаричали "казири". Това племе в по-късни времена Артур Кеслер счита, че един век по-късно е припознато от "Равенския географ" за наследено от хазарите, едните като "ак-хазари" - бели хазари, а други за "черни хазари", в някакъв анонимен превод на гръцки автор, които били погълнати от сабири, сарагури, баланджари и др. За хазари през VI век пише и Захарий Ритор и ги разполага на север от Кавказ. За техни наследници претендират чуваши и умудрийци, дори има издадена обемиста книга за "Кубрат хан".
цитирай
3. letopisec - 2. sandlih. Благодаря за коментара..........
29.04.2014 13:03


Както пише арабоезичния историк ал-Масуди, а така също от Книга Йосипон, именно савирите са бъдещите хазари. Очевидно името `козари` (така са в еврейските извори), хазари е българско,; името савири (сувар, сурва) също е българско, то е дадено на чувашоезичните племена, които към 463 г. са прогонени на запад от Волга от аварите. Тогава българите, както пише Судас в глава `авари`, отишли и отблъснали на изток тюрките-авари, а чувашо-езичните савири, т.е. бъдещите хазари, станали вече "хуни-савири", т.е. минали под властта на Ирник, третият син на Атила.
цитирай
4. letopisec - коментар от ФБ
29.04.2014 14:01
Lilia Ilieva Макар и рядко, по блоговете се съдържа и компетентна и интересна информация!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11667132
Постинги: 701
Коментари: 12665
Гласове: 3319
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ