Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.09.2011 12:32 - Критично за "Джагфар тарихы"!
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 9427 Коментари: 4 Гласове:
3

Последна промяна: 14.06.2013 10:23

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

            Предвид на факта, че значителен брой любители на българското ранно минало проявяват интерес към средновековния волжко-българския свод от летописи „Джагфар тарих-и”, реших да споделя някои свои мисли, които надявам се да бъдат от полза на бъдещите интерпретатори на тези текстове.

image


Каква е спецификата на средновековната волжко-българска историческа литература?

    През 922 г. волжките българи, начело с техният балтавар (васал на Хазария) Алмъс, приемат официално исляма, след нарочно посолство на Арабския халифат до гр. Болгар на реките Волга и Кама, в което участва и Ахмед ибн Фадлан. Последният е автор на т. нар. „Записки от Болгар”, които стават много популярни сред средновековните арабоезични историци и географи.

image


    
Волжко-българската средновековна историческа литература следва като стил и жанр арабоезичната. На арабски език пишат не само араби, но иранци, хорезмийци и т.н.

image


      И така, първото условие за да разберем съдържанието на такъв летопис от ХІІІ в. като „Барадж тарих”, най-старата част от свода „Джагфар тарих-и”, е да знаем в какво точно се състои „стилът и жанра” на арабоезичната средновековна историческа литература.
    За целта ще посочим някои характеристики на последната, дадени от такъв забележителен ориенталист като В.В.Бартолд (1869-1930):

  •  сведенията са заемани по книжен път  Това означава, че всеки следващ автор компилира от предишните, при това често без да се посочва откъде и от кой заема. В резултат, при някои от компилаторите можем да открием по-добре съхранен зает текст, отколкото при запазените преписи от оригинала.
  •  хронологична неяснота и неопределеност                   Арабоезичните историци и географи определено пишат „по теми”, т.е. да си представим, че един автор от ХІІ в., наред с останалите теми, пише и за българите. В тази тема той преписва и компилира по книжен път почти всичко, което е открил за българите в предишните автори. Но в така съставеният „пасаж за българите”, отсъства хронология. Авторът просто събира механично всичко, което може да открие за българите, но няма западният хронологичен усет. Ако съберем всичко писано за българите от арабоезичните автори, ще получим нещо като свод за българите, т.е. много сведения, но само за някои от тях можем да уточним за коя епоха са, т.е. тепърва предстои дълъг и сложен съпоставителен анализ. Голяма грешка е, ако един автор е от Х в., да се смята, че казаното от него (включ. и за българите) се отнася за Х в. Тук нямаме за цел всички особености на средновековната арабоезична литература, затова ще посочим само още една:
  •  компилативно редактиране


    
Западните автори (Приск, Прокопий...) много често, когато пишат за персите до VІІ в., ги наричат „мидяни” и „парти”. Причината за този странен метод е просто „териториална”: персите са обитавали същите земи, където по-рано са били мидяни и парти. По същият начин историци като Дексипт, Евнапий, Филострогий и т.н. наричат готите „скити”, просто защото са обитавали на територията на топонима Скития.


    Арабоезичният автор от Х в. ат-Табари дава две успоредни версии за ефталит, покорители на Согд и Тохаристан в началото на VІ в., като в едната ги нарича „тюрки”. Учените отдавна са верифицирали, че тук употребата на „тюрки”, които в средата на VІ в. превземат ефталитските земи в Согд, е неправомерна. И независимо, че автори като Бел`ами, Динавери и т.н., писали след ат-Табари, продължават да употребяват „тюрки”, съпоставителният анализ отдавна е показал, че ефталит не са част от тюркската история. Просто тюрките през средата на VІ в. се настаняват на същите територии, където са били ефталит преди това.

    Тези, упоменати от нас три особености на арабоезичната средновековна история, трябва да се имат предвид, когато разглеждаме средновековната волжко-българска историческа литература, която следва същите жанрови особености, за да отсеем кое е автентично и кое е модерен фалшификат. И за да не бъдем лесно манипулирани.

    Това показва колко е опасно примитивното буквално интерпретиране на волжко-българския свод и как всяко едно сведение там, трябва да се подлага на сериозен съпоставителен анализ.


    За съжаление все още „Джагфар тарих-и” не се възприема като извор на сведения, но за да бъде такъв, е необходимо задълбочено изследване на всяко едно изречение в свода.


    Моят интерес е към компилативният летопис от ХІІІ в. „Барадж тарих”, преписван за последно явно през ХVІІ в. Не трябва да забравяме, че всеки един от многото преписи до ХVІІ в., в духа на вече упоменатите жанрови особености, е бил своеобразна редакция.


    Това усложнява интерпретацията. Трябва от много уранова руда, с умението на мадам Кюри, да се получи минимален, но истински радий. Не е никак лесно, още повече, че сериозните и подготвени историци странят от тази дейност, имайки предвид, че волжко-българският свод е рускоезичен препис от началото на ХХ в., на когото липсват оригиналите.

    Какви са общите впечатления от летописа „Барадж тарих”?

      Произходът на българите се свързва с прародител Боян, като земите откъдето идва на Кавказ, са около южното Прикаспие, където е Амул.

      Летописът извежда началото на хоните от син на Боян!

      Упоменаването на европейските хуни като „хони” е важно, понеже грузинските и арменските късно-антични извори също ги наричат „хони”.

    Древен етноним „Бийан” по местата, откъдето в летописа произхожда патронима на българите Боян, е самонаименованието на Урарту до VІ в. пр.н.е.

      В грузинското съчинение от V в. „Мокцевай Картлисай” („Покръстването на Грузия”) се съобщава, че хони и бундурк ( = пост-урартци) живеели заедно на юг от Кавказ през ІV в. пр.н.е., когато Ал. Македонски посещава тези места. Очевидно е, че под името „хони”, което в урартурския речник значи и „поданици” (хини), трябва към VІ – ІV в. пр.н.е. да разбираме кимерийците, както става ясно и от грузинския летопис.

 Какво казва „Барадж тарих” за кимерийците?

     Текстът твърди, че кимерийците са клон на синдите. Това сведение е уникално и се потвърждава от археологията (вж. Артамонов), според която синдо-меотите около Азовско море са родствени на кимерийците.
    За щастие през V в. пр.н.е. Херодот също упомена „синди” около Азовско море.
    Името им е засвидетелствувано пр.н.е. и от ономостиката, в Синдика до Боспорското царство.

 „Барадж тарих” твърди, че българите произхождат от племената „синд и имен”.

    „Синд” са синдо-меотите, наричани по-късно от гръцките автори „савромати”, а от латинските – „сармати”.  Древният топоним „Скития” (от Дунав до Дон) постепенно приема името „Сарматия” (от Карпатите, където е извора на Висла до Кавказ).
     „Имен” (меон, мене) е месопотамски термин и означава „земя, владение”, произходът му на север от Кавказ се дължи на кимерийците, които в периода ІХ-VІ в. пр.н.е. имат малоазийска държава „Гамирая” (асирийски клинописи), която е била на територията на по-късния топоним Кападокия, а на север до Черно море е включвала гр. Синоп, според Херодот.

 „Барадж тарих” познава два вида тюрки.
    Едните нарича „китайски тюрки” (така ги нарича и Фирдоуси в „Шах наме”) и под тях разбира каганатските тюрки. Другите нарича „хазарски тюрки”, визирайки тюрките в полиетничната държава Хазария.

Никъде „Барадж тарих” не извежда произхода на българите от тюрките.

    Забележка: Всички опити „хоните на Боян” да бъдат интегрирани с хсионг-ну от Китай, са плод на модерни дописвания в „Барадж тарих”, правени при това доста нескопосано.

    Такива са: заетото от Приск и Йордан име на хунския владетел от ІV в. от н.е., който под формата „Булюмар” в „Барадж тарих” е изкаран, че идва от Седморечието (Средна Азия), при условие, че е всеизвестно, че хсионг-ну изчезват още през І в. от н.е. и няма как Булюмар, т.е. Баламер от ІV в. от н.е., да е довел оттам хсионг-ну.


    Летописът е станал жертва на груба фалшификация от човек, който явно е вярвал на руската теория от 1900 г., че европейските хуни са същите като средно-азиатските хсионг-ну и не е повярвал на автентичният текст, че хоните произхождат от син на Боян...
   
        Метафората с многото уранова руда и малкото радий, не е случайна...

    Най-лесното за един конвенционален историк е да погледне тук-таме текста на „Барадж тарих”, да се усмихне на някои очевидни и груби вмешателства и да не се впуска в дискусии.


    Еднакво грешно е обаче, както с лека ръка да се квалифицира целият текст на „Барадж тарих” като фалшификат, така също с лека ръка да се прегърне буквално целият текст и да се гледа на него почти фанатично, както определени лаици поглъщат съдържанието му и се бият в гърдите, че трябва да вярваме само на „нашето булгарско”...

    
Гласувай:
8


Вълнообразно


1. valsodar - Аха :)) Ако правилно си спомням, ...
03.09.2011 16:44
Аха :))
Ако правилно си спомням, тая версия "Всички опити „хоните на Боян” да бъдат интегрирани с хсионг-ну от Китай" я ползваше Съсълов, само че той не се позоваваше на руски източници. За прародина бе посочил Таримската котловина, с мумифицирани останки на европейци в носия близка до българските.
цитирай
2. letopisec - valsodar
03.09.2011 16:56
не знам защо в нашата страна се повтаря една версия за идентичност между европейските хуни и хсионг-ну от Средна Азия, която на запад от 1945 г., е отречена и никой не си позволява, ако е сериозен учен, да я повтаря. Нито дори хунолози като Томпсан, 1948.., които определено пишат с излъчваща се хунофобия. А тук за хуните си знаем само от руско-съветската историческа литуратура. Все пак, според мен, истински белег на неграмотност за всеки, който пише за европейските хуни, е ако не е запознат с книгата "Светът на хуните", 1973 г., от американския професор Ото Менхен-Хелфън. Привет.
цитирай
3. marknatan - летописец, та тва си е фалшиФика...
29.09.2011 06:07
летописец,
та тва си е фалшиФикат(поправисетеамче буболечкаташатисесмей)

тва дори не е историография(1670 г) а фалшификат. бъка от модерни изрази и отразява доказано неверна историография разказана по бабешки за автентичност
мим пълни глупсотио са това дори не са зесегнати родисловията на турки които се съдтржат в достоверни сведения самозащото тоя чук не ги е чел
да не говорим че какво е отразено за българите ,които както си установил присъствуват от 5 век насам в абсолютно всички източници вкл и на киро метовския език
пълни глупости са това
компилация от ислямски татарски тусрски огузки средноазиатски щуротии предтасвени да изглеждат автентични за балъци

имали неща за кремъла от казан за куълата от коята скача кадъната мадъната и как става това
как се озовава служебното названи кремъл потем в москава
аз преглеждах отгоре отгоре връзка на некви турконаи и рченика нищо не намерих

на оня катил дето се изкарва турски вълк щото те се са вълци и сички вълци били доказ за турски произход /нема рим нема червената шапчица/катила волкогонович курт уулфски ми зитри япсотовете там
аз му посиах за алп арслана и туркул отде са селджукски глупости и т.н/ и неговата тъпня предтсвавяна за манускрипоти нема кво да го питам

а тея глупсото до края не мпогас да ги чета ище повече като пак тука го било писало при алп арлснаиоте на волкогоните как сиемон бил накарал кито и мето да напраскатт азбуката на славяните и заповедал да я разнасят пом свето тъпни

ми пълни тъпони и късна птравослвано скотска историография е залегнала тук

ти си видял че хони ти се иска да са бонбони и юруш така е

ми глупости са тва

късни глупости от друго самосъзнаие насочващи и подменящи една минала реалност

с бабини деветини тощ бил оня щото било писано в 1670 година .тъпни нутриддинови


ето как пък кирта курт вълчанов волкогонович ,по нутрудински ги е сгъжвил за доказ,да ти стане ясно как пишат хистори и автентични матряли как изкачат ,с тъпанарски език по профански за бабички , кирта в един псот сите псима на папа николай ги e огъжгвавил,като гетски лизач боцмански задник ги e намляскал и трие за доказ и той кат тебя хе хе хе да доказва кви турки били болгарций
дори само тва да имаше налично,писмата на папа николай,историята на т.нар. българи е ясна и превъзходно фиксирана,нема мърдане.
мърдането е в свободните съчинения и преразкази,каквито се правят или и изобяо не справпт за такива "горещи" картофи
няамда се спирам не целия и "оперенпреразказ"/ на Кирта ино примчерче е достатъчно за да се види кои са българи ,християни ли са и преди това .вълкодави ли са по татаристан в 9 век и защо всички въпроси не се разглеждат или само се преексопнират по желание на писача,както е в случите с таджиките тарихи
ето как Кирта преразказва един отговор

" бива ли да се влиза в черква с гъджва(чалма), която си носят на главата"

папа Николай пише конкретно следното"
"Вие твърдите,че гърците ви забраняват да влизате в църква с повезка от ленен плат,която носите на главите си. "

Това е цял един отговор на римски папа ,зафиксиран и отразен в който въпроса е повторен,че българите са влизали в църкви (гръцки). те не са влизали да си играят на прескочи кобила за да изненадат папата в интервюто си
съвсем серизоно си клазват орицата че си одат на църква като добри ристиени

Дали българите са влизали и как са влизали в църквата е без значение
в сравнение с това което е индикирано тук,че те влзиат в църквата тоест те са християни
те не са гръцките християни, това е ясно.
това че имат ленени превръзки прави ли ги не християни ?
не
ето тук съм качил двама ристиенски светци
ми виж гу,че са със същите превръзки
https://picasaweb.google.com/lh/photo/QlNGUez6q55H8Ilmg2WcpXNTTxUp3TrwjpK1-DHba4I?feat=directlink
ето виж разгледай как е изобразен Муртагон, с "гъжвата"
https://picasaweb.google.com/lh/photo/HdZd1PgeArCdIE2sYji_8HNTTxUp3TrwjpK1-DHba4I?feat=directlink

да то слагам ли медалиона му в която той е със сичките му ристиански и царски регалии
От един единствен отговор се рабиват сите простотии записани за историята на т.нар. българи,не били ристияни преди борис и т.нат.
единственото което се установявава по безсяпорен начин е осбено християнство на българите и под особено означва различни от гръцкото и тва на папата
но факта,че тези хора си ходят на църква,ако и както те намурат за редно,без да спазват некво чуждо канонично правило не ги изважда от ристиените

от там ги изваждат ги дебилите и доброжелателите написали и все по-страстно пишещи хисторито на т.нар. българи
цитирай
4. letopisec - marknatan
07.11.2011 12:35
аз говоря само за онзи свод от Джагфар тарих, който през 2005 г. бе издаден на български, след излизането през 1993 г. на първите текстове на Джагфар тарих и по-специално на Барадж тарих, казанския тюрколог и пан-тюркист Мизиев, който пропагандира, че булгарите били каганатски тюрки, излезе със съобщение, че не трябва да се вярва на всичко в Барадж тарих, щото там не пише, че българите са тюрки...Тогава започна една манифактура и се пръкнаха 2 том, 3 том...Язък за това, което е съхранено все пак в т.1 , и по-точно в компилативния труд Барадж тарих, навъдиха се фалшивикат до валшивикат и все под името Джагфар тарих...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11239262
Постинги: 701
Коментари: 12660
Гласове: 3317
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ