Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.04.2016 10:30 - Арменци и азери се бият в Нагорни Карабах за стара българска земя.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 15660 Коментари: 22 Гласове:
9

Последна промяна: 05.04.2016 14:54

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
      Териториите на юг от ез. Севан, където днес е областта Нагорни Карабах, са стари български земи, според арменския историк от VІ в. Мовсес Хоренаци.

image

image

Древна карта на Урарту от VІІІ в. пр.н.е.
image

     Описвайки дейността на партския цар Валаршак (Вагаршак) към ІІ в. пр.н.е., Хоренаци разказва как той установил ред в земи, които на запад стигат до гр. Мажака (гр. Кесария в Кападокия), а  на север наложил ред на целия Понт (южното причерноморие на изток от гр. Синоп, е по-късно понтийската държава на Митридат - 123 г.пр.н.е.- 63 г.от н.е.). След това Валаршак въвел ред до Кавказ, разбрал се с кавказките народи да не го нападат и като се обърнал ...отишъл във Вананд, т.е. явно на юг към Шира, до местността, която преди да се казва Вананд, „древните са наричали безлесен и горен Баоеан” (кн.ІІ,гл.6, Арменска история, Мовсес Хоренаци от VІ в.).

В случаят „Баоенан”, е самоназванието на Урарту, което след дешифрирането на урартските клинописи в първата половина на ХХ в., се установи, че е „Биайнили”, т.е. „Бийан“, „или“ е афикс.

Стигайки до „Баоенан” в своето изложение, Хоренаци решава да съобщи откъде произхожда новото име на стария Баоенан, което вече се казва „Вананд”, друго име – „Багреванд“, „българския Ванд“.

Тук той явно не обръща внимание, че Вананд е всъщност гръцизирана форма на Бананд и е явно едно и също с Баоенан (?). Хоренаци разказва, че черпи древни сведения от Мар Абас Катина и уточнява, че е имало някакъв „българин Бунд“, който с народа си vh’ndur (вхндур) „колонизирал” Баоенан и дал новото име на местността като Вананд, по своето име Бунд, Вунд.

Тоест, според разказа на Хоренаци, по времето на Валаршак към ІІ в. пр. н.е. на това място вече няма действаща страна на българите на Бунд, ето защо той само страница по-нататък пише, че в „дните на Аршак” (сина на Валаршак), „страната на българите” е в „Кавказката планина” (кн.ІІ, гл.9)...От друга страна, Хоренаци още в първото си съобщение добавя, че дори „по негово време” (т.е.  към VІ в. от н.е.), в арменската местност Вананд „има селища, названията на които са получени от братя и потомци” на Бунд“...

Към 465 г. Ирник, третият син на Атила, създава "древна Велика България" с център Крим. Към 565 г. тази Велика България е окупирана от тюрките на Истеми и към 629/632 г. Орган и Кубрат освобождават Велика България от тюрките. Към 669 г. тази държава е превзета от хазарите. През 680 г. Аспарух на територията на Мизия създава Дунавска България. Към 865 г. васалните българи в Хазария се отделят от Приазовието и създават гр. Болгар на Волга и Кама. Волжка България наследява териториите на Хазария, след краха на последната през 969 г...

Приднепровските българи съществуват и през Х в. Константин Багрянородни ги нарича "карабългари", в превод "западни българи"... Те са западни, спрямо волжките българи и тези в Приазовието и Прикубанието...

 Днес тези територии са сякаш проклети от съдбата, щом не са на българите.

Конфликта в Нагорни Карабах е точно там, където е била България на Бунд, описанието е при арменския късно-античен историк Мовсес Хоренаци. В Приднепровието, където са били карабългарите, е също страшно и конфликтно...Съдбата на Крим е без бъдеще. За Кавказ, да не говорим. В Казан и Чувашия хората искат да си върнат името "булгари", за да се освободят от лошата карма на татаризма, създаден от Ленин и Сталин...

image

Българския знак IYI върху печат от Урарту от ІХ в. пр.н.е.
image

image

         Защо старите български земи са в пламъци?


град Варна в дн. Азербайджан

image

Същият град Варна е на това място от древността, има го и на картата на географа Птолемей през ІІ в. от н.е.

image

виж статията 

Български топоними и хидроними в Азербайджан. 
bghistory-letopisec.blogspot.bg/2013/10/blog-post.html
Гласувай:
10
1


Вълнообразно


1. letopisec - Around 465 AD Hernac, the third son ...
05.04.2016 10:33
Around 465 AD Hernac, the third son of Attila, founds “Old Great Bulgaria” with center Crimea. By 565 AD that Great Bulgaria is occupied the Turks of Istemi and by 629-632 AD Organ and Kubrat liberate the Great Bulgaria from the Turks. By 669 AD the state is taken over by the Khazars. In 680 AD Asparukh founds The First Bulgarian Empire in the Moesia territories. In 865 AD the Bulgarian Vassals in Khazar separate themselves from the Azov region and found the city of Bulgar by Volga and Kama. Volga Bulgaria inherits the Khazar’s territories after the collapse of Khazar in 969 AD. Dnieper Bulgarians continue to exist in X century. Constantine the Bagryanorodni names them “Kara-Bulgarians”, in translation – Western Bulgarians. They were situated to the west of Volga Bulgarians and the ones in the Azov and Prikubanie regions. Today, these territories seem doomed by the fate that they do not belong to Bulgarian people. The conflict in Nagorno- Karabakh is exactly where Bulgaria of Bund was once located. Detailed description was made by the late-antique historian Movses Khorenatsi. In the Dnieper territories, where the Kara-Bulgarians were located is also scary and is a zone of conflicts…. The fate of Crimea is without future, Caucasus is not in a better position! The people of Caucasus and Chuvashia want to return the name “Bulgarians” and to liberate themselves from the bad karma of the Tatarism created by Lenin and Stalin.
цитирай
2. syrmaepon - Не е българска - лезгинска е, тоест ...
05.04.2016 10:35
Не е българска - лезгинска е, тоест кавказкоалбанска )))))) Българската земя е другаде - между уж два братски народа ))))))) които също се избиват / то не знам дали може да се нарече война/. Както рече Путин - "греки были первые" /за Крим/. А за тия пък бихме казали - албанците бяха първи ))))))))
цитирай
3. letopisec - На 4 април 1637 г. немският учен и ...
05.04.2016 10:41
На 4 април 1637 г. немският учен и пътешественик Адам Олеарий описва в дневника си река Балгар на територията на дн. окръг Билесувар в Азербайджан (Пушкински район, по време на Азербайджанската ССР), посочвайки я с името „Балхара“ (Путешественники об Азербайджане, вып. I, Баку, 1961, с. с. 276, 347).
цитирай
4. letopisec - В този регион са известни още ойк...
05.04.2016 10:43
В този регион са известни още ойконимите (греч. οἶκος (жилище) + греч. ὄνομα (имя)) „Болгар, Болгаркент, Болгар-Кок-тепе“ (Велиев М. Г. Население Азербайджана — музей этнографических сокровищ. Азербайджанский настольный календарь. — Баку, 1924—1925., с. 396).
цитирай
5. letopisec - Иван Иванович Шопен (1798-1870), ...
05.04.2016 10:43
Иван Иванович Шопен (1798-1870), по произход французин, пристига в Русия около 1825 г. и е на гражданска служба в Кавказ. Именно Шопен дава сведение, че едно от подразделенията на племенната общност "кенгерли" в Азербайджан през ХІХ в. са се наричали „болгарлы“ (Новые заметки на древние истории Кавказа и его обитателей ,СПб., 1866).
цитирай
6. letopisec - Не знам какво е рекъл Путин, но кимеро-българите са били на Крим преди гърците...
05.04.2016 10:53
syrmaepon написа:
Не е българска - лезгинска е, тоест кавказкоалбанска )))))) Българската земя е другаде - между уж два братски народа ))))))) които също се избиват / то не знам дали може да се нарече война/. Както рече Путин - "греки были первые" /за Крим/. А за тия пък бихме казали - албанците бяха първи ))))))))

цитирай
7. letopisec - Според Г. А. Гейбуллаев, река Бо...
05.04.2016 11:02
Според Г.А.Гейбуллаев, река Болгар „протекала в прошлом по границе расселения талышей“ (Топонимия Азербайджана, Баку, 1986, гл.І,§3) .
цитирай
8. letopisec - 4 того же месяца мы прошли еще 6 миль и расположились у реки Бальхару
05.04.2016 11:04
Оригиналът на книгата на Адам Олеарий.

http://diglib.hab/drucke/xb-4f-140/start.htmLXXXIV
(Книга IV, глава 21)
Путешествие из Шемахи в Ардебиль

Река Кура лежит на границе между Ширваном и Моканом; у деревни Джават на ней имеется корабельный мост, через который мы прошли 2 апреля, и по ту сторону реки в Мокане были встречены новым мехемандаром, или путеводителем, посланным от хана ардебильского. Нам дали для поездки и для доставки багажа 40 верблюдов и до 300 лошадей, так как ввиду высоких гор и глубоких долин, через которые теперь шел наш путь, мы впредь не могли более пользоваться телегами. Кроме лишних средств для перевозки, мы получили достаточное количество провизии, а именно: на каждый день по 10 овец, 30 батманов вина, рису, масла, яиц, миндалю, изюму, яблок и т.п. в изобилии; в воскресенье после проповеди мы поехали дальше, и путь почти с милю шел по Араксу. Мы устроили свой привал на ночь в полумиле от берега в степи, в круглых пастушьих хижинах, которые мехемандаре для нас велел сюда поставить.

3 того же месяца мы прошли по этой степи 4 ферзанга или мили и снова ночевали в упомянутых, посланных вперед хижинах. В этот день мы видели несколько больших табунов дичи, которая у турок зовется джейран, а у персов аху. Эти животные, с виду почти как олени, но шерсть у них красная и рога без отростков, загнутые назад, как у коз; бегут они очень быстро. Говорят, что дичь эта встречается только в Мокане а также вокруг Шемахи, Карабаха и Мерраге.

4 того же месяца мы прошли еще 6 миль и расположились у реки Бальхару, хотя и могли бы пойти дорогой более близкой посередине степи, но из-за водопоя пришлось идти таким окольным путем по реке. Здесь мы нашли много черепах. Они устроили в высоком берегу, а также и внутри суши в холмах отверстия в песке, поместили там яйца и притом исключительно со стороны, обращенной к полудню, чтобы они там лучше могли высидеться от солнечной жары. Так как мы увидели, что по ту [399] сторону реки люди живут в шалашах, некоторые из нас, чтобы узнать, что это за народ, перебрались на тот берег и заговорили с ними. Дети этих жителей бегали совершенно нагишом, а взрослые были в простых бумажных кафтанах; к нам отнеслись они весьма любезно и доброжелательно: они принесли молока нам испить; полагая, что мы солдаты, пришедшие помочь их государю против турок, они пожелали, чтобы Бог прогнал неприятеля перед нами вплоть до Стамбула: так называется Константинополь.
http://www.webcitation/65KFRP6Px
цитирай
9. iliyanv - Фани ма за реката Кура
05.04.2016 11:44
И днес изкара 200 турски лири хонорар, задето се опита да изкараш тамошните джунгали на българи.
От 4-ти километър те молят да публикуваш нотариалните актове на булгурската земя в Нагорни Карабах. Бол кар - на тюркски значи " много сняг". Нито повече, нито по-малко.
цитирай
10. letopisec - Исторически парадокси: Русите живеят на р. Кура...
05.04.2016 12:20
Книгата на Йосипон излиза през Х в. и съдържа доста интересни неща, чийто спомен води към далечното минало. Така например през края на ХІХ и началото на ХХ в. много учени са изумени от сведението на Йосипон, че русите живеят при р. Кура...Река Кура е близо до ез. Ван...Гадаейки какво иска да каже Йосипон, нашите учени решили, че това не е р. Кура, а р. Киева...Обаче пустия му Йосипон, написал още, че реката се влива в морето Гурган, а така е наричано само Каспийско море...Учените се уморили да гадаят и забравили текста на Йосипон...Дошло време, открили урартските старини през втората половина на ХХ в. и не щеш ли, се оказало, че тоя Руса, дето живее при р. Кура, е всъщност името на урартски цар. При това урартите се самонаричали "БОЯНИ"... На север държавата Боян е стигала до р. Кура, където цар Аргишти създава град с име Аргиштихинили...Името на държавата е БИАЙНИ...През VІ в. арменския историк Мовсес Хоренаци, преписвайки от сириеца Мар Абас Катина, я нарича "Баоенан"...При думи като "хини/ли" и "Биайни/ли"...."ли" е афикс. Според мен, тук се крие загадката на странното съобщение в "Барадж тарих", съобщаващо, че хоните произхождат от Боян...Думата "хинили" в урартския (бианския) е имала значение "синове" и преносно значение "поданици"...
цитирай
11. nikikm - Цитирам:
05.04.2016 21:12
***друго име – „Багреванд“, „българския Ванд“...
***през Х в. Константин Багрянородни ...
Тези цитати от наистина добрия ти материал,ме доведоха до един въпрос. Може ли да се преведе Багрянородни,не като пурпурно и пр. роден,а като"роден българин?" При справката в Уикито,виждам,че баща му Лъв е син на В.Македонец,който е българин! Някак си, това ми се вижда доста по-вероятно,въпреки,че никъде не съм срещал подобно твърдение!


цитирай
12. indiram - Здравей, Летописец!
06.04.2016 00:08
Когато пишеш (тук), за широката публика, щото тука четат отвреме-навреме и като мен (откачалки), дето не знаят де е Кападокия, примерно,... ами, давай и съвременни репери... И, де е Панония... А, къде е Патагония...

Иначе, както винаги съм казвала, много са ми интересни картите - и аз най-много харесвам ... рисунките... в тях има, много хляб, както се казва... Откъм картинки/карти - Браво! - Добра работа! - и ще взема лупата, да видя Варна къде е по-точно в Азербайджан - !!!
И, коментиралите, до преди мен, макар и екзотично, по вой (си) начин, насочват по ведоми-неведоми пътища... към четенето и разбирането на каквото е написано...
Имената, наименованията, самоименуванията и самонаименованията, са много важни! А, съпътстващият ги текст - е за по-голямо внимание!

Поздрави!
Защо Грузия ще я наричат Джорджия, а не Георгия?
Кво ли ми пука?!
цитирай
13. letopisec - Василий Македонец не е българин...Той е бил коняр на Михаил и го убива, за да му вземе трона...
06.04.2016 12:28
nikikm написа:
***друго име – „Багреванд“, „българския Ванд“...
***през Х в. Константин Багрянородни ...
Тези цитати от наистина добрия ти материал,ме доведоха до един въпрос. Може ли да се преведе Багрянородни,не като пурпурно и пр. роден,а като"роден българин?" При справката в Уикито,виждам,че баща му Лъв е син на В.Македонец,който е българин! Някак си, това ми се вижда доста по-вероятно,въпреки,че никъде не съм срещал подобно твърдение!
Съдбата на Василий е много интересна. През 914 г. Крум разорява Адрианопол и изселва (депортира) всички граждани, начело с епископа им Мануил, на север от Дунав, в Онгъла...Те там живеят дълго време и едва след смъртта на Теофил, благодарение на хитрата политика на Теодора и малолетния Михаил, са върнати. Василий е депортиран като пеленаче, а когато се връща вече е младеж, става коняр в конюшните на Теодора и Михаил. Явно е получил занаят от българите над Дунав. Василий успява да стане доверено лице на Михаил, след това го убива и му взима трона. Византийска история...
цитирай
14. letopisec - Добре, благодаря. Панония е дн. Унгария...Патагония е Скопие...
06.04.2016 12:30
indiram написа:
Когато пишеш (тук), за широката публика, щото тука четат отвреме-навреме и като мен (откачалки), дето не знаят де е Кападокия, примерно,... ами, давай и съвременни репери... И, де е Панония... А, къде е Патагония...

Иначе, както винаги съм казвала, много са ми интересни картите - и аз най-много харесвам ... рисунките... в тях има, много хляб, както се казва... Откъм картинки/карти - Браво! - Добра работа! - и ще взема лупата, да видя Варна къде е по-точно в Азербайджан - !!!
И, коментиралите, до преди мен, макар и екзотично, по вой (си) начин, насочват по ведоми-неведоми пътища... към четенето и разбирането на каквото е написано...
Имената, наименованията, самоименуванията и самонаименованията, са много важни! А, съпътстващият ги текст - е за по-голямо внимание!

Поздрави!
Защо Грузия ще я наричат Джорджия, а не Георгия?
Кво ли ми пука?!

цитирай
15. nikikm - Наистина интересно!
06.04.2016 17:35
Но,тъй като не получих отговор на въпроса си,ще считам,че "няма хляб" в предположението ми.
цитирай
16. indiram - Здравей, Летописец!
06.04.2016 21:35
Аз, пък, ти Благодаря за отговора! - Щото, ми изясни де е Патагония. Вярно ли е това? - щото, ако е вярно,... Мамма мия! - ще се наместят фигурите!
Искаш ли подсказка? - Патагония е в хорската (народната) реч, и сиреч, в туй, дето се нарича Фолклор. Примерно, "Ти да не си от Патагония?" или, "Да не би да си бил в/от Патагония?", или... 4Патогонците... еди кво си"...
Народът ползва познати понятия!
Днес, май, има място (територия, или каквото), което се нарича Патагония - ако не ме лъже паметта, някъде в Южна Америка, близо (?) до Амазония....
Затова, всички, които сте се посветили на Историята, е нужно да направите и тези съпоставки.

Поздрави!
цитирай
17. letopisec - Благодаря, че коментирате и имате свой стил.
07.04.2016 14:41
nikikm написа:
Но,тъй като не получих отговор на въпроса си,ще считам,че "няма хляб" в предположението ми.

цитирай
18. letopisec - Благодаря, фолклора е понякога по-точен от учените глави. Трябва да се вярва на народната мъдрест.
07.04.2016 14:42
indiram написа:
Аз, пък, ти Благодаря за отговора! - Щото, ми изясни де е Патагония. Вярно ли е това? - щото, ако е вярно,... Мамма мия! - ще се наместят фигурите!
Искаш ли подсказка? - Патагония е в хорската (народната) реч, и сиреч, в туй, дето се нарича Фолклор. Примерно, "Ти да не си от Патагония?" или, "Да не би да си бил в/от Патагония?", или... 4Патогонците... еди кво си"...
Народът ползва познати понятия!
Днес, май, има място (територия, или каквото), което се нарича Патагония - ако не ме лъже паметта, някъде в Южна Америка, близо (?) до Амазония....
Затова, всички, които сте се посветили на Историята, е нужно да направите и тези съпоставки.

Поздрави!

цитирай
19. sparotok - :)
07.04.2016 22:13
Имаш само 8 гласа при условие, че са ти почти толкова и фалшивите профили :) :) :)

Я виж тук

17.10.2012 16:29 - КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ ТРАКИТЕ ?

автор: sparotok
прочетен: 64532
коментари: 264
гласове: 132

http://sparotok.blog/politika/2012/10/17/kak-sa-izglejdali-trakite.1010597
цитирай
20. letopisec - Дотам ли я докара да ми дишаш във врата и да ми броиш гласовете, пощальончо?
08.04.2016 13:49
sparotok написа:
Имаш само 8 гласа при условие, че са ти почти толкова и фалшивите профили :) :) :)

Я виж тук

17.10.2012 16:29 - КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ ТРАКИТЕ ?

автор: sparotok
прочетен: 64532
коментари: 264
гласове: 132

http://sparotok/politika/2012/10/17/kak-sa-izglejdali-trakite.1010597

цитирай
21. letopisec - Е, знаеме как са изглеждали траките, нали имаме твоята снимка по черен потник :-)))))
08.04.2016 13:50
sparotok написа:
Имаш само 8 гласа при условие, че са ти почти толкова и фалшивите профили :) :) :)

Я виж тук

17.10.2012 16:29 - КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ ТРАКИТЕ ?

автор: sparotok
прочетен: 64532
коментари: 264
гласове: 132

http://sparotok/politika/2012/10/17/kak-sa-izglejdali-trakite.1010597

цитирай
22. letopisec - Имаш само 8 гласа при условие, че са ...
08.04.2016 16:19
sparotok написа:
Имаш само 8 гласа при условие, че са ти почти толкова и фалшивите профили :) :) :)

Я виж тук

17.10.2012 16:29 - КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ ТРАКИТЕ ?

автор: sparotok
прочетен: 64532
коментари: 264
гласове: 132

http://sparotok/politika/2012/10/17/kak-sa-izglejdali-trakite.1010597


03.07.2011, 11:21 - Кой първи е нарекъл кимерийците с термина "хини" (хуни, хони, хион).

автор: letopisec категория: История

прочетен: 337 700 коментари: 380 гласове: 4
цитирай
23. letopisec - Благодаря за идеята да пусна пак статия как и кой нарече кимерийците с името хуни...Мерси.
08.04.2016 16:21
letopisec написа:
sparotok написа:
Имаш само 8 гласа при условие, че са ти почти толкова и фалшивите профили :) :) :)

Я виж тук

17.10.2012 16:29 - КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ ТРАКИТЕ ?

автор: sparotok
прочетен: 64532
коментари: 264
гласове: 132

http://sparotok/politika/2012/10/17/kak-sa-izglejdali-trakite.1010597


03.07.2011, 11:21 - Кой първи е нарекъл кимерийците с термина "хини" (хуни, хони, хион).

автор: letopisec категория: История

прочетен: 337 700 коментари: 380 гласове: 4

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 10141203
Постинги: 701
Коментари: 12659
Гласове: 3304
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ