Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.02.2016 10:30 - Тюркският титул „ел-тебир“ е зает от древния български титул „балтавар“. Към „История на Волжка България“.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 7285 Коментари: 23 Гласове:
5

Последна промяна: 11.02.2016 12:53

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Волжко-българския титул „балтавар“ е засвидетелствуван не само във волжко-българските средновековни компилативни легенди „Джагфар тарих“, но и в „Записки от Булгар“ на халифатския историк от Х в. Ибн Фадлан. Сведение за титлата присъства и при персийския историк от ХІІ в. Абу-л-Хасан Бейхаки в „Тарих-и Бейхах” (История на Бейхах), който пише, че „Господар на Болгар и на тази област, която като цяло се нарича Болгар, бил емир Абу Исхак Ибрахим ибн Мухамад ибн Б. л. т. вар през 415 г. (т. е. 1024/1025 г.)”. Ибрахим, син на Мохамед, е владетел на Волжка България  през 1004 - 1025 г.

image

В оригинала на записките (risala) на Ахмед Ибн Фадлан, волжко-българския титул „балтавар“ е упоменат на няколко места, едно от тях е  **[alm.sh** b.n sh.lki b.ltuar; = Алмъш, син на Шилки балтавар].

image

С думата „бал” са образувани урартските и асирийските думи за градоначалник. Наместникът на урартския цар в града е носил титул bēl paŋāti (Б.Б.Пиотровски). Вel ali е градоначалник в асирийските текстове (В.А.Якобсен). Имайки предвид асирийския титул „балтасар“, т.е. бал (господар), „т“ – афикс за мн.ч., асар/асур – асирийците, можем да разтълкуваме семантиката на титула „балтавар“, като „бал-т-вар“, където „вар“ е „препятствие“. Ето защо хуно-българите са наричали реката „Вар“, такова сведение дава готския историк от VІ в. Йордан, посочвайки, че хуните наричали р. Днепър на техния си език с името „Вар“. На пръв поглед човек остава с впечатлението, че те просто са наричали Днепър с името Вар, но българите на Кавказ още през ІІ в. от н.е. – както става ясно от географа  Птолемей – са наричали по-късната р. Кубан, с името Вардан (География, кн.V, гл. 9. 5. :"Устието на река Вардан 68 - 48,20; нос Кимерий 66,30 - 48, 30")… Което ще рече, че тълкуването ни, че „вар“ е не просто река, но и „препятствие“, е резонно. Тоест, господаря (бал), който е препятствал завоюването от враговете на българските територии, се е наричал „балтавар“. Един титул, древен, колкото „балтасар“ и който тюрките, които се появяват за първи път на запад от Волга в средата на VІ в., заемат от българите и на тюркски звучи „ел тебир“...........
...................................................................................................

Around 465 AD Hernac, the third son of Attila, founds “Old Great Bulgaria” with center Crimea. By 565 AD that Great Bulgaria is occupied the Turks of Istemi and by 629-632 AD Organ and Kubrat liberate the Great Bulgaria from the Turks. By 669 AD the state is taken over by the Khazars. In 680 AD Asparukh founds The First Bulgarian Empire in the Moesia territories. In 865 AD the Bulgarian Vassals in Khazar separate themselves from the Azov region and found the city of Bulgar by Volga and Kama. Volga Bulgaria inherits the Khazar’s territories after the collapse of Khazar in 969 AD.

image
Гласувай:
6


Вълнообразно


1. iliyanv - Момко,
11.02.2016 10:52
страна "Булгар" има само в любимите ти руски книжлета, по 1 рубла бройката. Няма такава страна на Волга и никога не е имало.
Можеш ли откри разликата между оригиналното чувашко "Пълхар" и татарско "Болфар" с манипулираното от руснаците наименование "Булгар"? Поне опитай, не съм сигурен в крайния успех.
Тюркската титла "йълтъвар" си е тюркска, показал съм, че е документирана върху камък още през VII век в твоята монголско-алтайска прародина. Айде, бъди така добър и докажи тезата си - но не с профсъюзни лаф моабети.
цитирай
2. letopisec - 1. iliyanv - Момко,
11.02.2016 11:06
Господине, тази страна Булгария, която след краха на Хазария, т.е. след 969 г., се е простирала от р. Кама до Каспийско море, е описана от андалузкия географ от ХІІ в. ал-Гарнати, не е лошо да се ограмотите малко исторически.
цитирай
3. iliyanv - Давай нататък, господине,
11.02.2016 11:28
знаех си, че е трудно да се разбере фонетичната разлика между Пълхар и Булгар. Но, с малко упражнения, един ден, може би ...

Докажи заемането от българския език преди VII век, защото в VII вече е тюркска титлата.
Може би ще покажеш договор за заем, лизинг или франчайзинг?
А от Кама до Каспийско море - това чупи рекордите на този сайт за всички времена. Цитат, нещо ? или ще си останем на ниво поп-фолк история.
цитирай
4. letopisec - Но, разбира се, прабългарският език е кимерийски и оттук идва езиковата заемка от Асирия.
11.02.2016 12:13
Учените отдавна са констатирали, че развитието при езиците и развитието в обществото, са две съвсем различни неща. Не може да се каже, че един език е по-съвершен от друг, а що се отнася до старостта на един език, за това си има цяла наука, която изследва диахронните процеси. В областта на индоевропейското езикознание е направено предоволно. Въпросът е имат ли право историците да използват езикознанието за исторически цели, така както е резонен въпросът имат ли право историците да използват генетиката за исторически цели. Отговорът е "да, но като помощни дисциплини на историята". Историческият пантюркизъм е изцяло глотогенетичен, т.е. подменя историята с езиковедски изводи. Опитът генетиката да подмени историята, е също непрофесионален, но за зарибяване на лаици, е важен за стратезите на псевдо-теории в историята. С други думи, историците имат право, но внимателно, да търсят исторически изводи, чрез езикознание и генетика. В този смисъл и аз предлагам да се помисли, след като българският език е граматически различен от всички славянски езици, може ли това да е основание за отговори по отношение произхода на българите?


"Старобългарски" се нарича езика на писмените паметници след ІХ в., а към ХІІ/ХІІІ в.в. вече става ясно, че българския език е малко по-различен от писменият старобългарски, който е славянски....

Българският е аналитичен и има по-особена глаголна система.

Българския език и днес е "екзотичен" спрямо останалите славянски езици, понеже независимо от близката лексика с тях, (а и с останалите индоевропейски езици) няма падежи, каквито има в останалите славянски...

Всъщност, само българския и неговия диалект македонския, са без падежи...

Да се твърди, че аналитичния ни език днес е същия като тракийския, означава да се отрича, че писменият старобългарски е език на средновековната българска култура...

Да се твърди, че глаголицата е създадена от Урфила, означава да се твърди, че Кирил и Методий не са свързани с българската история...


Коптска икона на бр. Св.Св. Кирил и Методий, чийто култ в Египет е възстановен с налагането на арабския език...


Разликата в граматично и падежно ниво между българския и останалите славянски езици е повод да се търси, кой е този език, близък до славянските, който обаче е имал собствена граматична история....

Такъв език, според Леман-Хаупт е бил кимерийския...
( По Леманну-Гаупту, язык киммерийцев мог быть «потерянным звеном» между фракийским и иранским языком. Георг Хольцер [Prof. Dr. Georg Holzer. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen (=Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 521. Band), Wien 1989 (Habilitationsschrift). Das Erschließen unbelegter Sprachen. Zu den theoretischen Grundlagen der genetischen Linguistik (= Schriften über Sprachen und Texte, hrsg. von G. Holzer, Bd. 1), Peter Lang, Frankfurt am Main/ Berlin/ Bern/ New York/ Paris/ Wien 1996.georg@univie.ac; Seite an der Universität Wien;http://www.oeaw.ac/balkan/] выдвинул гипотезу существования отдельной индоевропейской ветви, которую он отождествил с киммерийцами. Он обратил внимание на ряд балтийских и славянских слов, в которых нарушаются регулярные соответствия с индоевропейскими языками. Слав. *poto (> рус «путы») и лит. pantis (путы) — по правилам соответствий должны восходить к и-е *pent-, но такого корня в и-е языке нет. Есть *bhendh- («связывать»), откуда нем. binden (связывать), > нем. Band (лента) > рус. бант. Слав. *tes-to (тесто) похоже на причастие от и-е *dheigh- (месить тесто, ср. нем Teig), но корня *teik- в и-е тоже нет. Слав. *trotъ, лит. tranas (трутень), тогда как в и-е название трутня восстанавливается не как *tron-, а как *dhron- (напр., греч. θρώναξ — дронас). И тому подобное.
Хольцер рассмотрел значительное количество слов вместе и обнаружил, что эти отклонения от стандартной системы сами по себе образуют систему.)

Създаването на писмения славянски език от бр. Св. Св. Кирил и Методий е исторически факт.

Техните ученици намират прием в България при Борис.

Дотогава дипломацията на Борис е успяла вече да създаде собствена архиепископия, вследствие отказа на българите на VІІІ Вселенски събор да са към Римската църква. Константинопол дава български архиепископ, но Борис продължава делото по автономия на българската църква, като въвежда с помощта на Кириловите ученици като писмен език славянския....

Славянския явно е бил много близко лексически до българския, който обаче се е различавал граматично от него...

През ХІІ/ХІІІ в.в. се оказва, че се пише по начин, по който не се говори...

Речта на българските поданици, все повече се отдалечава от изкуствено въведения писмен славянски, който има много падежи и разни двойствени числа...

Патриарх Евтимий прави цяла книжовна реформа, за да върне писмения в правилата на кирило-методиевата книжовна норма, но не успява...

Константин Костенечки също не успява в България с реформата на езика, но най-изненадващо успява в Сърбия, където хората, понеже са славяни, си говорят с падежите и няма "нарушение словесъ"....

И така, българския език е очевидно лексикално близък до славянския, но не и граматично...

Историческата граматика и диахронните особености на един език, са нещо което не може да се случи просто ей така и за нула време...Помислете!!!


Езиковедите са посочили различната граматична история/диахрония на българския, въпрос на мета-езиковедски анализ е дали може да се търси на основата на това, различна етническа субстанция (???).

Единствено Вл. Георгиев имаше доблестта да се опълчи и да каже, че нашия език има два етапа на развитие, а не три, както и до днес се учи в университетите.....Първият етап е писмения старобългарски преди ХІІ/ХІІІ в. в. А вторият етап, е въвеждането, при това видимо, на аналитизъм в писмения български след ХІІІ в.....

Това е...
цитирай
5. letopisec - Всъщност, езика на волжките българи е отюречен, след 8 в.
11.02.2016 12:16
Учените отдавна са констатирали, че развитието при езиците и развитието в обществото, са две съвсем различни неща. Не може да се каже, че един език е по-съвершен от друг, а що се отнася до „старостта“ на един език, за това си има цяла наука, която изследва диахронните процеси.
В областта на индоевропейското езикознание е направено много. Въпросът е имат ли право историците да използват езикознанието за исторически цели, така както е резонен въпросът имат ли право историците да използват генетиката за исторически цели. Отговорът е "да, но като помощни дисциплини на историята". Историческият пантюркизъм е изцяло глотогенетичен, той се стреми ненаучно да подмени историята като наука с езиковедски изводи. Опитът генетиката да подмени историческата наука при македонизма и тракедонизма, е също непрофесионален, но за зарибяване на лаици, е важен за стратезите на псевдо-теории в историята.

С други думи, историците имат право, но внимателно, да търсят исторически изводи, чрез езикознание и генетика. В този смисъл и аз предлагам да се помисли, след като българският език е граматически различен от всички славянски езици, може ли това да е основание за отговори по отношение произхода на българите?

"Старобългарски" (църковнославянски) се нарича езика на писмените паметници след ІХ в., а към ХІІ/ХІІІ в.в. вече става ясно, че българския език е малко по-различен от писменият старобългарски, който е славянски.... Българският език е аналитичен (няма падежи) и има по-особена глаголна система.

Българския език и днес е "екзотичен" спрямо останалите славянски езици, понеже независимо от близката лексика с тях, (а и с останалите индоевропейски езици) няма падежи, каквито има в останалите славянски езици... Всъщност, само българския и неговия диалект македонския, са без падежи.

Разликата в граматично и падежно ниво между българския и останалите славянски езици е повод да се търси кой е този език, близък до славянските, който обаче е имал собствена граматична история....

Такъв език, според Леман-Хаупт е бил кимерийския...

Създаването на писмения славянски език от Св. Св. Кирил и Методий е исторически факт. Техните ученици намират прием в България при княз Борис І.Дотогава дипломацията на княз Борис Покръстител е успяла вече да създаде собствена архиепископия, вследствие отказа на българите на VІІІ Вселенски събор да са към Римската църква. Константинопол дава български архиепископ, но Борис продължава делото по автономия на българската църква, като въвежда с помощта на Кириловите ученици като черковен писмен език славянския....

Славянският език явно е бил много близък лексически до българския език, който обаче се е различавал граматично от него...

През ХІІ/ХІІІ в.в. се оказва, че се пише по начин, по който българите не говорят. Речта на българите е била по-различна граматично от речта на славянските поданици на България и устната аналитична българска реч все повече се отдалечава граматично от въведения писмен славянски, който има много падежи и разни двойствени числа...

Патриарх Евтимий през ХІV в. прави цяла книжовна реформа, за да върне писмения в правилата на кирило-методиевата книжовна норма, но не успява...

Граматикът Константин Костенечки през ХІV в. също не успява в България с реформата на езика в духа на Евтимий, но най-изненадващо успява в Сърбия, където хората, понеже са славяни, си говорят с падежите и няма "нарушение словесъ".

И така, българския език е бил очевидно лексикално близък до славянския, но не и граматично. Историческата граматика и диахронните особености на един език, са нещо което не може да се случи просто ей така за нула време. Ето защо делението на българския език на старобългарски-среднобългарски и новобългарски е изкуствено деление, наложено политически над езиковедите, за да се укрива, че съществува рязка граматична разлика между новобългарски и старобългарски. Още акад. Вл. Георгиев посочи, че различието в езика ни е само между падежния старобългарски и безпадежния новобългарски и въвеждането на междинна категория „среднобългарски“, е ненужно от езиковедска гледна точка.

Ще рече, старобългарският език, наричан от повечето езиковеди „църковнославянски“, е наложен като писмен език на литургията през ІХ в. в царство България, понеже княз Борис І е търсил такъв писмен език, който да е близък и разбираем от българите, чийто език е бил лексически, но не и граматично, близък до славянските.

Ако княз Борис І е говорил тюркски, както пропагандата внушаваше, че прабългарския език е тюркски, то по каква логика той ще въвежда в литургията славянския писмен език? От гледна точка на тюркския език, славянския е също така неразбираем, какъвто са гръцкия и латинския? Не, княз Борис І е говорил прабългарски език който е бил език индоевропейски и който е бил лексикално близък до славянските езици, но прабългарския индоевропейски език не е бил славянски, той си е бил самостоен индоевропейски език, със собствена граматика. Тази граматика не се е променила, тя след ХІІІ в. просто се е наложила над писмената славянска граматика и в новобългарския език се вижда, че българската граматика не е била и не е славянска. Иначе е необяснимо как така само българската граматика, ако е славянска граматика, се е променила от всички славянски езици в посока на безпадежност и аналитизъм? Само и единствено българския и неговия диалект македонския, са без падежи и тяхната граматика рязко се различава от граматиката на славянските езици, като лексиката им е близка с тази на останалите славянски и индоевропейски езици…
цитирай
6. letopisec - Новобългарският език, съгласно ...
11.02.2016 12:18
Новобългарският език, съгласно славянската граматика, е различим с тези си граматични особености, които дават основание да не се твърди, че това е някаква самобитност в славянските езици, характерна само за един-единствен от славянските езици, а е резултат от чужда на тези славянски езици граматика.


Въпрос на време е тази изконна българска граматика да си потърси езика, т.е. кимерийския, според мен.

Това не е хрумване, а се базира на езиковедските проучвания на Леман-Хаупт и Георг Холцер, според които съществува отделен индоевропейски клон, който Холцер отъждествява с кимерийския език.

Георг Холцер обръща внимание на редица балтийски и славянски думи, които нарушават регулярното си съответствие с индоевропейските езици. Думата *poto (> рус «путы») и лит. pantis (път) — по правилата на това съответствие са длъжни да възхождат към индоевропейското *pent-, но такъв корен в индоевропейския няма, има *bhendh- («связывать»), откъдето е нем. binden (связывать), > нем. Band (лента) > рус. бант.

Славянската *tes-to (тесто) прилича на причастие от и-е *dheigh- (месить тесто, ср. нем Teig), но корен *teik- в и-е също няма.

Слав. *trotъ, лит. tranas (трутень), при положение, че на и-е названието "трутня" се възстановява не като *tron-, а като *dhron-? ...

Холцер разглежда значително количество думи заедно и открива, че тези отклонения от стандартната система на съответствие с индоевропейските езици при редица славянски и балтийски думи, сами по себе си образуват система, която той приписва на кимерийския език. Тоест, включва и него, за да обясни как думи от балто-славянските езици са стандартно индоевропейски, чрез кимерийския като посредник, т.е. език от особен индоевропейски клон.

Такъв език в системата на балто-славянските, който учените отдавна наричат "екзотичен", понеже граматиката му не е славянска, е българския език, и той следователно е индоевропейски като произход и вероятно кимерийски като древност.

Въпрос на време е езиковедите да го проумеят и да не страдат, че с изконната си българо-кимерийска граматика правим (едва ли не?) някакво покушение срещу славянските езици. Напротив, увеличаваме числото на славянските езици с кимеро-българската граматика, която ще спомогне редица балтийски и славянски думи да не нарушават вече регулярното си съответствие с индоевропейските езици по диахронен път, а да си обяснят откъде идват при тях аномалиите, съгласно езиковедския закон на проф. Георг Холцер.
цитирай
7. didanov - здравей летописецо
11.02.2016 18:44
илиян освен да провокира друго не може, не чакай сериозен отговор на коментарите ти.
според мен титалата балтавар се приема от Батбаян през 669г. когато приема васалството на хазарите. Той и наследниците му са васали в Хазария, носят титлата „балтавар” (упомената от Ибн Фадлан, а така също от арменския историк Кагантуваци, който пише, че това е „сан алиптувар”) и владеят номинално върху пост-кубратовите българи, които стават поданици на Хазарската империя.
ПО същата логика и Алмуш е наречен балтавар, защото Фадлан е знаел за васалният му статут пред хазарския каган. АЛмуш търси военна помощ от арабите за борбата му с хазарите и условието на халифа е било да той и хората му да приемат исляма - тоест ислямизацията на волжките българи е политически акт, целят независимостта на българският владетел от хазарския каганат, което и става - тогава Фадлан вече го нарича с титлата малик - независим владетел. Ако балтавар беше собствена а не наложена влдетелска титла тогава би било логично да продължи да се използва. Ако е наложена титла то то не е от тюрките "йълтавар: както с еопитва да убеди илиян, а от хазарския клон на Дуло.
Един от най-задълбочените изследователи на тюркската ранна история е академик В.В.Бартолд. Той обръща внимание в своите проучвания, че езика на българите и хазарите е различен от езика на тюрките и допуска, че този прото-тюркски говор е хунски, а следи от него са съхранени в съвременния чувашки език.

Арабоезичната средновековна историография също потвърждава, че езика на каганатските тюрки, които стават известни в китайските и византийските извори след началото на VІ в., е бил различен от езика на българи и хазари. Арабоезичният историк и географ ал-Балхи (850-934 г.) директно пише в своя труд „Ашкал ал-билад”, че „езикът на българите е сходен с хазарския”.

Разликата между прото-тюркския хунски говор и говора на появилите се след VІ в. каганатски тюрки, е била очевидно доста отчетлива, щом освен ал-Балхи и други арабоезични автори акцентират върху този въпрос в произведенията си.

„Язык хазар, подобну языку болгар, был непонятен для остальных турок и, вероятно, был тем же языком, остатком которого теперь является чувашский.” (В.В.Бартольд. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. Алматы., 1998, с.50)
цитирай
8. didanov - думата Балтавар
11.02.2016 18:49
се среща и при Кубрат:"Постоянен негов аул бил Балтавар(днешна Полтава)на река
Ворскла,недалеко от древният Гелон"
освен това значението на думата Балтавар съдържа БАЛ, и ВАР което е типично хунско-български произход, за който спорихте с гет в един предишен постинг.
цитирай
9. atil - "Ел тебир" не е тюркскa ...
12.02.2016 02:55
"Ел тебир" не е тюркскa титлa a aрaбскa и се дaвaлa нa обрaзовaни и нaчетени хорa. Стрaнното същество, което се е изкaзaл и тук отричaйки еднa от нaй-мощните средновековни държaви в Европa, нямa дa го коментирaм, но в историческия сборник " Джaгфaр тaрихи" нямa компилaтивни легенди. Те сa изведени в отделнa глaвa в рaзделa зa древнобългaрскaтa митология. Тaм в този сборник е обяснено и знaчението нa думaтa "бaлтaвaр" и зa aсирийските и др. близкоизточни зaемки от древния булгaр- тюркски език. Зaемките в езикa и културaтa нa близкоизточните нaроди сa от булгaрския Рaнен Шумер.
Колкото до В.Бaртолд той е дръпнaл еднa голямa и опaшaтa лъжa, зa езиците нa бългaри, хaзaри и тюрки. Тя отдaвнa е рaзвенчaнa и отхвърленa. Сaмите хaзaри сa от тюрки по тюрки, зaщото излизaт кaто ордa( племенен съюз) именно от Тюркския кaгaнaт. Бaртолд е дръпнaл еднa плиткa нaучнa лъжa...
Бaл е прaвилно дa е нaчaлник при aсирийците зaщото е същото и при бългaрите. Нa прaктикa гербa нa родa Дуло , Тризъбецa се нaричa - бaлтaвaр. Изобрaзявa лък - бер, вaр. И брaдвa - бaлтa. Символизирaли влaсттa нaд горските и степните територии.
Товa е нaй- древнaтa формa нa вожд, цaр при бългaрите, зaтовa се срещa в Рaнния Шумер и е попaднaлa кaто лично име дори в Библиятa. Рaвностойнa е нa кaн и емир.
цитирай
10. letopisec - Титлата балтавар е древнобългарска, а иначе Ви благодаря, че ме цитирате в последните три пасажа.
12.02.2016 09:34
didanov написа:
илиян освен да провокира друго не може, не чакай сериозен отговор на коментарите ти.
според мен титалата балтавар се приема от Батбаян през 669г. когато приема васалството на хазарите. Той и наследниците му са васали в Хазария, носят титлата „балтавар” (упомената от Ибн Фадлан, а така също от арменския историк Кагантуваци, който пише, че това е „сан алиптувар”) и владеят номинално върху пост-кубратовите българи, които стават поданици на Хазарската империя.
ПО същата логика и Алмуш е наречен балтавар, защото Фадлан е знаел за васалният му статут пред хазарския каган. АЛмуш търси военна помощ от арабите за борбата му с хазарите и условието на халифа е било да той и хората му да приемат исляма - тоест ислямизацията на волжките българи е политически акт, целят независимостта на българският владетел от хазарския каганат, което и става - тогава Фадлан вече го нарича с титлата малик - независим владетел. Ако балтавар беше собствена а не наложена влдетелска титла тогава би било логично да продължи да се използва. Ако е наложена титла то то не е от тюрките "йълтавар: както с еопитва да убеди илиян, а от хазарския клон на Дуло.
Един от най-задълбочените изследователи на тюркската ранна история е академик В.В.Бартолд. Той обръща внимание в своите проучвания, че езика на българите и хазарите е различен от езика на тюрките и допуска, че този прото-тюркски говор е хунски, а следи от него са съхранени в съвременния чувашки език.

Арабоезичната средновековна историография също потвърждава, че езика на каганатските тюрки, които стават известни в китайските и византийските извори след началото на VІ в., е бил различен от езика на българи и хазари. Арабоезичният историк и географ ал-Балхи (850-934 г.) директно пише в своя труд „Ашкал ал-билад”, че „езикът на българите е сходен с хазарския”.

Разликата между прото-тюркския хунски говор и говора на появилите се след VІ в. каганатски тюрки, е била очевидно доста отчетлива, щом освен ал-Балхи и други арабоезични автори акцентират върху този въпрос в произведенията си.

„Язык хазар, подобну языку болгар, был непонятен для остальных турок и, вероятно, был тем же языком, остатком которого теперь является чувашский.” (В.В.Бартольд. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. Алматы., 1998, с.50)

цитирай
11. letopisec - Ето така, без да се срамувате, трябва да цитирате letopisec, както прави 7. didanov
12.02.2016 09:36
Арабоезичната средновековна историография също потвърждава, че езика на каганатските тюрки, които стават известни в китайските и византийските извори след началото на VІ в., е бил различен от езика на българи и хазари. Арабоезичният историк и географ ал-Балхи (850-934 г.) директно пише в своя труд „Ашкал ал-билад”, че „езикът на българите е сходен с хазарския”.

Разликата между прото-тюркския хунски говор и говора на появилите се след VІ в. каганатски тюрки, е била очевидно доста отчетлива, щом освен ал-Балхи и други арабоезични автори акцентират върху този въпрос в произведенията си.

„Язык хазар, подобну языку болгар, был непонятен для остальных турок и, вероятно, был тем же языком, остатком которого теперь является чувашский.” (В.В.Бартольд. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. Алматы., 1998, с.50)
цитирай
12. letopisec - Да, кимерийският език на хуно-българите, е виден и в употребата през ІІ в. на р. Вардан, вм. Кубан
12.02.2016 09:37
didanov написа:
се среща и при Кубрат:"Постоянен негов аул бил Балтавар(днешна Полтава)на река
Ворскла,недалеко от древният Гелон"
освен това значението на думата Балтавар съдържа БАЛ, и ВАР което е типично хунско-български произход, за който спорихте с гет в един предишен постинг.

цитирай
13. letopisec - Какво разбирате под "булгaрския Рaнен Шумер" ??? Това какво е?
12.02.2016 09:39
atil написа:
"Ел тебир" не е тюркскa титлa a aрaбскa и се дaвaлa нa обрaзовaни и нaчетени хорa. Стрaнното същество, което се е изкaзaл и тук отричaйки еднa от нaй-мощните средновековни държaви в Европa, нямa дa го коментирaм, но в историческия сборник " Джaгфaр тaрихи" нямa компилaтивни легенди. Те сa изведени в отделнa глaвa в рaзделa зa древнобългaрскaтa митология. Тaм в този сборник е обяснено и знaчението нa думaтa "бaлтaвaр" и зa aсирийските и др. близкоизточни зaемки от древния булгaр- тюркски език. Зaемките в езикa и културaтa нa близкоизточните нaроди сa от булгaрския Рaнен Шумер.
Колкото до В.Бaртолд той е дръпнaл еднa голямa и опaшaтa лъжa, зa езиците нa бългaри, хaзaри и тюрки. Тя отдaвнa е рaзвенчaнa и отхвърленa. Сaмите хaзaри сa от тюрки по тюрки, зaщото излизaт кaто ордa( племенен съюз) именно от Тюркския кaгaнaт. Бaртолд е дръпнaл еднa плиткa нaучнa лъжa...
Бaл е прaвилно дa е нaчaлник при aсирийците зaщото е същото и при бългaрите. Нa прaктикa гербa нa родa Дуло , Тризъбецa се нaричa - бaлтaвaр. Изобрaзявa лък - бер, вaр. И брaдвa - бaлтa. Символизирaли влaсттa нaд горските и степните територии.
Товa е нaй- древнaтa формa нa вожд, цaр при бългaрите, зaтовa се срещa в Рaнния Шумер и е попaднaлa кaто лично име дори в Библиятa. Рaвностойнa е нa кaн и емир.

цитирай
14. letopisec - Започнаха масово да препубликуват ...
12.02.2016 09:54
Започнаха масово да препубликуват мои статии. Това е добре, но не бива да укриват автора, все пак. На didanov му пратих следния текст: Да, благодаря Ви, че сте пуснали моята статия "Авари и българи в Панония...". Радвам се, че Ви е направила впечатление. Там става ясно, че автора е Кирил Милчев, а не просто сайта.
цитирай
15. letopisec - Извинявам се за недоразумението ...
12.02.2016 11:11
Извинявам се за недоразумението веднага деактивирах статията. С уважение диданов
===============================
И ЗАЩО Я ДЕАКТИВИРАХТЕ? ПОНЕЖЕ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ Е МОЯ ЛИ?....А ПЪК АЗ ВИ БЛАГОДАРИХ, НО ВИЕ НЕ СМЕТНАХТЕ ДА ОСТАВИТЕ СТАТИЯТА И ДА НАПИШЕТЕ, ЧЕ Е НА КИРИЛ МИЛЧЕВ, А Я ДЕАКТИВИРАХТЕ ВЕДНАГА....КОЛКО ЖАЛКО...И ЗА ВАС, КАТО ЛИЧНОСТ НЯКАКВА...
цитирай
16. iliyanv - Ашколсун,
12.02.2016 11:51
заформихте тюркската седянка, лаф моабета върви на чаша суджув. Сигур и "суджув" е арабска дума.
цитирай
17. didanov - имам си правило да не
12.02.2016 13:35
Ползвам материали на колеги блогъри колкото и да е добър материала.А и вие си тежите на мястото като историк. Не споделям някои от идеите Ви,но знам,че работите за българското за разлика от някои други.
цитирай
18. letopisec - Моята теория праща в небитие,
12.02.2016 14:25
iliyanv написа:
заформихте тюркската седянка, лаф моабета върви на чаша суджув. Сигур и "суджув" е арабска дума.


както тюркския, така и славяно-тракийския произход на българите. Тя е бетон, понеже не е моя, аз само я популяризирам, тя е на Г.С.Раковски: теорията за кимерийски произход на българите.
цитирай
19. shtaparov - Както се вижда от формата "Абу ...
12.02.2016 17:23
Както се вижда от формата "Абу Исхак Ибрахим ибн Мухамад ибн Б. л. т. вар" думата Балтавар не е титла,а обявеното за персийско лично име Балтазар. Думичката "Ибн" (Бин) у арабите значи Син,а целият запис означава:

АБУ ИСХАК ИБРАХИМ СИН НА МОХАМЕД СИН НА БАЛТАВАР (БАЛТАЗАР).

Тук очевадно не става дума за титла: владетелят не може да е носел в личното си име добавката "Син на владетел",понеже преди неговото име е сложено едно от арабските съответствия на титлата "цар" или на по-ниските от нея владетелски титли.
цитирай
20. atil - Милчев, Ранния Шумер(Самар по б...
13.02.2016 01:39
Милчев, Ранния Шумер(Самар по булгарски) е една обширна конфедерация, чийто център бил в днешен Ирак. Бил под властта на древнобулгарските династии, говорещи на същото наречие като Аспарух и Кубрат, и днешните волжки българи. След известния библейски потоп, катастрофалното наводнение в Междуречието, властта на тези династии отслабнала, започнала децантрализация и роене на отделни княжества. Връх взели афразийските династии и тогава започнало самостоятелно развитие в Египет, Асирия, Финикия, част от древните булгари се изселили в Мала Азия, друга част се върнала в долното Поволжие(суварите) а последният цар повел хората си на север накрая и край Кавказ се срещнал с войската ,която им била изпратена от Идел на помощ. Тоя заявил, че неговата държава в Близкия изток повече не съществува и че иска да основе друга в областта Хин(Средна Азия и далечния Изток).. Всички те заминали към онези планини и основали древната хунска империя.
А БАЛ,, И ДО ДНЕС ОЩЕ ОЗНАЧАВА още И ХУЙ. На булгарски. Не се шегувам. Бал-Бал е нарицално, оттам и ония Ваал, дето му се кланяли. Така създали идолопоклонничеството или като почитат един или друг тенгриански дух или като почитат единия или другия полов орган. Сега Европейския съюз какъв полов орган ще си избере за преклонение не знам. Май ще излезе - задника ли?-.. С тия еднополови бракове... От думата - бал, е и руската дума - балбес, образно казано човек който мисли с долната си глава. А думата - булка, означава по булгарски женски полов орган.
Тезата за богоизбраничеството евреите също я заели от българите там. Наред с почти всичките постулати и ритуали на религията си. Бал гар (Горна глава)именно и така се подразбира, иносказателно - богоизбран. Било забранено българин да се кланя на друг човек а само на Бога. Било забранено да гледа в земята докато се моли.. Шапката си сваляли само пред царя. Пояса-колана разделял горното от долното, след като го свалели всичко ставало едно.
цитирай
21. letopisec - Проблемът е, че низбата е "балтавар", а не друго...
14.02.2016 18:55
shtaparov написа:
Както се вижда от формата "Абу Исхак Ибрахим ибн Мухамад ибн Б. л. т. вар" думата Балтавар не е титла,а обявеното за персийско лично име Балтазар. Думичката "Ибн" (Бин) у арабите значи Син,а целият запис означава:

АБУ ИСХАК ИБРАХИМ СИН НА МОХАМЕД СИН НА БАЛТАВАР (БАЛТАЗАР).

Тук очевадно не става дума за титла: владетелят не може да е носел в личното си име добавката "Син на владетел",понеже преди неговото име е сложено едно от арабските съответствия на титлата "цар" или на по-ниските от нея владетелски титли.

цитирай
22. letopisec - О, Иванов, теорията, че тюрките са шумери, е стара и отхвърлена...само ти и един Иво Андровски се
14.02.2016 18:57
atil написа:
Милчев, Ранния Шумер(Самар по булгарски) е една обширна конфедерация, чийто център бил в днешен Ирак. Бил под властта на древнобулгарските династии, говорещи на същото наречие като Аспарух и Кубрат, и днешните волжки българи. След известния библейски потоп, катастрофалното наводнение в Междуречието, властта на тези династии отслабнала, започнала децантрализация и роене на отделни княжества. Връх взели афразийските династии и тогава започнало самостоятелно развитие в Египет, Асирия, Финикия, част от древните булгари се изселили в Мала Азия, друга част се върнала в долното Поволжие(суварите) а последният цар повел хората си на север накрая и край Кавказ се срещнал с войската ,която им била изпратена от Идел на помощ. Тоя заявил, че неговата държава в Близкия изток повече не съществува и че иска да основе друга в областта Хин(Средна Азия и далечния Изток).. Всички те заминали към онези планини и основали древната хунска империя.
А БАЛ,, И ДО ДНЕС ОЩЕ ОЗНАЧАВА още И ХУЙ. На булгарски. Не се шегувам. Бал-Бал е нарицално, оттам и ония Ваал, дето му се кланяли. Така създали идолопоклонничеството или като почитат един или друг тенгриански дух или като почитат единия или другия полов орган. Сега Европейския съюз какъв полов орган ще си избере за преклонение не знам. Май ще излезе - задника ли?-.. С тия еднополови бракове... От думата - бал, е и руската дума - балбес, образно казано човек който мисли с долната си глава. А думата - булка, означава по булгарски женски полов орган.
Тезата за богоизбраничеството евреите също я заели от българите там. Наред с почти всичките постулати и ритуали на религията си. Бал гар (Горна глава)именно и така се подразбира, иносказателно - богоизбран. Било забранено българин да се кланя на друг човек а само на Бога. Било забранено да гледа в земята докато се моли.. Шапката си сваляли само пред царя. Пояса-колана разделял горното от долното, след като го свалели всичко ставало едно.


опитвате да я модифицирате...
цитирай
23. shtaparov - Тюрките не са Шумери, а потомци на ...
14.02.2016 23:38
Тюрките не са Шумери,а потомци на пратюрки,които пък са били старо припонтийско (древно-Българско) племе,носело името Тураки. Шумерите пък са ранна разновидност на Кимерите (Хунорите)- нещата както виждаме са навързани и всички тези племена са считани от "модерната" наука за тюрки,без да са такива. Проблемът на тази "наука" е че тя не е наясно с едно: древните Българи са били два основни вида- индоевропеизирани (80-90%) и неиндоевропеизирани (10-20%). Кимерите и техните ранни и късни разновидности като Куманите са от втория тип,от който са и пратюрките,но сами по себе си не са тюрки.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11659549
Постинги: 701
Коментари: 12665
Гласове: 3319
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ