Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.09.2015 10:10 - Две арабски легенди за кимерийци и българи.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 16866 Коментари: 13 Гласове:
9


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
    В анонимното арабоезично съчинение „Моджмал ат-таварих", съставено около 1126 г. ("Сбор от истории", Техеран, 1939., с. 98-105), присъства една легенда за Рус, Славянин, Хазар и Кимари.

image

На арабски славяните ги изписват „ас-сакалиба“, като тази дума има и по-разширено значение (В. Тоган), сочещо изобщо северни, спрямо арабите, хора. „Кимари“ на арабски е същото, което в асирийските клинописи, в арменски, грузински и на „Бехистунския надпис“ означава „гимери“, а в гръцките сведения – „кимери“.

Още Милер извежда произхода на дума „кумир“ от названието на кимерийците (Миллер В.Ф. Осетинские этюды. - М., 1881., с. 125).

Кимерийски произход на абхазо-адигите търси Л.И. Лавров (О происхождении народов Северо-Западного Кавказа // Сборник статей по истории Кабарды. - Вып.3. - Нальчик, 1954., с.198–199). Хотко също е убеден, че адигите имат кимерийски произход (С. Хотко "История адыгов в средние века V-XV").

За кимерийско произхождение на черкезите настоява Ф.А. Щербин (Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. - Т.1. - Екатеринодар, 1913., с.166–248; Т.2., с.4). Лавров също смята, че черкезите/керкетите са народ с кимерийски произход, но допълва списъка на народите с кимерийски произход, като включва също така таврите, меотите, зигите, ахейте и синдите (О происхождении народов Северо-Западного Кавказа // Сборник статей по истории Кабарды. - Вып.3. - Нальчик, 1954., с.198–199). Шилов също причислява меотите към кимерийците (Шилов В. П. О расселении меотских племен // Советская археология. - 1950., №15. , с.110–111). Подобно е мнението и на етнографа Сергей Токарев (Токарев С. А. Этнография народов СССР., М., 1958., с.221).

Според М. Артамонов, синдо-меотите са „остатъци от кимерийския съюз, ако не са собствено те кимерийците“ (Артамонов М.И. К вопросу о происхождении боспорских Спартокидов // ВДИ. - 1949., №1. с .34). Що се отнася до боспорско-кимерийската династия на Спартокидите, Артамонов смята, че „не е изключено Спарток да не е бил тракиец, дори по име“. Той смята че боспорската династия на Спароток е кимерийска.

Произхода на името на кимерийците (гимер) е също предмет на дебат.

Трубачев извежда името „кимер“ от тракийското „kir(s)mar-io“ («черноморски») [Трубачев О.Н. К вопросу о языке индоевропейского населения Приазовья // Античная балканистика. - М., 1975. - С.42].

Етимологията не е успешна, предвид факта, че само на гръцки името на кимерийците е с „к“. Етимологията на Трубачев с основа («крсмр») игнорира този факт. В арменски, в грузински, в еврейски, на Бехистунския надпис в Персия и в асирийските клинописи името на кимерите е с „г“.

Според В.И. Абаев на името на кимерийците съответства осетинската дума „goumiri=gumeri“, а така също грузинското „gmiri“, което означава „герой“. [Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. - Т.1. - М.–Л., 1958. - С.530]. Според осетинският фолклор „goumiry“ били „великани“ и живеели в Осетия още преди легендарните нарти от Нартския епос.

Древността на името на кимерийците е съхранена и в българската дума „кумир“, а така също в производните на корена й - „кумин“, „кумис“, „кум“ и т.н.

Според В. Иванов името на кимерийците може да се изведе от хетската дума „gimra“ («степ»), а според И. М. Дяконов името им произхожда от авестийското „gwa-m-ira>gam-ir(a)“, със значения: „тези, които се движат“, „преден, подвижен отряд“…[Иванов В. К лингвистическому и культурно-антропологическому аспектам проблем антропогенеза // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. - М., 1977. - С.11; Дьяконов И.М. К методике исследований по этнической истории («киммерийцы») // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. - М., 1981. - С.97–98].

Значението на самоназванието на кимерийците, т.е. *gam-ir(а), което И.М.Дяконов тълкува чрез ирански като „преден, подвижен отряд“, Асколд Иванчик допълва, като обръща внимание, че такъв „преден отряд без обоз и жени“ трябва да включва корена „bal“, ако се вземе предвид скитския език. Превода на „конен отряд“ на скитски e засвидетелствуван в ономастиката  (οὐαδτόβαλος) като „бал“ (А. Иванчик), освен това е съхранен и в осетинския, като „балц“ (Иванчик А. И. Об этнониме „киммерийцы“ //Acta Associationis Internationalis. Terra Antigua Balcanica VІ, Sofia, 1991).

Тази разработка на Иванчик бе приета от Дяконов. Тоест, значението на името на кимерийците на ирански, на скитски език звучи като „бал“. Изводът на Иванчик се потвърждава и от Прокопий Кесарийски от VІ в., който изрично пише, че „балан“ означава на варварски „боен кон“.

Сиреч, още от 1991 г. се знае много ясно, че същите *gam-ir(а), известни в VІІІ/VІІ в. пр.н.е. чрез асирийските клинописи, на иранският диалект на онези скити, които са преобладавали на територията на по-късните осетинци, са известни като „бал“, просто защото „балц“ на осетински е „преден подвижен отряд, без обоз и жени“.

Що се отнася до произхода на етнонима „българи“, за нас е видно, че значението на самоназванието на кимерийците (*gam-ir(а)), е съхранено в скитския език и дори можем условно да посочим откога скитите наричат „*gam-ir(а)“ с името „bal“. Тоест, откога името на „кимерийците“ и името „балгар“, са синоними.

Тази синонимност я откриваме и в легендата на анонимния арабски трактат от ХІІ в.  «Моджмал ат-Таварих»: „… И Славянин пришел к Русу, чтобы там обосноваться; Рус ему ответил, что это место тесное; такой же ответ дали Кимари и Хазар. Между ними началась ссора и сражение, и Славянин бежал и достиг того места, где ныне земля славян. Затем он сказал: «Здесь обоснуюсь и им легко отомщу»“ [Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. // Древнерусское государство и его международное значение. - М., 1965. - С.391.].

image

Онова, което логически следва от горното сведение е, че липсва името „Булгар“ и вместо него анонимното арабоезично съчинение от ХІІ в. „Моджмал ат-таварих"  употребява името „Кимари“.

За роднинска връзка между Кимер и Булгар пише през ХV в. и Мухамед ибн Хавендшах (1433-1493), известен повече сред арабоезичните историци  като „Мирхонд”, който е автор на съчинение от 7 тома  „Градина на чистотата” (Роузат-ас-сафа фи сират-ил-анбия вел-мулук вел-холаф), в което дава сведения от по-стари източници.

В своята книга от 1841 г. „Гюлистан-и Ирам” (вж. изд. Баку., 1991)  Аббас-Кули-ага Бакиханов, дава подробни сведения от изворите на Мирхонд от ХV в., в които четем: „Камари, когото наричат още Кемак, бил ловец на зверове, човек с весел нрав. Той се заселил на това място, което впоследствие нарекъл по името на своя по-голям син Булгар, а по-малкия му син, се казвал Партас. Те двамата станали родоначалници на много племена.“
Гласувай:
10


Вълнообразно


1. syrmaepon - Ужас
01.09.2015 11:13
"Древността на името на кимерийците е съхранена и в българската дума „кумир“, а така също в производните на корена й - „кумин“, „кумис“, „кум“ и т.н."

И каква е връзката на "кумир" и "кумис" ?

"Кумир - идол, бог, божество, фетиш, култ Етимология

От старобълг. коумиръ. Произходът на думата не е съвсем ясен. Най-вероятно заемка от семит. *kumrā, сир. kumrā „жрец“ (> арм. qurm)."

Според мен произхода на "кумир" може да е свързан или със скала /идол/ или с Луна /божество/
Това дали има връзка с кимерийците не съм сигурна дали някой някога ще разбере. Понеже няма никаква известна етнография за тях, писмени източници /оригинални/ също. Поради това и варианти всеки може да съчини. Както казват математиците - "има множество от решения"
цитирай
2. letopisec - 1. syrmaepon
01.09.2015 11:42
Как да няма писменни източници за кимерийците? Асирийските извори са съвременни на кимерийското нахлуване в Предна Азия и Анатолия и дават много сведения от първата половина на VІІ в. пр.н.е., които касаят само кимерийците и тяхната етнографска култура, понеже скитите се появяват на юг от Кавказ едва през втората половина на VІІ в., докато кимерийците са там още от VІІІ в. пр.н.е., първото сведение за тях е от 714 г. пр.н.е. Има достатъчно сведения за т.нар. "кимерийски лък", който е бил нововъведение за Древния Изток и в рамките на 100 г. е приет на въоръжение във всички армии на Древния Изток. Има данни за кимерийски обувки и мн. други. Просто, очевидно Вие, тепърва ще се запознавате с тях...Препоръчвам книгата: Аскольд Игоревич Иванчик

НАЗВАНИЕ:
Киммерийцы и скифы. Культурно-
исторические и хронологические
проблемы археологии восточноевропейских
степей и Кавказа пред- и раннескифского времени

СЕРИЯ:
Степные народы Евразии. Т. 2

ИЗД-ВО:
Палеограф

ГОД: Москва, 2001
цитирай
3. letopisec - АВТОР: Аскольд Игоревич Иван...
01.09.2015 11:45
АВТОР: Аскольд Игоревич Иванчик

НАЗВАНИЕ:
Киммерийцы и скифы. Культурно-
исторические и хронологические
проблемы археологии восточноевропейских
степей и Кавказа пред- и раннескифского времени

СЕРИЯ:
Степные народы Евразии. Т. 2

ИЗД-ВО:
Палеограф

ГОД: Москва, 2001

ISBN: 5-89526-008-X

ФОРМАТ: 22 × 29 см

БУМАГА: офсетная Гознак ВХИ, 120 г/кв.м

ОБЛОЖКА Твердая тканевая обложка, суперобложка

киммерийцы, скифы, скифские курганы, корпус скифских курганов, скифские погребения, раннескифская культура, археология, скифские погребения, археология Кавказа, сарматы, курганы скифов, царские гробницы скифов, археология Адыгеи, скифская археология
увеличить
ОБЪЕМ:
324 с., в т. ч.
125 графических таблиц, 50 ч/б фотографий.

ВЕС: 2 кг

ЦЕНА:
900 рублей***

Центральной проблемой изучения истории степей Восточной Европы в первой половине I тыс. до н. э. остается выяснение того, какой археологической реальности соответствуют этносы киммерийцев и скифов, описанные в письменных текстах. Проблема эта достаточно сложна, так как хорошо известно, что археологическая культура далеко не всегда однозначно соответствует этносу и что, в частности, различные этносы могут принадлежать одной и той же археологической культуре. Главным событием этого периода с археологической точки зрения является формирование так называемой «раннескифской» культуры, достаточно быстро вытеснившей культуры, характерные для степей предыдущей эпохи. Наименование этой культуры «раннескифской» хорошо обосновано и ее связь с историческими скифами вряд ли может вызывать сомнения. Иначе обстоит дело с киммерийцами, археологическая идентификация которых по-прежнему служит предметом дискуссий. Первая часть книги посвящена этой проблеме: выяснению того, какая археологическая реальность скрывается за сообщениями письменных источников о киммерийцах. Для ее решения приходится обращаться не только и даже не столько к материалу, происходящему из степей, которые были, судя по всему, коренной территорией обитания киммерийцев, но и прежде всего к районам Передней Азии. Эти области, служившие объектом военных набегов киммерийцев и, очевидно, достаточно маргинальные для их культуры, имеют, однако, то достоинство, что именно с ними связано подавляющее большинство письменных источников, упоминающих этот народ, и притом источников наиболее достоверных. Поэтому именно эти районы имеют приоритетное значение при анализе проблем, требующих согласования данных письменных и археологических источников, а именно такой проблемой является вопрос об археологической культуре исторических киммерийцев. Здесь же рассматривается и вопрос о соотношении археологических памятников, оставленных киммерийцами и их современниками, ранними скифами.

Вторая часть книги посвящена хронологическим аспектам проблемы. Проблема датировки смены предскифской культуры раннескифской в степях восточной Европы остается дискуссионной, причем разброс мнений здесь достаточно велик — от середины VIII до начала VI в. до н. э. Анализируя собранные данные, автор привязывает наиболее поздние памятники предскифской культуры и наиболее ранние памятники раннескифской культуры к существующим системам абсолютной хронологии, прежде всего передневосточной и центральноевропейской.

В книге публикуется большое количество иллюстраций, в том числе и из малодоступных источников.
цитирай
4. survakar007 - руските учени отбягват да правят връзката българи-скити-кимери
01.09.2015 17:54
но те са доказани фалшификатори, въпреки огромните проучвателни работи на екипите им из степите, които преди са били владени от българите.

Дори за гроба на Кубрат, руснаците са настоявали, че това е бил гроб на някой си племенен богаташ, докато истината излиза наяве едва след като западен археолог установява укритата истина., като руснаците дори и днес продължават да настояват, че Велика България е била само една родово-общинно образувание от номадски тип, а не държава!

А ти към каква посока си поел: "българите са кимери" или "българите са скити" или смяташ, че скити и кимери са наименования на един и същ народ.

survakar007
цитирай
5. andorey - Милчев ако знае каква посока е поел ...
01.09.2015 22:10
Милчев ако знае каква посока е поел няма да пълни интернет пространството с нескопосани исторически буламачи от всякакъв вид... Чака ние да му кажем нещо и да го насочим нанякъде...
цитирай
6. letopisec - Момче, ти и твоя Спароток, сте си тъпаци и тъпаци си останахте...Освен това сте и леваци, страх ви е от дебат...
02.09.2015 09:10
andorey написа:
Милчев ако знае каква посока е поел няма да пълни интернет пространството с нескопосани исторически буламачи от всякакъв вид... Чака ние да му кажем нещо и да го насочим нанякъде...

цитирай
7. letopisec - survakar007
02.09.2015 09:17
Абсолютно сте прав, че връзката българи-кимери, за която пище още през VІ в. Прокопий, която е упомената и от Никифор Григора и която заляга в теорията на Раковски за произхода на българите (Българска старина, 1865, с. 200), не се разработва от друг, освен от мен. Все пак в последните 30 години именно някои руски и германски учени, направиха съществени приноси в проучването на самата кимерийска история. Тези приноси са много съществени и дадоха основание на ветерана И. М. Дяконов да предвещае, че кимерологията я чака научен бум, подобен на египтологията преди повече от 100 години...Тези нови проучвания са много ценни и за преразглеждане на връзката кимерийци-хуни-българи. Сега тя изгрява в нова светлина... Разбира се, че кимерийци и скити са две различни неща, това вече е доказано на световно ниво...
цитирай
8. letopisec - 8. анонимен====survakar007
03.09.2015 10:06
Благодаря за коментара, напълно съм съгласен, че най-важната и трудна работа е ...цитирам те..."преминем през хунския ни период, да го изчистим от 'трако-славо-тюркските' манипулации..."....ТОВА Е НАЙ-ТРУДНО И НАЙ-ВАЖНО...ДАНО МИ СТИГНАТ СИЛИТЕ, ЗАЩОТО САМ ЧОВЕК Е ЗАНИКЪДЕ... Що се отнася за хунската история, която още Гаврил Кръстевич пише, че е българска "под имя унов", аз смятам, че вече имаме една добра основа в монографията от 1973 г. на американския професар Ото Хелфен "Светът на хуните". Но това е само началото, независимо, че можем като български историци да се възползваме от извода на Хелфен в гл. Х, че произхода на европейските хуни е от българите...Същевременно, може да се възползваме и от факта, че Хелфен пише, че птолемеевите хуни от ІІ в. не са...тюркоезични...Това е много важно...Хелфен смята, че към европейските хуни, които не са от Средна Азия, се включват тюркоезични племена едва през ІV в. и сочи алпидзурите на Йордан. Наистина името "алпидзури" е тюркско, но...но Хелфен не обръща внимание, че в оригинала на Приск няма никакви алпидзури, а се говори за амилдзури, които явно Йордан свързва с рода на готите амали и затова променя Приск. На този факт е обърнал внимание още през 1918 г. Златарски, но Хелфен го пропуска...Сиреч, единственият довод на Хелфен, че през ІV в. към хуно-българите се включват тюркоезични племена е името на племето алпидзури, но то - както става ясно - е измислица или на Касиодор, или на Йордан...
цитирай
9. letopisec - 8. анонимен====survakar007 к...
03.09.2015 10:27
8. анонимен====survakar007 корените на българите са скито-сарматски, целокупно наричани хуни през периода на голямата европейска миграция.
..................................................................................

Напълно съм съгласен и аз търся произхода на българи и хуни в Азиатска Сарматия. Както е факт, че кимерийците се разтварят в други племена, същото важи и за скити и сармати... Накрая, след ІІІ в. пр.н.е. трябва да признаем, че имаме само топоними и хидроними: Скития, която е от Дунав до Дон; Сарматия, която има европейска част от Висла до Дон и Азиатска Сарматия на изток от Дон до Волга, а на юг до Кавказ; имаме и хидроними: Босфора на Кимерийците....имаме и още хидроними, П.Орозий пише, че морето над Синоп до Колхите се нарича "Кимерийско море"...Тавстос Бузанд дори в V в. от н.е. не познава топоним Кападокия, а навсякъде пише за Гамирка и т.н. Най интересно е къде е Оногурия, според Агатий: През VІ в. от н.е. Агатий Миринейски в своя труд "За царстването на Юстиниан", кн. ІІІ, 5 пише: „Римляните по съвет на Мартин се подготвили веднага да нападнат с всички сили над персите, като обсадят Оногурис. Тази местност се казва така от древността, когато по всяка вероятност хуните, наричани оногури, на същото това място се сражавали с колхите и били победени, и това име в качеството си на трофей било присвоено от местните. Понастоящем от мнозинството тази област не се нарича така, но на името на издигнатия наблизо храм на Св. Стефан /…/, но на мен нищо не ми пречи да използвам старото название, както и подобава за историк. И така, римската войска се подготвила за поход срещу Оногурис…“.....Оногурия не е там, където пише Равенския географ, а където пише Агатий, на юг от Кавказ, в старите земи на кимерийците, гавара Утик, утигури, ....Заслугата на Иванчик е че определи къде е държавата Гамирая: на територията на северна Армения и южна Грузия....През ІV в. пр.н.е. иберите, бъдещите грузинци, изтласкват на север от Кавказ остатъчните кимерийци...и т.н.
цитирай
10. shtaparov - Пропуснал си да напишеш и...
04.09.2015 14:57
Пропуснал си да напишеш и моето тълкувание на името Кимери (Гимери) в своята инак хубава статия- най-добре ще направиш ако го допишеш,за да ти е пълен материала. Ако не разполагаш с него,ето ти го:

Кимери= Гимери (прех. К-Г), Химери (прех. Г-Х), Хемари (Хем-ари,Хем-ора,Хора от Хем,Хора от Хемус,Синове на Богинята-Майка). Тяхното име означава още Хунори (Хун-ора) и Оногури (Хонохора,Хуни-хора). Кои са днешните им преки потомци ще посоча в отделна статия но ще добавя,че според древните извори Хуните са потомци на Кимери,но те са още Царски Скити и Царско племе на Българите. Това означава,че всички Българи не произхождат от Хуни и Кимери,а точно обратното- всички Хуни (Кимери) произхождат от Българи.

За Сакалибите също няма какво да се чудим- в арабските извори недвусмислено е посочено,че те са самите "славяни" и самите Волжки Българи,а русите граничели с тях и произлизали от техния (Волжко-Българския) род. Здраве и късмет!
цитирай
11. letopisec - Да, опитах се да го пропусна...
04.09.2015 16:59
shtaparov написа:
Пропуснал си да напишеш и моето тълкувание на името Кимери (Гимери) в своята инак хубава статия- най-добре ще направиш ако го допишеш,за да ти е пълен материала. Ако не разполагаш с него,ето ти го:

Кимери= Гимери (прех. К-Г), Химери (прех. Г-Х), Хемари (Хем-ари,Хем-ора,Хора от Хем,Хора от Хемус,Синове на Богинята-Майка). Тяхното име означава още Хунори (Хун-ора) и Оногури (Хонохора,Хуни-хора). Кои са днешните им преки потомци ще посоча в отделна статия но ще добавя,че според древните извори Хуните са потомци на Кимери,но те са още Царски Скити и Царско племе на Българите. Това означава,че всички Българи не произхождат от Хуни и Кимери,а точно обратното- всички Хуни (Кимери) произхождат от Българи.

За Сакалибите също няма какво да се чудим- в арабските извори недвусмислено е посочено,че те са самите "славяни" и самите Волжки Българи,а русите граничели с тях и произлизали от техния (Волжко-Българския) род. Здраве и късмет!

цитирай
12. shtaparov - Нищо- за опит...
06.09.2015 19:59
Нищо- за опит пари не взимат :))
цитирай
13. dobrodan - С пет години закъснение, но
02.10.2020 13:52
по-добре късно, отколкото никога, нали :)?
Кимер. Ким-ер. Лодка, плавателен съд плюс ер (мъж, човек). Човекът от лодката.
Така кимерите са стигнали горе Океана, където после ги виждаме като кимври.
Кимври - кимбри. Ким-бар. Имащите лодки :).
Най-лесният начин да скриеш нещо от някого е да го сложиш под носа му.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11667154
Постинги: 701
Коментари: 12665
Гласове: 3319
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ