Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.05.2013 12:12 - Кои са хуните в Авеста? Един стар дебат от 1901 г.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 15322 Коментари: 16 Гласове:
9

Последна промяна: 23.05.2013 13:30

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
      Още през 1901 г. любознателният Marquart J. (1901, стр. 50-52) съобщава за хионита Арджатасп, който воювал с войската си през VІ в. пр.н.е. с цар Ваштаспи, сочейки пехлевийското съчинение „Ядгар Зареран“.

(Marquart, J. (Josef), 1864-1930) onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname


image

Бехистунският надпис на персийския цар Дарий (521-486 г.г. пр.н.е.) описва събитията три години преди Дарий да завземе властта над Персия. В този надпис Дарий започва с думите, че е син на Ваштаспи. Малко по-нататък в надписа Дарий упоменава, че баща му Ваштаспи пребивава в Партия и там воюва с метежници.

И така: в Деветият Яшт на Авеста имаме „хийаона“.

Маркуарт, а след него и всички останали, са сигурни, че това са хионит, упоменати през ІV в. от н.е. и от историка Амиан Марцелин.

Амиан Марцелин, независимо че пише на латински, е заел явно от сироезични източници, за „хионит” от ІV в. и техният цар Грумбат, съюзник на Шапур ІІ (кн.ХVІІІ, 6.20).

image

Виж.:  Как блюдо на Шапур ІІ се озова при Кубрат? 
letopisec.blog.bg/history/2013/04/11/kak-bliudo-na-shapur-se-ozova-pri-kubrat.1099613

От съобщението в историята на Амиан Марцелин (кн. ХVІІ, 5.1.), че Шапур ІІ сключил мирен договор към 358 г. с „хионити и гелани”, става пределно ясно, че хионит са предкавказки народ, такъв какъвто са геланите. Последният етноним Амиан заема от Помпоний Мел (І, 19.116), който пише: „Будините населяват дървеният град Геланий.” Първоизточник пък на Помпоний Мел, е Херодот: ”Будините са голям и многоброен народ, очите на всички са съвсем сини, рижи са. У тях има един град, построен от дърво, името му е Геланос.” (История, ч.ІІ, с. 39; С., 1990).


Още през 1932 г. Bailey H. W. (1932, р. 946) е впечатлен от информацията и е единственият, който настоява, че това е реален противник на персите. Доразвива идеите си през 1954 (р. 20-21).

През 1959 г. към въпроса се обръща Altheim F. (І, стр. 52-53), който дори посочва, че в `Яшт ХІХ, 30` хийаона са описани с „осровръхи шлемове“. Altheim, предвид на ниското ниво на развитие на кимерологията тогава, изобщо не се сеща за кимерийци и техните островръхи шапки и издига идеята, че са сака.

image

През 1959 г. мнение по въпроса взема и Ото Менхен-Хелфен, който общо взето подхожда негативно и пита, къде е била тази мощна федерация от племена, врагове на зороастрийците, след VІ в. пр.н.е.?

И все пак, как обаче да бъде обяснено наличието на „хийаона“ в деветият яшт на Авеста (виж карде 7, стихове 30, 31 и т. н.
blagoverie.org/avesta/yashti/yasht9.phtml

Още през 1901 г. изобретателният Marquart е предложил своя идея.

        Според него, след атаката над Персия през 484 г. от н.е., ефталитите (по данни на ефталитската нумизматика ``вж. специално R. Ghirshman., 1948; W. Henning.,1960`` самоназванието на ефталитите е хион ``на монетите OIONO``) са били толкова омразни на персите, че името им „хионит“ дори е вписано в Авеста като врагове и „негодници“ (стих 30)  (???).

image

Общо взето на това ниво е проблема и днес. Тоест, след като не може да се намери верно обяснение, се замазват нещата. А Прокопий Кесарийски през VІ в. от н.е. ясно пише, че хуните произхождат от кимерийците. Във Вавилонската хроника (на Геда) от 609 г. пр.н.е. също е упоменато името на хуните, като "Бит Хануния", област на Урарту...

image

Според сироезичният летописец Йешу Стилит от началото на VІ в.  хионит (ефталит при Прокопий), са едно и също с европейските, атилови хуни:

Да видим какво казва Йешу Стилит в своята история от ок. 517 г.:

image

„ В наши дни персийският цар Пероз, заради войната си с кионайе, те са хуните, нееднократно е получавал злато от ромеите, не като данък, а подбуждайки ги, все едно той и заради тях воюва, и искаше пари под предлог „за да не би те да преминат и към вашата земя”. Какво впечатление правеха тези думи, е видно от споменът за опустошенията и обезлюдяването, което хуните сториха на Византия през годината 707 (т.е. 395-6), в дните на императорите Аркадий и Хонорий, синове на Теодосий Велики, когато цяла Сирия бе предадена в ръцете им, заради предателството на префекта Руфин и безразличието на генерал Адаи.” (ІХ).

Ако човек има някакво съмнение дали в началото на пасажа да отъждестви „хионит“ и „хуни“, то в края на пасажа, от който става ясно за хунската атака през 395 г. на източните граници на Византия („в дните на императорите Аркадий и Хонорий“), съмнението изчезва.

Хуни, хони, хионит и ефталит, е едно и също нещо.


Кои са хионит на цар Грумбат? Краят на една историческа лъжа!
letopisec.blog.bg/history/2012/05/04/koi-sa-hionit-na-car-grumbat-kraiat-na-edna-istoricheska-lyj.949312
 
          ВЪПРОСИ НА ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ: името „хуни” и неговите форми „хони” и „хионит”.
letopisec.blog.bg/history/2011/08/05/vyprosi-na-istinskata-bylgarska-istoriia-imeto-huni-i-negovi.796676

              Една историческа грешка и цял период от българската история липсва...
letopisec.blog.bg/history/2013/03/19/edna-istoricheska-greshka-i-cial-period-ot-bylgarskata-istor.1065676
Гласувай:
10


Вълнообразно


1. letopisec - Името „хион” не е чуждо като назв...
18.05.2013 16:06
Името „хион” не е чуждо като название за обозначаване на предкавказките хуни и в арабоезичното житие (очевидно превод от сирийски) на Св. Григорий, където хуните са наречени „куан”: Крещение армян, грузин, абхазов и аланов святым Григорием//Записки Русского Имперского археологического общества. Том 16, 1904-1905, Вып. ІІ-ІІІ, Спб.,1906, с.482, 22. В този текст е посочено, че в дните на арменския цар Трдат (298-330), Св. Григорий изпраща епископ при хуните:

”И изпрати той (Св.Григорий – бeл.ред.) Йоан като епископ над страната на куаните.”
цитирай
2. letopisec - Една историческа грешка в науката, ...
18.05.2013 16:08
Една историческа грешка в науката, а именно, че Персия през 484 г. не е превзета от пост-атиловите хуни, а от някакви "източни" на Персия хуни и...цял период от българската история между 465-488 г. липсва. Колко тъжно!!! В поредица от статии, обединени в студията The Ephthalites. ЕПОХАТА НА ИРНИК дадохме много факти, които опровергават общоприетото становище, че Персия не е била превзета през 484 г. от хуно-българите.
цитирай
3. syrmaepon - " Страбон, ссылаясь на спу...
19.05.2013 09:04
" Страбон, ссылаясь на спутника Помпея Феофана Митиленского, писал, что «между амазонками и албанами живут гелы и леги — скифы», а Плутарх, говоря об «амазонках», отмечал, что «между ними и албанами обитают гелы и леги»[8]. По мнению одной из ведущих специалистов по истории Кавказской Албании К. В. Тревер:

Упоминаемые рядом с гелами леги обитали, по-видимому, в горных районах бассейна р. Самура, севернее удинов и албанов. То обстоятельство, что легов и гелов Страбон называет скифами, даёт основание полагать, что этнически эти горские племена отличались от удинов и албанов[8].

Историк М. Г. Магомедов пишет:

Легами в закавказских источниках называют все народы Дагестана ... Древние племена гелов локализуются некоторыми исследователями в долине Сулака, где находился и главный их город под названием Гелда, сопоставляемый с нынешним селом Гельбах. Остатки племен утиев до настоящего времени известны в отдельных районах Южного Дагестана и Северного Азербайджана[9]."

По принцип скитите се настаняват в Кавказ около 6-7 в пр.н.е., вероятно когато подгонват кимерите.Така,че към 4 в от н.е. те са си вече кавказки етнос.Въпросът тук дори не е само археологически - на кого да припишем намерените артефакти.Въпросъте,че и антрополозите и генетиците стигат до един извод - севернокавказките етноси са смес от скити и автохтонни кавказки племена и у всички се открива процент Р1а поне 15-20 % с изключение на осетинците при които въобще липсва.
цитирай
4. aristotelis - ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ Д-р Живко Войников (e-mail: wojnikov@mail.ru)
19.05.2013 16:02
1. Автохтонна
Тези схващания отдавна не са актуални за сериозната наука, въпреки упоритите опити на някои хора у нас напоследък да ги реабилитират.

2. Угрофинска.
Л.Н.Гумильов, смята прабългарите за тюркизирани угри, появили се в Европа едва в 463 г., заедно със савирите, които според него също са угри.

3. Славянска
В.М.Флоринский в 1884 г. свързва името българи с гр.Булгар, но тълкува името по славянски: Бол-гар, Веле-град, или большой город. /ХТ-Б-ИБ,стр.45,75/

4. Хунотюркска
В последните години, проф.Иван Добрев, специалист по балканистична тюркология, се изявява като яростен защитник на тюркския произход. В статиите си, публикувани в личния му уеб-сайт: http://bolgnames.com/index.html и в книгата си „Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон” С.-2005 г., не пести своите груби нападки, нямащи нищо общо с академичния тон, към всички, усъмнили се в „тюркската аксиома”. Безсилието ражда агресията!
Все още тюркската теория битува в официалната ни историческа наука и учебниците по История, като продължава да трови съзнанието на ученици, кандидат-студенти и студенти, въпреки все по-прозиращата и явна научна несъстоятелност.

5. Теории за индоевропейския произход
В последните 10-тина години, прабългарската тема се превърна в любимо занимание на безотговорни дилетанти и наивни патриотари, които съчиняват всякакви псевдоисторически фантастични бисери. Те са изява на появилото се напоследък явление „фолк-хистори”, фолк-история, което е не само роден, а световен феномен. Днес книжния пазар прелива от техните “произведения”.

6. Прабългарският произход и чувашката историческа наука
Чувашката школа смята за изначално тюркски, произхода на прабългарите и савирите. Това налага да споменават тюрки в събития от 2 в.пр.н.е.-1 в.от н.е, време когато тюркската етногенеза все още не е започнала.

7. Мястото на волжките българи в етногенезата на съвременното население на Татарската република
Така че, всяко безогледно, емоционално и безкритично популяризиране и приемане на „булгаристката” теория, което се наблюдава сред част от българската общественост, интересуваща се от прабългарския проблем, води до циментиране и утвърждаване на тюркската теория за произхода на прабългарите.
цитирай
5. aristotelis - http://www.protobulgarians.com/PODSTRANITSA%20NA%20DR%20ZHIVKO%20VOYNIKOV/DR-BULG-TEOR-PROZHOD.htm
19.05.2013 16:04
ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ
Д-р Живко Войников
(e-mail: wojnikov@mail.ru)
цитирай
6. letopisec - 3. syrmaepon
20.05.2013 09:31
Медведев А. П.
ГЕЛОН ГЕРОДОТА: К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ АНТИЧНОГО НАРРАТИВА И ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ

http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1351691456
цитирай
7. letopisec - 3. syrmaepon
20.05.2013 09:33
Не случайно, Нартския могилник навежда учени, като Т.М.Кузнецова в своята статия „Киммерийская проблема и скифская архаика“, чи кимерийците са местно, неномадско население...
цитирай
8. sandlih - Може да е смело, но не може и не бива да се премълчи!
20.05.2013 13:10
Освен това блюдо на Шапур II, в същото съкровище е и най-многобройният комплект, със сасанидски произход в света, от прибори за приеми като кани, блюда, чаши и т.н., но само това да е. В старите персийски (пехлевийски, средноперсийски, сасанидски и с арабска писменост) писмени паметници има и други, които като, че ли са извън полезрението на наши изследователи. Като се позадълбочи някой от тях, в посочените от Вас източници, може да прочете някои интересни текстове. Например : В един от стиховете на Гуш-яшт може да открие: "Для нее совершал почитание;Наследник рода Атвьяни,;сильнейший из рода Траэтаона; в Варне четырехугольной: сто жеребцов, тысячу коров, десять тысяч овец, принося возлияния." За името Варна по българските земи първото известно съобщение е от Теофан +817 г./Никифор+827 г. като "така наречената Варна" - някой я тълкуват като р. Камчия или друго, а се оказва, че името е известно от много векове преди Р.Х. и то в смисъл на крепост, град или друго подобно, както би трябвало да се тълкуват думите на Теофан и Никифор; в 21 яшт Вананд (от същите времена), срещаме името Вананд за споменатите от М. Хоренаци "колонистов булгара Влндура Бунда, поселившихся там, были названы по его имени Ванандом". Вананд в текста е името на звездата Вега, но както се установява е и име на водача на колонистите, за който авторът знае, че е българин, а и всички с него са българи. А тези факти изключват всякакъв генезис на българите от тюркската племенна общност, за която по това време (зортастризма, маздакизма, преди Р.Х., преди похода на А. Македонски и т.н.) няма и микроскопична следа в известните за сега писмени паметници. Този тюркски произход се стреми да внушава неразумният юрод аристо, който се срамува да се нарече българин, както е постъпил дядо му, като е станал бежанец от Енос (както самият той съобщава). Такова внушение прави с публикуването на отявлено потурнашки интервюта на водения от него сайт в blog/bg.
цитирай
9. letopisec - 8. sandlih - Може да е смело, но не може и не бива да се премълчи!
20.05.2013 16:00
Благодаря за ценният коментар. Наистина има неща, които трябва да се доуточняват, има неща, които явно са леко преувеличени, но целта е, както и Вие МНОГО ЯСНО КАЗВАТЕ, да се смени посоката, мирогледа, а това , във връзка с тюркският произход, е наслагвано години наред, просто защото никой не се е занимавал истински с ... българския произход и просто защото пан-тюркската хипотеза, без българите, упоменавани още в 354 г., рухва...Аз декларирам, че нямам нищо против нито тюрки, нито турци, нито пък имам нещо против , че волжките българи говорят тюркски...Но е крайно време да сме по-критични и така както ние говорим славянски, но не сме славяни, така и другите да гледат реално на историята на древните българи...Може да не се вярва, но българската древна история ще влезе в Европа, а значи в научния свят, през вратата на Република България...Няма да влезе през татарстански, турски или руски двери...Това е...Колкото по-рано прототюркските учени се научат на смирение и критичност, толкова по-добре за тях...Всъщност, съвременна Турция, вече изоставя пан-тюркизма и само определени среди в Татарстан се занимават с пан-тюркизъм...
цитирай
10. aristotelis - Това учи сина ми в момента. . . . . . . ...
20.05.2013 19:23
Това учи сина ми в момента ....... Ето ви учебник по история за 11 клас от 2002 г.: „В последно време се утвърждава тезата за принадлежността на българите към тюркско – алтайската етническа и езикова общност.“ /17/.
цитирай
11. aristotelis - Средновековие : Създаване и укр...
20.05.2013 19:24
Средновековие : Създаване и укрепване на

българската държава на Балканския полуостров

(681-803)

Автор RValtcheva
История
Тук ще откриете теми за кандидат - студентски изпит по История за СУ Св. Климент Охридски, изработени през 2003 г. под ръководството на научен ръководител, учебници по история и други помощни материали.

http://valtcheva.com/index.php?Itemid=26&id=19&option=com_content&task=view

Българи. Съществуват много мнения за произхода на българите. Тезите са най – разнообразни и варират от памиро-фергански и ирански, и от северноиндийски и западнокитайски до славянски. Най – дълъг исторически живот и най – много привърженици на Средновековието има тезата за хунски произход на българите ( или въобще тясната им връзка с хунските племена ).
Въпреки че това становище сближава българите с татаро – монголите, повечето изследователи са на мнението, че българите принадлежат към тюркско – алтайската етническа група. Според нея първоначалните поселения на българите са земите на Западен Сибир, по долината на р. Иртиш.


Увод: В края на VI в. българските племена в Кавказ били покорени от могъщия Западнотюркски хаганат. През 30-те години на VII в. българите обаче, обединени под ръководството на хан Кубрат от рода Дуло, успели да се освободят. Така било създадено първото държавно обединение на българите -“Велика България”, за която пишат византийските историографи Теофан и патриарх Никифор. След смъртта на хан Кубрат (около 651г), синовете му ( Бат Баян, Котраг и Аспарух ) решили най-големият брат Бат Баян със своята част от ордата да остане в бащините земи и да задържи хазарите. Скоро обаче се появили противоречия и хазарите се възползвали от разединението на българското обединение и покорили владенията на Бат Баян. Вторият син Котраг заедно с една част прабългари се отправил към средното течение на реките Волга и Кама, а българите начело с третият брат – Аспарух потеглили на запад и заселили в местността Онглос ( Онгъл ) между реките Дунав, Прут и Днестър. Там хан Аспарух полага основите на Дунавска България. Настанявайки се близо до Византия, българите насочили главно интересите си към провинциите й на юг от р.Дунав. Сходството в намеренията и общите противници в лицето на Византия, Хазарския и Аварския хаганат превърнали славяните и българите в естествени съюзници. Така се стигнало до полагане на основите на нова държава на полуострова. Зачестилите нападения на арабите през 80 – те години на VII в. се явили като пречка за Византия и улеснило създаването на съюза. След неуспешен опит от страна на империята за изтласкване на българите от своите територии през 681г. бил подписан мирен договор, с който василевсът Константин IV Погонат се задължавал да изплаща данък на българите.
Годината на това споразумение се приема офицално за начало на новата българска държава. Това събитие е силно отразявано от византийските хронисти, тъй като в непосредствено съседство с Византия се появила нова сила, с която занапред императорите трябвало да се съобразяват.

Славяни. Произход. Славяните спадат към индоевропейската езикова и етническа общност. През I хил пр. Хр. Те населявали земите на север от Карпатите, Балтийско море и реките Днестър, Днепър и Одер. Сведения за тях има в “История” на Херодот. По расов тип и начин на живот римският историк Тацит ги нарича венеди и ги причислява към германците, защото били уседнали, строели жилища, били добре въоръжени, занимавали са се със земеделие и животновъдство. По време на Великото преселение на народите IV – VII в. славяните започнали да напускат заеманите от тях територии и се оформили три племенни групи : венеди – западна, анти – източна и славини - южна. До края на V в. славините населили териториите северно от р.Дунав (Панония и Дакия). Така те влезнали в непосредствен контакт с римско – византийската цивилизация, която оказала значително внимание върху тяхното развитие.
цитирай
12. aristotelis - Посолство на Република България в Атина, Кратка история на България ".......Прабългарите, народ от тюркски произход"
20.05.2013 19:26
http://www.mfa.bg/embassies/greece/bg/611/index.html

Република България
Министерство на външните работи
Посолство на Република България
Атина, Република Гърция
През втората половина на VІІ в. на територията на днешна Североизточна България се заселват и прабългарите, народ от тюркски произход. В съюз със славяните образуват Българската държава, призната от Византия през 681 г. Начело на държавата застава водачът на прабългарите хан Аспарух, а за столица е обявена Плиска.
КОНТАКТИ
Посолство на Република България в Гърция
Адрес: Greece, 15452 Athens, 33-A Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico
Teлефон:
+30 2106748 106
+30 2106748 105
+30 2106748 107
+30 2106748 108
Дежурни телефони в извънработно време:
+30 6937 096 220
Факс: +30 2106748130
Работно време: 09.00 - 16.00 ч.
E-mail: Embassy.Athens@mfa.bg
цитирай
13. aristotelis - А забравих да ви кажа че майка ми и ...
20.05.2013 19:37
А забравих да ви кажа че майка ми и татко ми са Aristotelis Onasis и Maria Callas! Пожалавам Ви скорошно и бързо оздравяване!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
14. sandlih - Оказва се, че представящата се или ...
21.05.2013 10:05
Оказва се, че представящата се или предстаяната ни, от коментиращия по-горе, с кирилски букви "Автор RValtcheva" знае, че "хан"???!!! Кубрат има само трима сина, за другите двама, за които пишат средновековните автори, - не знае и нито дума - нито за Кубер, нито за Мавър, които по това същото време са в Керамсийското поле и около Солун. Тя знае и че само тримата са "решили" кой да остане и кой къде да отиде с хората си!? Явно е и че авторът на цитирания текст на страницата на посолството ни в Атина е със същия умствен капацитет и познания. Последното е поредното доказателство, че подобни "калинки" са плъзнали в най-неочаквани места по света и ни излагат като народ. Такива "калинки" не са в състояние да оценят собственото си невежество и очакват, че със заемането на длъжността с нея им се дава и знанието и мъдростта. Жалка картинка на част от представителите на настоящата интелигенция. Такива обикновено винаги се появяват, както едни гадинки, на "челото", та всички да ги видят.
цитирай
15. letopisec - Благодаря за коментара...Много кърлежи по това време на годината има...
21.05.2013 14:02
sandlih написа:
Оказва се, че представящата се или предстаяната ни, от коментиращия по-горе, с кирилски букви "Автор RValtcheva" знае, че "хан"???!!! Кубрат има само трима сина, за другите двама, за които пишат средновековните автори, - не знае и нито дума - нито за Кубер, нито за Мавър, които по това същото време са в Керамсийското поле и около Солун. Тя знае и че само тримата са "решили" кой да остане и кой къде да отиде с хората си!? Явно е и че авторът на цитирания текст на страницата на посолството ни в Атина е със същия умствен капацитет и познания. Последното е поредното доказателство, че подобни "калинки" са плъзнали в най-неочаквани места по света и ни излагат като народ. Такива "калинки" не са в състояние да оценят собственото си невежество и очакват, че със заемането на длъжността с нея им се дава и знанието и мъдростта. Жалка картинка на част от представителите на настоящата интелигенция. Такива обикновено винаги се появяват, както едни гадинки, на "челото", та всички да ги видят.

цитирай
16. aristotelis - sandlih - Бай Ганьо „В последно време се утвърждава тезата за принадлежността на българите към тюркско – алтайската етническа и езикова общност.“
21.05.2013 21:34
sandlih написа:
Оказва се, че представящата се или предстаяната ни, от коментиращия по-горе, с кирилски букви "Автор RValtcheva" знае, че "хан"???!!! Кубрат има само трима сина, за другите двама, за които пишат средновековните автори, - не знае и нито дума - нито за Кубер, нито за Мавър, които по това същото време са в Керамсийското поле и около Солун. Тя знае и че само тримата са "решили" кой да остане и кой къде да отиде с хората си!? Явно е и че авторът на цитирания текст на страницата на посолството ни в Атина е със същия умствен капацитет и познания. Последното е поредното доказателство, че подобни "калинки" са плъзнали в най-неочаквани места по света и ни излагат като народ. Такива "калинки" не са в състояние да оценят собственото си невежество и очакват, че със заемането на длъжността с нея им се дава и знанието и мъдростта. Жалка картинка на част от представителите на настоящата интелигенция. Такива обикновено винаги се появяват, както едни гадинки, на "челото", та всички да ги видят.

Това учи сина ми в момента ....... Ето ви учебник по история за 11 клас от 2002 г.: „В последно време се утвърждава тезата за принадлежността на българите към тюркско – алтайската етническа и езикова общност.“ /17/.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11243640
Постинги: 701
Коментари: 12660
Гласове: 3317
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ