Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.04.2013 16:56 - Хурито-урартски произход на името на първородния син на Атила.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 10846 Коментари: 13 Гласове:
12

Последна промяна: 25.04.2013 17:03

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 Омир в „Одисеята“ пише следното за кимерийците:

„Слънцето скоро се скри, над стъгдите припаднаха сенки.

Корабът най-после стигна отвъд океанското дъно.

Там кимерийски мъже населяват града и земята.

Те са обвити от вечна тъма и мъгла.

Не излъчва никога блясък към тях със лъчите си яркото слънце...”

 

    В тези стихове на Омир откриваме мита, свързан с хуритското божество Кумарби и неговото отроче Уликуми, което било скала и скрило слънцето... Отзвук от този мит е съхранен и при волжко-българската легенда за Сак и Сок и за това, че е скрито слънцето...

image

 
   Улликуми буквално означава "улли" (унищожител, разрушител) на куми (града на божествата, които Кумарби иска да накаже)...

  Респективно, думата е съхранена в българската лексика, като „хУЛИ“, „хАЛА“...

    Има и обратно пропорционално значение, т.е. инверсия, при „еЛА“ ( елха, свещенното дърво)...

image

 

Фрагмент на урартски шлем, с изображение на Свещените дървета


        Името на първородния син на Атила, също е свързано с Ули/Ела.....

image

 

                    Казва се Елак, където "к" е известен афикс...

     Арменският късно-античен автор Мовсес Каланкантуаци дава сведение, че хуните почитат бог Куар и култа им е свързан със „свещенните дървета“…

            Бог  Куар е много древно божество, още от времето на Авраам.


             През ХІІ век от н.е. един от най-образованите учени на епохата Моше бен Маймон (известен като Маймонид, 1135-1204) написва своята знаменита книга „Пътеводителя на колебаещите се”, в която съобщава, че когато Авраам живеел в Харан, съществувала „световна религия”, която почитала езическото божество „Sabier” (т. е. Субар). Отношението на Авраам към тази „религиозна общност” е аналогично на по-късното отрицателно отношение на Моисей към египетската религия.

image

    Неговият култ (култа към Кабирите),  е засвидетелствуван, както при семитите, така и при траките (Кабирите (стгр. Κάβειροι) или Велики богове са божества с неуточнен брой, почитани с мистериални култове в античността на островите СамотракиЛемнос и Имброс; в гръцките градове ТиваТесалоникиОдесос; в тракийски царски резиденции катоСевтополис и др. На Самотраки се наричат още "Велики богове". Техните мистерии се ползват с изключителна популярност в древния свят.).

        През VІІІ в. пр.н.е. култа към Куар, заедно с този на Халди/Коледа, е част от урартския пантеон.

image

 Урартски котел, предвестник на хунските котли


Твърдението ми по-горе, че бог Куар, Кубар, Сувар, Сурва е част от урартския пантеон, не е измислица:

 

„V. Об одной урартской посвятительной надписи

 

Среди урартских эпиграфических памятников мы в большом количестве встречаем надписи на стелах, в которых речь идет лишь о посвящении надписи царем какому-нибудь божеству.25) Кроме этой формулы, в этих надписях иногда помещена также титулатура царя-посвятителя. Эти стелы, повидимому, ставились в определенных культовых местах или сами по себе образовали культовые места, места жертвоприношений тому божеству, которому посвящалась данная стела.

 

Большинство дошедших до нас таких стел посвящено верховному богу урартийцев — Халди, но имеются также стелы, посвященные богам Тейшеба (ЦУПМГ, 22), Шиуини (CICh, 85), Хутуини (CICh, 84). До сих пор были известны такие надписи, которые посвящены лишь одному какому-нибудь урартскому божеству. Но оказывается, что имеется такая же стела-надпись, посвященная двум урартским богам. Это надпись на стеле царя Менуа, опубликованная в транскрипции в «корпусе» урартских надписей (CICh, № 94). На стеле дважды повторяется одна и та же посвятительная надпись; начало этой надписи в транскрипции Леманн-Хаупта представлено в таком виде: [Dḫal-di-e e-ъ-ri-e Ime-nu-ъ-a-še I]iš-plu-u-i-ni-ḫi-ni-še] i-ni p[u-lu-si ku-gu-ni] (стк. 1-4); при повторении же у Леманн-Хаунта дается: Dḫal-di-[i-e e-ъ-ri]-e-i Ime-nu-ъ-a-še] Iiš-pu-u-i-ni-ḫ[i-ni-še] i-ni pu-lu-si ku[-gu-ni], т. е. «Богу Халди, владыке, Менуа сын Ипшуини эту надпись написал». Фотография с эстампажа этой надписи, опубликованная в том же «корпусе» (табл. 65), показывает, что чтение, данное Леманн-Хауптом, нуждается в серьезных поправках: [181] в частности на фотографий в 13-й строке ясно читается вместо eurie («владыке») имя хорошо известного урартского бога Куера; согласно этому, и во 2-й строке нужно восстановить не eurie (как у Леманн-Хаупта), a quera. Итак, на самом деле, мы должны читать в этой надписи, стк. 1-4: [Dḫal-di-e Dqu-e-ra Ime-nu-ъ-a-še I]iš-p[u-u-i-ni-ḫi-ni-še] i-ni p[u-lu-si ku-gu-ni] и при повторении в стк. 12-15: Dḫal-di-[i-e] [D]qu-e-ra Ime-n[u-ъ-a-še] Iiš-pu-u-i-ni-ḫ[i-ni-še] i-ni pu-lu-si k[u-gu-ni], т. е. «Богу Халди(и) богу Куера Менуа сын Ишпуини эту надпись написал». Таким образом, получается, что в этой надписи мы имеем случай (пока что единственный) установления урартским царем посвятительной стелы-надписи сразу двум богам — богам Халди и Куера..................Меликишвили Г.А. Урартоведческие заметки ., Вестник древней истории, 1951, № 3.“

image

Кимерийци в разцвета на хегемонията им над Мала Азия и Предния Изток

image
Гласувай:
13


Вълнообразно


1. letopisec - Както пише полския автор Мачей П...
25.04.2013 17:14
Както пише полския автор Мачей Попко: „Сходството на тази концепция с представената от Хезиод митология отдавна било забелязано, но понеже Филон бил автор от римската епоха, произведението му дълго време било считано за подражание на Хезиод. Едва с откриването на източният хуритски мит за Кумарби (en.wikipedia.org/wiki/Kumarbi), както и на текстовете от Угарит и превеждането им, учените променили това твърдение, а реабилитираната „Финикия” станала ценен източник за опознаване на финикийската религия... Разказът на Филон, изложен от Евсебий, е съкратен по необходимост, но приликите с месопотамско-сирийската митология проличават, а това свидетелства за популярността в сирийските среди на концепсията за четирите поколения богове, борещи се помежду си за господство над света. Следователно произведението на Филон от Библос потвърждава тезата за източното влияние в „Теогония” и едновременно с това посочва възможността за съществуването на сирийско-финикийско посредничество при навлизането на чужди елементи в гръцката митология.” (Maciej Popko. Wydawnictwa Artystyczne I Filmowe, Warszawa, 1976).Древно-гръцката митология не е оригинална и голяма част от нея има хуритско влияние.
bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8
Най-трудно с тази теза се съгласяват специалистите по класическа филология, но след обширният труд на А. Лески Geschichte der Griechischen Literatur (2 изд., Munchen, 1957), в който е разгледано хуритското влияние върху „Теогония” на Хезиод, това положение е общоприето в науката.
Урартите, чиято държава около езерото Ван залязва към VІ в. пр.н.е., са говорили език от хуритската група и след разчитането през първата половина на ХХ в. на урартските клинописи, се установи, че самоназванието на тази държава е - Боян.


Урарти (бояни) и кимерийци (протобългари) създават синтез от VІ в. пр.н.е. до края на ІV в. пр.н.е. и живеят на териториите на дн. Южна Грузия и северна Армения, преди по тези места (гавара Утиг, оттук термина при Прокопий в VІ в. за българите, като "утигури") да дойдат иберите.
цитирай
2. letopisec - Атила назначава още през 448 г. Елак ...
25.04.2013 17:22
Атила назначава още през 448 г. Елак за ръководител на акатирите, а след смъртта на Атила през 453 г. Елак поема трона на Хунската империя. Гепидите, начело с Ардарих обаче стават шпиони на Рим и правят бунт. Елак е убит при р. Недао през 455 г.
цитирай
3. letopisec - "Има няколко древни бълга...
25.04.2013 17:27
"Има няколко древни български празници, свързани с древната легенда за Сак и Сок. Според този мит, злите духове решили да унищожат човешката раса и за тази цел издигнали висока стена, която отделяла Слънцето от Земята. На Земята се възцарили студ и мрак,всичко живо загинало.

Тогава на помощ се притекъл алпът* Мардукан - Карга**. Заедно със синовете си Сок и Сак той се отправил към стената, за да я унищожи. Понеже щели да летят близо до слънцето и то щяло да ги изгори, Мардукан - Карга изпратил синовете си за мед, който щял да ги предпази от изгарянията.Сок и Сак обаче се уплашили, литнали в ивицата на нощта и не се върнали при баща си.Без да чака синовете си, Мардукан- Карга сам счупил стената, но с това той излязъл под парещите лъчи на слънцето. Неговите горящи пера паднали на земята и се превърнали в черни (врани) коне.
Статия в Роден Край www.rodenkrai.com
цитирай
4. dushevadka - Колко жалко е, когато такива сер...
25.04.2013 19:10
Колко жалко е, когато такива сериозни постинги рядко достигат до първа заради разни вманиачени лелки, които други луди помпят с кретенизми.
цитирай
5. dushevadka - За борба срещу тия кърлежи е добре да ...
25.04.2013 19:11
За борба срещу тия кърлежи е добре да използваме тяхната система - безсмислени коментари.
цитирай
6. dushevadka - Аз вчера си купих нови сандали.
25.04.2013 19:12
Аз вчера си купих нови сандали.
цитирай
7. dushevadka - Много ме е яд, че тия немски идиоти от ...
25.04.2013 19:12
Много ме е яд,че тия немски идиоти от байерн и Дортмунд биха Барса и Реал.
цитирай
8. dushevadka - А кой е Омир?
25.04.2013 19:13
Има ли блог тук?
цитирай
9. leonleonovpom - Няма нищо учудващо в писанието на ...
25.04.2013 21:24
Няма нищо учудващо в писанието на Омир,Cimmeri са приказен народ на крайния запад, където се скрива слънцето, т. е. вече не грее Оттам идва и латинската дума Циммериус - тъмен Какво да се прави, истина и митология при древните, а и не само при тези автори се комбинират в най неочаквани отношения.
цитирай
10. aristotelis - Лайното винаги привлича мухите!
25.04.2013 21:46
Лайното винаги привлича мухите!
цитирай
11. letopisec - Благодаря Ви. Вие сте права. Винаги ми е било приятно, когато пускате при мен коментар...
26.04.2013 09:16
анонимен написа:
Колко жалко е, когато такива сериозни постинги рядко достигат до първа заради разни вманиачени лелки, които други луди помпят с кретенизми.

цитирай
12. merlin68 - http://museum. kemsu. ru/pics...
27.04.2013 20:39
http://museum.kemsu.ru/pics/archfoto/kotel.htm - скитски котел, предвестник на хунския котел, а също така предвестник на котела на баба:)))
http://krasikamenov.snimka.bg/culture/virtualen-etnografski-muzeyi-na-selo-drajinci.72057.1451202.big

4. dushevadka - Колко жалко е, когато такива сер...
25.04 19:10
Колко жалко е, когато такива сериозни постинги рядко достигат до първа заради разни вманиачени лелки, които други луди помпят с кретенизми.
цитирай
11. letopisec - Благодаря Ви. Вие сте права. Винаги ми е било приятно, когато пускате при мен коментар...
5. dushevadka - За борба срещу тия кърлежи е добре да ...
25.04 19:11
За борба срещу тия кърлежи е добре да използваме тяхната система - безсмислени коментари.
цитирай
6. dushevadka - Аз вчера си купих нови сандали.
25.04 19:12
Аз вчера си купих нови сандали.
цитирай
7. dushevadka - Много ме е яд, че тия немски идиоти от ...
25.04 19:12
Много ме е яд,че тия немски идиоти от байерн и Дортмунд биха Барса и Реал.
цитирай
8. dushevadka - А кой е Омир?
25.04 19:13
Има ли блог тук?

Да Милчев, не ти липсва добре подкована исторически аудитория:))))
цитирай
13. letopisec - Естествено, че скитите заемат урартски котли, а и много друго от предна Азия...
13.05.2013 13:28
merlin68 написа:
http://museum.kemsu.ru/pics/archfoto/kotel.htm - скитски котел, предвестник на хунския котел, а също така предвестник на котела на баба:)))
http://krasikamenov.snimka.bg/culture/virtualen-etnografski-muzeyi-na-selo-drajinci.72057.1451202.big

4. dushevadka - Колко жалко е, когато такива сер...
25.04 19:10
Колко жалко е, когато такива сериозни постинги рядко достигат до първа заради разни вманиачени лелки, които други луди помпят с кретенизми.
цитирай
11. letopisec - Благодаря Ви. Вие сте права. Винаги ми е било приятно, когато пускате при мен коментар...
5. dushevadka - За борба срещу тия кърлежи е добре да ...
25.04 19:11
За борба срещу тия кърлежи е добре да използваме тяхната система - безсмислени коментари.
цитирай
6. dushevadka - Аз вчера си купих нови сандали.
25.04 19:12
Аз вчера си купих нови сандали.
цитирай
7. dushevadka - Много ме е яд, че тия немски идиоти от ...
25.04 19:12
Много ме е яд,че тия немски идиоти от байерн и Дортмунд биха Барса и Реал.
цитирай
8. dushevadka - А кой е Омир?
25.04 19:13
Има ли блог тук?

Да Милчев, не ти липсва добре подкована исторически аудитория:))))

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11667124
Постинги: 701
Коментари: 12665
Гласове: 3319
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ