Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.07.2012 13:59 - Волжко-българска легенда за произхода на българите.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 11924 Коментари: 8 Гласове:
5

Последна промяна: 27.07.2012 12:28

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

   Няма как в паметта на волжките българи да не е останал някакъв спомен за произхода на българите.
 
     В началото на книгата на Ахмед ибн Фадлан, която той пише ок. 922 г. и в която дава интересни сведения за гр. Болгар на реките Волга и Кама, се упоменава една личност Абдула ибн Башту.

   Абдула ибн Башту довежда през 922 година посолството на Арабския халифат в Болгар, в което секретар е Ахмед ибн Фадлан.
      В началото на „Записки от Болгар” (922 г.) Ахмед ибн Фадлан съобщава, че посолството на Арабския халифат в гр. Болгар е осъществено, благодарение на посредническата мисия на пратеника на българският владетел Алмъс, „мъж по име Абдула бну Башту ал - Хазари” (Ахмед ибн Фадлан. Пътешествие до Волжка България. С., 1992, с. 1).

      През 1959 г. в Мадрид бе открит ръкопис от ХІІ в. на андалузкия историк ал-Гарнати, в който ал – Гарнати твърди, че при посещението си през ХІІ в. във Волжка България, е чел някаква българска историческа книга и упоменава, че нейното заглавие е: „История на България” (Абу Хамид ал-Гарнати. Ал-Му`риб ан ба`д аджаиб ал-магриб: „Това прочетох в История на Булгар, преписана от български кадия, който е бил един от учениците на Абу-л-Масали Джувейни...”).

     През ХІІІ век Баба Худжей, точно преди превземането на Волжка България от монголо-татарските пълчища, решава да напише също исторически труд за българите, в който заема данни от два източника. 
     Единият е упоменатата по-горе „История на България”, а другият източник бил някакъв епос от ІХ в. (дастан), писан от бащата на Абдула ибн Башту, чието име било Микаил Башту. Този дастан не е съхранен днес, ако изключим фолклорните спомени за него сред волжките българи.
       За щастие, Баба Худжей пише в своята книга от ХІІІ в., че част от дастана на Микаил Башту от ІХ в., бил преразказан в началото на ХІІІ в. в епоса на персийския поет Низами „Искандер наме”, а той е съхранен до днес.

     Защо Низами се е заинтересувал от дастана на Микаил?

image
       Баба Худжей пише, че Низами бил женен за волжка българка и тя го запознала. Можем да допуснем такава версия, но освен това Низами очевидно се е заинтересувал от дастана на Микаил, понеже в него се е разказвало и за Ал. Македонски, а Низами в началото на ХІІІ в. пише „Искандер наме”.

       Кой е Микаил Башту?

      През ІХ в. Микаил Башту очевидно е повлиян от историческите разкази и легенди на иранците, събрани в „Худай намак” и по-късно обработени в „Шах наме” на Фирдоуси.
  
       Защо смятам така?

      Заемайки от дастана на Микаил през ХІІІ в. Баба Худжуй пише за „китайски тюрки”, а именно в „Шах наме” точно по този начин са били наричани тюрките от Първия каганат. Естествено, ако Микаил е писал през ІХ в., няма как да е запознат с „Шах наме”, но пък е възможно да е запознат с иранския стар исторически сборник „Худай намак”. Тази подробност за „китайски тюрки”, а и други такива, дават основание да се предположи, че образец за написването на епоса (дастан) през ІХ в. от Микаил, е именно Бухарската иранска легендарна школа, пишеща на фарси. Последната има доста представители и всички те, макар и изповядващи исляма, създават легендарно-патриотична история на Иран, която се различава от кораничната генеалогия на пророците.

        По подобен начин постъпва и Микаил Башту.
        Епосът на Микаил е завършен през 882 година и се казва дастани (разказ, разкази) за земята (кизи) на Шан (или „шах”, владетел).
        За да разберем пълната и многозначна семантика на българската дума „кизи, кесе”, заета по-късно и в тюркския език със значение (земя, кааза), е необходимо да припомним съхраненото у дунавските българи (и у русите) значение за вербалност (сказание, казвам, сказал, указ, приказ, наказ), за да се уясни, че запазеният у Багрянородни (Константин Багрянородный. Об управлении империей (превод на руски от американското издание: Constantine Porphirogenitus. De administrando imperio. Washington., 1967)) (Х век) топоним „Атил кезе”, не означава буквално „междуречие”, а „земята на Атила”.    
         В руските производни „указ, наказ, приказ” много ясно се е съхранило значението за „държавна реч”, следователно „киси, кезе”, не е просто абстрактно-географско понятие за земя, а държавно понятие за земя. С други думи, заглавието на дастана на Микаил, може да бъде преведено като „Епос за държавата” и този епос е включвал, освен легенди, които Микаил записвал по негово време от българите, както пише Баба Худжей, така и собствени негови сюжетни виждания.

          Баба Худжей пише: „Интересно, че този кадия ( Якуб ибн Нугман, за който пише и ал-Гарнати – б.м.) даже не споменал дастана на Микаил в своето изложение „История на България” и се оправдал така: „Аз не съм видял с очите си нито един екземпляр от дастана, а не мога да повярвам на устни сведения”. Между другото - продължава Баба Худжей - в краен случай поне един екземпляр е бил донесен (в гр. Болгар – б.м.) от банджийския търговец Калган от Хорисдан (Харков - б.м).” (с.50).

        Отрицателното отношение на „този кадия” към дастана на Микаил, според Баба Худжей се основавало на факта, че през 922 г., когато Ахмед ибн Фадлан бил вече в гр. Болгар, Абдула ибн Башту го запознал с епоса на баща си Микаил, но Фадлан дал отрицателна оценка и дори го забранил.

          Защо е сторил това Фадлан не става ясно, но аз се заинтригувах от този детайл.

         Да се върнем на епоса на Низами. Там имаме една интересна легенда за произхода на българите, заета от Микаил Башту. Според тази легенда Ал. Македонски имал двама воина Бун и Гар, които се разболяли от някаква болест и за да не заразят войската, били изоставени в една пещера, която се казвала „Булгар”. Там имало някаква черна течност или кал и благодарение на нея, те след време оздравяват. Тогава двамата решили да се казват вече българи, по името на пещерата.

       Какво толкова в тази легенда може да разгневи Фадлан, че да забрани епоса?

       Проблемът е в следното: нито един от иранските епоси не си позволява да използва някак Корана и по този начин да преплита дори на асоциативно ниво генеалогията на иранските царе със сури от Корана.

        Микаил Башту заема едно историческа сведение от българите за Бун и Гар, съществуващо и в сасанидските сведения за „бунджар” (тук иранското „г” е на арабски „дж”). Микаил много добре е знаел за някакъв прародител Бун (Боян), от който произхождали „хоните” (хуните) и това е намерило също отзвук в началото на летописа на Баба Худжей.

       "Бун" (Боян), представен в легендите като патроним, е всъщност етноним, това е самоназванието на Урарту, както стана ясно след разчитане на урартските клинописи в началото на ХХ в. Спомен за Баоенан (Урарту) има и в арменския летопис на Мовсес Хоренаци, който заема сведения от сироезичния автор от ІV в. от н.е. Мар Абас Катина, в което сведение също се говори за българи...

      "Гар" e упоменато като "Геруа" още  от Птоломей през  ІІ в. от н.е. и е територия на север от Кавказ.

     „Бунджар”, при Ат-Табари, го има и като „Бурджан”, а това име в арабоезичната историческа литература масово означава „българи”...

    Очевидно Микаил Башту, знаейки много добре легендата за произхода на българите от Бун и Гар, решава да я легитимира, чрез Корана. На арабски „gar” означава „пещера”, а в сура „Пещера” в Корана се говори за Зу-л-Карнайн (Ал. Македонски). Ето по този начин в дастана на Микаил се появява сюжета, че Бун и Гар са воини на Ал. Македонски, т.е. измисляйки сюжет, че Бун и Гар станали българи по името на пещера „Булгар”, Микаил умело вплита сурата „Пещера” от Корана, в която има намек за Ал. Македонски, към своята поетична „пещера Булгар”, а това в очите на ортодоксален мюсюлманин като Ибн Фадлан е било явно неприемлив хадис. И именно това очевидно е причината той да забрани дастана на Микаил, а не историческото съдържание в него, което свързва произхода на българите към някакви Бун и Гар...

      Всъщност, спомена за Гар/Гур/Гуриания сред волжките българи е свързан с кимерийското минало на българите, което много ясно се посочва и в летописа от 13 в. на Баба Худжей.

           Първите сведения в асирийските клинописи за кимерийците, са във връзка с тяхна победа към 714 г. пр.н.е. някъде над северните области на Урарту. Данните се появяват на бял свят, във връзка с дейността на един от асирийските шпиони под прикритие в Урарту. Неговото име е Ашурисуа. Той изпраща донесение на своя цар, асирийския владетел Саргон (719—705 гг. пр. н. е), в което пише : ”Страната Гуриания и страната Нагиу се намират между страната Урарту и страната Гамира. Последната плаща данък на Урарту...” От донесението става ясно, че урартурския цар е тръгнал на поход срещу Гамира и претърпява крах. Урартурския цар Руса І бяга в своята столица Тушпа. Дали кимерийците превземат Тушпа не е ясно, но кимерийският цар става известен с името Теушпа. Следователно, това име на кимерийския цар е може би прозвище (?). Смята се, че Теушпа загива към 679 г. пр.н.е.

image  

на  картата горе е показано разположението на страната на кимерийците, на север от Урарту / Бийан

image       
 
карта на Бун / Урарту със столицата Тушпа


  
Грузинския летопис от V в. "Мокцевайс Картлисай" дава също сведение за "бун", под формата "бундур" ("дур", "дер" е иранска дума, вж. Дер-бенд). За съжаление след 6 в., когато по тези места идват тюрките на Истеми името на бундурк, погрешно е преписвано  при преписите на "Мокцевай Картлисай" като "бунтурки".

   Няма как това да са тюрки, защото сведения в грузинския летопис за бундур, а под това име, ако следваме Грумба, трябва да разбираме урарти, е още от времето на Ал. Македонски ........

    Бундур живеели по течението на р. Кура в четири града, те са по тези места, според „Мокцевай Картлисай”, още преди Александър Македонски (ІV в. пр.н.е.): „ Когато цар Александър обърна в бягство потомците на Лот и ги отблъсна към полунощната страна, тогава (той) за първи път видял свирепите племена бундурк, живеещи по течението на Кура в четири града с тяхните предградия: град Саркин, Каспи, Урбнис и Одзрах, и крепостите им (чети: цитаделите – бел.ред.): голямата крепост Саркин, правителствените (чети: царските – бел.ред.) Каспи, Урбнис, Одзрах.” (гл.І, Мокцевай Картлисай).

    Очевидно е, че грузинският църковен документ не знае, че „Бундурк” са Урарту (арм. историк Хоренаци също не знае, че „Баоеан” е Урарту – бел.ред.) и съвсем в духа на библейската генеалогия им преписва, че са потомци на библейските йевусейци, коренните жители на Йерусалим преди юдеите.

    „Удивил се Александър и проучил, че те били потомци на йевусейците. Понеже не беше във възможностите му да воюва с тях, царят се отдалечи. Тогава дойде отделилото се от халдейците войнствено племе хони и измоли от владетелят на Бундур място за заселване и като даде данък, се заселиха в Занави. И владяха тези земи, плащайки данък, и тази местност се нарича Херки”(гл. І).

    Тук под името „хони” не може да се разбира нищо друго, освен кимерийците, които в края на  VІ в. пр.н.е. , след като са хегемон в Мала Азия през 8/7 в.в. пр.н.е. , напускат именно земите вблизост до Халдея, т.е. напускат Кападокия, която те превземат от фригийците  (асирийски клинописи, вж. също топонима Гамирка в арм. летописи от V в.). Пътят на кимерийците на север от Кавказ минава през Урарту и очевидно в „Мокцевай Картлисай” се е запазил спомен от древни времена. В арменската генеалогия Хайк (Херки) е потомък на Гомер. Библейското име на Гомер е идентично с името на асирийските Gimir, и тази версия днес се поддържа от редица учени.
Гласувай:
6


Вълнообразно


1. atil - Забъркал си пак една манджа с гро...
13.07.2012 14:54
Забъркал си пак една манджа с грозде, да се надяваме че е от мерак и без да искаш...Ще се опитам да пооправя малко бъркотията, защото хората и събитията за които става дума са важни.
не е чак толкова важен обаче арабина Ибн Фадлан колкото си вообразяват някои хора днес. Освен това е оставил доста неточни и криво разбрани сведения за живота и бита на българите там.Той не е бил обичан от българския народ и е бил наречен - "Абу Бакир", който се бори с дракона Барадж(символа на щастието и плодородието на народа).От самото начало почнал да се меси в политиката а след смъртта на Алмъш Джафар започнал да свири първа цигулка при неговия приемник(който бил ретрограден и тъп човек).Накрая обаче завършил в български зандан(подземен затвор), където и умрял. Сеид станал на негово място именно Микаил Бащу.
През 9 век Микаил Бащу живеел в Киев а не в гр.Болгар. И често пътувал до Кара Бурджан(Дунавска България). Заради което получил прякора си "Деберзи"(Добруджански).
Баба Худжа(означава -"господар на елените" и е персонаж от митологията) е реален и достоверен писател. "Китайски тюрки" това не означава тюрки от Китай.С това име древните българи са наричали всички монголоидни народности на средна Азия и Сибир. И особенно предците на днешните казахи, които населват днешната си родина идвайки от Сибир.Преди тъх там живеели северните и южните маскгути(масагети). Затова Дабруджа населена с гети , била наречена - Мала Скития. Защото скитите,куманите и гетите са едно и също.
Монголо-татарските пълчища атакували столицата Биляр на 80% са били съставени от кумани(татари).До тогава те служели на Волжка България заедно с оймеките(казахите). Но после и едните и другите минали към монголите и станали "татари".Тогава и по това време почнали да нападат и Дунавска България и народа начело с Иваил(Ивайло) се разбунтувал.
Волжка България никога не е била окупирана или колонизирана от татари или монголи. Стохилядната армира разгромила г. Биляр била доведена от българския принц Гази Барадж - претендент за трона.Той станал цар(емир) а южните български земи за благодарност остъпил на монголите.
цитирай
2. atil - До превземането на България от р...
13.07.2012 15:13
До превземането на България от русите и татарите през 16 век там никога не са управлявали чужди династии и чужденци, с изключение на един наречен Узбек,който бил от смесен брак, но след това свален българската династия си върнала властта.
"Шан кизи дастани" не е ирански епос и нищо общо няма с никаква земя. Кизи - значи - дъщеря а не земя. "Сказание за дъщерята на Кана(Шана)" така звучи и е достоверно произведение, само че пригодено за новите уславия - когато властва новата световна религия - исляма. По същия начин са правили и нашите след покръстването. В приказките и преданията,легендите присъстват християнски духове и персонажи. Преди тях са били други- тенгриански.
Тук имаме скален масив по поречието на Бели Лом(преди се е казвала р.Арджа), който се казва - Шанлък. Не вярвам да са идвали насам иранци или турци да го кръщат. Турски села около него няма и ирански също. Точно том има има множества монашески килии и една скална църква, но това не повлияло на древното му име. На никой не му дошло на ума да го "кръсти".
Хони - означава - хуни. Българите са казвали хони а не хуни.
В иранския език е пълно с булгар-тюркски думи, така че не е необходимо същите да се пробутват като "ирански" заемки от българите. Дербент си е баш булгар-тюркско название.
Бундур са българи а за Гамирите си уцелил, те са потомци точно на кимерите.
Поздрави и без да се засягаш, виждаш ,че на други места дори не си правя труда да коментирам, но ти се занимаваш с неща които са засегнати и от мене а доста аудитория си събрал...Така че когато работата отива към баламосване, не е на добре. И за четящите и за автора на материала...
цитирай
3. letopisec - Драги, atil
13.07.2012 15:51
Ибн Фадлан е авторитет за цялата средновековна арабоезична школа, писала след него. Той, Фадлан, много добре познава тюрките-огузи, посещавал ги е на път за гр. Болгар, те обитавали северо-източното крайбрежие на Каспийско море. Изобщо Фадлан, много добре знае що са това тюрките, но и дума не е казал, че българите са тюрки, нали??? Тоест, дори Фадлан, получил в гр. Болгар почетния сеидски титул Абу Бакир, по името на тъста на пророк Мохамед, не знае и не пише, че българите са тюрки. Нека приемем истината, приятелю!
цитирай
4. letopisec - 1. atil от ноември 2011 г. повтаряш само "манджа с грозде", измисли нещо друго вече
13.07.2012 16:01
38. atil - Ще гледам да не си изтърва адеква...
17.11.2011 22:39
Ще гледам да не си изтърва адекватната приказка по повод на статията,но че е "манджа с грозде" не мога да не кажа. Все пак отиваш нанякъде накъмто правилната посока,живот и здраве през втората половина на 21 век нещата да се избистрят най-после.
............................................
от теб също очаквам развитие...
цитирай
5. atil - Манджа без грозде тогава, вие до ...
13.07.2012 22:28
Манджа без грозде тогава, вие до неотдавна и писаното от Ленин и Димитров го приемахте за най-научното от научното! Какво да е посещавал ,едно е да посещаваш друго е да живееш сред народа и да го познаваш. Той станал сеид т.е духовен глава след приемането на новата религия и останал там. И пак доста много не чул и не разбрал ами си налагал догмите и каноните. Значи ти драги Летописец нарочно ги уйдурдисваш тези манджи?!
Ката Абу Бакир астанал в паметта на народа а не като Ибн Фадлан. Аз ли пиша на български или ти четеш по арабски. Българите може да не са тюрки, но си говорят и досега същия език като всичките тюрки по света и а у нас. Аз писах булгар-тюркски език? Нъл тъй? Пък ти прочете по арабски че съм писал какво? "Българите са тюрки"??! Трудно стават разбирателствата по тоя начин.Австралийците нали не са канадци понеже говорят английски?
Без малко да си пусна адекватната приказка ама нейсе...
цитирай
6. atil - Всички сведения са ценни. Щом са от ...
13.07.2012 22:36
Всички сведения са ценни. Щом са от съвременици на събитията!!! Но с тях трябва да се работи а не да им се вярва както се вярва на Партията. Образно казано, и понеже родните източници дават по пълна и достоверна картина и го засичат тоя на няколко пъти ,че пише както са писали например гърците за нас затова е добре да внимава човек. Освен това видях ,че не знаеш значението на много думи и ги тълкуваш погрешно. Ето защо се намесих. А не за да ти правя сечено или да те излагам. На мен когато ми посочат, че греша аз съм благодарен. Защото съм нормален човек. Чао и лека нощ. Чакам да ме прочетат 200хил. ,че да пусна постинг с Васка Илиева.
цитирай
7. marknatan - атил, Та ти си бил почетен и от нут...
14.07.2012 05:03
атил,

Та ти си бил по четен и от нутрудинов!?

Не ти ли е известен феномена летописец и кимерсийко поморийкия белот на шестнадесет крайника,че се залиташ да улесеш у него?

Кибиците молчать и не розсуждать

Чакай да стане некой от боцканите психопати дзверчо гетчо дебилчо па седай с феномена да партнираш

С тея съафтури партньори в поморисйко кимерсийкия белот( да не се бърка ) компот секва хистори може да напишете за една ночщ само
цитирай
8. marknatan - Атила кажи какво е писал Нутрудинов ...
14.07.2012 05:39
Атила кажи какво е писал Нутрудинов що сказал он за кимериският военначални хюнзин алп аслан , га се е встрели пост атиловия сю бег Боц Кан по повод ВОСР?
Ако и той нема ответь летописец има
-Не в продължение на стотици години по лимеса а в продължение на хиляди години воини бици с мадури тракийски пирамиди в египеда важното да го е казал ...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 11255815
Постинги: 701
Коментари: 12660
Гласове: 3317
Календар
«  Октомври, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ