Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.11.2011 09:15 - Държавата Боян и кимеро-българите.
Автор: letopisec Категория: История   
Прочетен: 14511 Коментари: 38 Гласове:
9

Последна промяна: 08.04.2013 11:14

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
     Държавата Боян и кимеро-българите.
автор: letopisec категория: История    
прочетен: 2077 коментари: 37 гласове: 
7
 
последна промяна: 14.01 09:10
 
Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bgПостингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
        Една от най-интересните легенди за произходът на българите е съхранена в епосът „Искандер-наме” на персийският поет Низами, който той пише в самото начало на ХІІІ в.


         Според легендата, Александър Македонски имал двама воини Бун и Гар, които участвали в походът му в непознатите земи на север, но двамата се разболяли от неизлечима болест и за да не заразят останалата армията били изоставени в една пещера. В нея те по чудо оцеляли, благодарение на някаква черна течност или кал. Пещерата се наричала „Балгар” и двамата решили отсега нататък да се казват „българи”, по името на пещерата.


         Най-интересното в тази легенда е, че „Бун” и „Гар” са всъщност етноними.

         Както знаем от Птоломей, цитиран от „Арменската география от VІІ в.”, земите на север от Дербент стават известни като земи на  народа „геруа” (Гур, Гар). 


                Благодарение на Иванчик 
(Les Cimmériens au Proche-Orient. Fribourg Suisse, Göttingen, 1993.) стана ясно, че земите на север от Урарту в Задкавказието, не само са били автохтонни за кимерийците, но и са именувани в урартските клинописи „Gu/Qu-ri-a-ni-a”. Ако това е така, преносът на това име от Задкавказието непосредствено над Дербент в северен Кавказ („геруа” на Птоломей и арм. Географ от VІІ в.), е маркер за преход от Задкавказието в Предкавказието на т.нар. в легендата на Низами (ХІІІ в.) „Бун и Гар”, които станали „българи” (а Низами, както знаем от „Барадж тарих”, е преписал тази легенда от епоса от ІХ в. на Микаил Башту; не случайно в „Барадж тарих” се твърди, че хоните произхождат от Боян, последното е самоназванието на Урарту, както става ясно от урартските клинописи...).

 

        Какво знаем за държавата Боян, както е било самоназванието на Урарту?


 

 

        Тя се споменава още от Моисей в кн. Битие, като „Ур Халдейски”, откъдето били бащата на Авраам, братята му и сестрите му Иска и Милка.

 

        Много сведения за държавата Боян има съхранени в късно-античният летопис на арменският историк Мовсес Хоренаци, който свързва „Баоенан” с българите.  Кн.ІІ, гл.6: ”/Валаршак/ се спусна към зелените пасбища на предела Шара, който древните са наричали Безлесен или Горен Баоеан, а впоследствие, заради колонизаторите българи Vh`ndur на Бунд, заселили се там, били наречени по неговото име Вананд. И досега селища там носят названия, получени от имената на неговите братя и потомци.”

 

        Това събитие е отнесено от Хоренаци към ІІ в. пр.н.е., но очевидно неговият произход е доста по-рано, защотоБун (бун-дур-к) са упоменати и  в грузинското съчинение от V в. „Мокцевай Картлисай”?

  

        Бундур живеели по течението на р. Кура в четири града, те са по тези места, според „Мокцевай Картлисай”, още преди Александър Македонски (ІV в. пр.н.е.): „ Когато цар Александър обърна в бягство потомците на Лот и ги отблъсна към полунощната страна, тогава (той) за първи път видял свирепите племена бундурк, живеещи по течението на Кура в четири града с тяхните предградия: град Саркин, Каспи, Урбнис и Одзрах, и крепостите им (чети: цитаделите – бел.ред.): голямата крепост Саркин, правителствените (чети: царските – бел.ред.) Каспи, Урбнис, Одзрах.” (гл.І, Мокцевай Картлисай).

 

 

        Гръцките преписи и латинският текст на хрониката от ІХ в. на Теофан (в която се съобщава името на народа на Кубрат), както обърна внимание американският учен Юлай Шамильоглу, дават следните форми на името на народа на Кубрат: Ονογουνδούρων d, ’Ονουνογουνδούρων с, ’Ονογουνδούρων (’Ωυ ет) уА, Οννοβουνδοβουλγάρων z, Onogundurensium А.

         Очевидно е, че още в латинският превод от ІХ в. на Анастасий Библиотекар е преписано грешното име „уногундури”, то по-късно се споменава и от Константин Багрянородни през Х век.

         Но има всички основания да се смята, че Теофан е заел от неизвестният източник от краят на VІІ в., от който изобщо преписва историческото сведение за древна Велика България, именно името „уновундобългари”.

 

         И така, ако сумираме сведенията за бояните („уно-вунд-българите”, при Теофан), се оказва, че те са познати в Кавказ с имената „бундурки” (грузинското съчинение „Мокцевай Картлисай”), „вндур” e народа на българина Бунд (арменската история на Мовсес Хоренаци), „Бун” (поета Низами, в епоса му от ХІІІ век „Искандер-наме”), бунджар  (арабоезичния историк от началото на Х век ат-Табари, който ги нарича и „бурджан”), „V.n.n.d.r” (няколко арабоезични съчинения), „в-н-н-т-р” (във втората редакция на писмото от Х век на хазарския цар Йосиф; така се казвал, според Йосиф, народа на Аспарух).

         Още през ІХ в. арабоезичният основател на географията ал-Хорезми отъждествява топонима „Бурджан” със старият птоломеевски топоним „Сарматия”...А според Птоломей топонима Сарматия е от Карпатите до Кавказ.


 

         Арабоезичната класическа средновековна историческа школа масово нарича и средновековната дунавска държава България,  с названието „Бурджан”.

        И така, каква е връзката на древната държава Урарту (Боян) с българите?

 

        Очевидно е, че грузинският църковен документ не знае, че „Бундурк” са Урарту (арм. историк Хоренаци също не знае, че „Баоеан” е Урарту – бел.ред.) и съвсем в духа на библейската генеалогия им преписва, че са потомци на библейските йевусейци, коренните жители на Йерусалим преди юдеите.

         „Удивил се Александър и проучил, че те били потомци на йевусейците. Понеже не беше във възможностите му да воюва с тях, царят се отдалечи. Тогава дойде отделилото се от халдейците войнствено племе хони и измоли от владетелят на Бундур място за заселване и като даде данък, се заселиха в Занави. И владяха тези земи, плащайки данък, и тази местност се нарича Херки”(гл. І).

         Тук под името „хони” не може да се разбира нищо друго, освен кимерийците, които през VІ в. пр.н.е. напускат именно земите вблизост до Халдея, т.е. напускат Кападокия, където е била античната им държава „Гамирайа” (асирийски клинописи). Пътят на кимерийците  на север от Кавказ минава през Урарту и очевидно в „Мокцевай Картлисай” се е запазил спомен от древни времена. В арменската генеалогия Хайк (Херки) е потомък на Гомер. Библейското име на Гомер е идентично с името на асирийските Gimir, и тази версия днес се поддържа от редица учени.

 

        Към началото на VІ в. пр.н.е. кимерийците и бояните живеят съвместно в Задкавказието, в територията на дн. северна Армения и южна Грузия.

 

        Въпросът, който ме интересува е: защо, след като грузинското късно-антично съчинение "Мокцевай Картлисай" помни бундурк (= самонаименованието на урартците) и след като под "хони", които идват от Халдея, очевидно има предвид кимерийци, все пак...защо ги е нарекъл "хони"?

 

                                                               Дали е възможно самите пост-урартци (=бундурк) да са наричали кимерийците, по време на залеза на последните, на които дават подслон в свои градове, с името „хони”?

        За целта бе необходимо да се обърна към античната история на Урарту (=Бийан,Бунд) и да потърся в асирийските и урартските клинописи отговор.

    
Думата "хини(ли)" в урартския език има две значения: едното е "син", в смисъл урартския цар около 780 г. пр.н.е. Аргишти І е син (= хини-ли) на Менуа,предишния цар. Но самият Аргишти създава на левият бряг на река Аракс крепостта "Аргиштихинили". Тeзи "хини-ли", които живеят в тази огромна крепост-град, какви са му на Аргишти?
    Явно не са му всичките деца, независимо, че И.М.Дяконов на едно място допуска такава версия...    Към 643 г. или 639 г. пр.н.е. урартския цар Сардури ІІІ, предвид на военната си слабост, доброволно признава върховенството на Асирия и се именува "син" на асирийският цар. Тоест, видно е, че думата "син" (хини-ли) в урартурският език, освен семейно значение, е имала и значение близко до "поданик", макар това да се е разбирало повече в преносен, отколкото в реален смисъл на зависимост. Все пак, Сардури ІІІ, след като се именува "син" на царя на Асирия, демонстрира външно-политическа зависимост. Живеещите в града на Аргишти І, т.е. в Аргиштихинили, са в същата зависимост (хини-ли) към създателя на града.
 
                     
С други думи, кимерийците, които към VІ в. пр.н.е. са приети в поселища на пост-урартците (бундур), между които и гр. Занави („Мокцевай Картлисай”), са наречени "хини-ли" от самите бундурк, което буквално значи "осиновени", а преносно "поданици" (?).
 
    Очевидно, именно кимерийците, които са говорили индоевропейски език (Леман Хаупт), дават на „Биайн, бундур, бунд” външният предкавказки етноним Udon, Olondae (Птоломей от 2 в.; Арм.географ от 7 в.). Тук може да се повикат на помощ и езиковедите, дали „Бунд” и „Udon”, не са всъщност една и съща дума?

     
А ние само ще припомним, че от легендата за „Кутригур и Утигур” на Прокопий (VІ в.), и от легендата за „Бун и Гар” (ХІІІ в.) на Низами в епоса му "Искандер наме", става ясно за някаква интеграция в самото начало на БЪЛГАРСКАТА ПРАИСТОРИЯ, която трябва да се запитаме дали няма архаични корени и дали не е между пост-урарти и пост-кимерийци след VІ в. пр.н.е.?В 609 г. пр.н.е. вавилонците нападат за първи път Урарту, а през 606 г. атакуват някаква "област" на Урарту, която е наречена "Дом на Ханунии", която е до езерото Ван...
    Ще рече, напълно е възможно думата "
хион, хионит, хони, хуни" да се е появила на Кавказ от Задкавказието, без да има връзка с етнонимът на монглоидните воини „хсионг-ну” от Ордос и Жълтата река, и тази дума може би като произход е от лексиката на Урарту (самоназвание "Биайн, Боян") ?

Урартски йероглифи
Гласувай:
10
1


Вълнообразно


1. letopisec - едно уточнение...
21.11.2011 13:10
Бих искал да обърна внимание защо сведението от VІ в. на Прокопий Кесарийски, че хуните произхождат от кимерийците, бе дълго време оставено без внимание. До 80-те години на ХХ в. за кимерийците се пишеше единствено по сведение на античните източници, но тези данни, както обърна внимание Иванчик, са по време, когато хегемонията на кимерийците в Мала Азия и Йония е отдавна отминала. На основата на Херодот, доскоро съществуваше едно мнение, че предскитската археологична култура, е кимерийска. Днес то е вече ревизирано. За "историческите кимерийци" става ясно в асирийските клинописи от VІІІ/VІІ в. пр.н.е. По това време на сблъсъци между асирийци и кимерийци, последните са представени археологично с т.нар. ІІРСК, т.е. има археологично единство между вторият етап на ранна-скитската култура и той е общ между кимерийци и скити при атаките им на юг от Кавказ. Обаче, внимателното разчитане на асирийските клинописи показа (Иванчик, Медведская, В. Паркер), че Херодот е преувеличил ролята на скитите в Мала Азия, за сметка на кимерийците. Доскоро дори се предполагаше, че кимерийци и скити след VІІ в. пр.н.е. в Мала Азия са едно и също. Бумът в кимерологията настъпи с издадената през 1993 г. книга на немски от Асколд Иванчик, който показа, че асирийските клинописи много добре различават кимирийци и скити и че историята на древния Изток не бива да се учи по Херодот. Това доведе до много полезни резултати, беше дори отречена и хегемонията на скитите над Мидия, за която пише Херодот. Ветеранът-историк Дяконов, като истински учен, подкрепи младите кимеролози и оттегли някои от своите схващания, дори предрече, че в кимерологията настъпва бум, характерен преди около 100 г. в египтологията. За прародина на кимерийците се сочи южен Кавказ и това преобърна схващанията, че кимерийците са траки и че са били по териториите на дн. Украйна първоначално. Всичко това е вчерашния ден на науката. Ето защо чак сега сведението на Прокопий има възможност да бъде интерпретирано задълбочено, понеже доскоро се знаеше малко за кимерийците и предимно от античните извори, а не от асирийските...
цитирай
2. letopisec - Кои са кимерийците, чието самоназвание е Гамир и е дало името на Гомер, сина на Яфет в Библията...
21.11.2011 14:13
Кимерийците за първи път са посочени в клинописните източници по време на царуването на Саргон II (719-705 г. пр. н.е.). След това те са действали в ограничена зона на юг от Кавказ, в рамките на северните граници на Урарту [9]. От началото на 670-те са известни на границите на Асирия едновременно и на изток (в Иран), и на север (Урарту), и на запад (най-вече в района на Киликия / Хилакку). Но те никъде не са обитавали толкова продължително, колкото на западните граници на Асирия. Четири десетилетия кимерийците са тревожили Асирия и нейните съседи в региона. Съюзници на кимерийците в анти-асирийските атаки тук са били мушките, фригийците и владетелите на Табала и Киликия. В 679/8 г. пр.н.е. кимерийците са победени в Хубишне, област в Киликия: завладяването на района на Киликия било част от военните действия на Асархадон по западната граница на асирийската държава [10]. Около 675 г., кимерийците в съюз с фригийците и бившия владетел на Мелида (област източно от Табала в Кападокия, в района на съвременна Малатия) Мугаллу застрашили Мелида, която очевидно наскоро минала под контрола на Асирия [11]. Около 670 г. пр.н.е. кимерийците съвместно с урартите заплашват господството на асирийците в Шубра, западно от езерото Ван [12]. След това кимерийците се преместват в Мала Азия. В продължение на десет години Асирия получава почивка, въпреки че все още се интересува от кимерийците. Тяхната атака над Лидия, предизвиква най-малко две посолства в 667 и 666/5 години на Гиг до Ашшурабанапалу и признаване от Лидия на васална зависимост от Асирия в замяна за помощ [13]. В какво се е изразявала помощта на Асирия е неизвестно, но между 665 и 660 години в асирийските анали са записани победа на Гиг над кимерийците [14]. Отхвърлени от Лидия, кимерийците отново застрашават Асирия и очевидно дори превземат част от владенията й, което следва от писмо на един астролог Аккуллану до асирийския цар в 657 г. Това писмо описва една уникална ситуация за Асирия, когато (по мнението на астролога) кимерийците са признати за Велика сила (kissutu), макар и временно. Такова признание означава, че кимерийците са завладяли територии, които Асирия считала за собствени [15]. Според С. Парполи, както отбелязва А.И. Иванчик, това може да се отнася за част от Сирия или провинция Куе [16]. Но не е изключено, това да е била вече подложената на кимерийско нападение област Мелида в Кападокия. Точно Кападокия е нарича по-късно от арменците – Gamirk [17]. Във всеки случай, тъй като кимерийският цар притежава, според писмото на астролога, титлата “sar kissati” ("цар на вселената"), е неизбежно заключението, че му е принадлежала една определена част от асирийските владения. Очевидно, тези земи Асирия така и не си е върнала. Понякога за пораженията на Асирия може да се разбере, когато тя съобщава в аналите си за военен реванш. В този случай, не са налични съобщения за него. Напротив, в последните две издания на аналите IT и H, съставени съответно в 640 и 639 години, се съобщава, че кимерийският цар Дугдамми, който се намирал в трудно положение " назад ... се върна в страната си " или " армията си и лагера си, той оттеглил в града Харцалас" (местоположение на този град не е известно)[18]. В този случай, както изглежда, именно от тази територия кимерийците отново нахлуват в Лидия през 644 г. пр. н. е., за да си отмъстят - убиват Гиг и опустошават Лидия[19]. През 641 г. пр. н.е. ново стълкновение между кимерийците и Асирия завършило със смъртта на кимерийския цар Дугдамми [20]. След смъртта му, нападенията на кимерийците по асирийската граница продължили още известно време, но без да са имали успехи. За изчезване на кимерийците съобщава само античната традиция (Херодот, I.16) [21].
цитирай
3. voulgaros - Здравеите Г-н Милчев. Виждам че сте ...
22.11.2011 09:13
Здравеите Г-н Милчев.Виждам че сте махнали поста ми в Мизиа и Тракиа...Имате право, само да ви обесня - този пост бе към ГЕТ...четох му психопатските коментари и обидите към гърците-тази тема е събрала 180 коментара--голямо нещо....От щракането на клавиатура за мен е малък ефекта...този глупак иска нещо повече..

Знаете че имате уважението мим и темите които слагате в блога, са наи-малкото имтересни и издържани в критериите на историята.....Да не кажа че със сигурност са обективни и безприистрастни...

НО ТОВА НА ГЕТСКИЯ ЛИЗАЧ - КОМУНИСТИЧЕСКИ СЪВЕТСКИ МИЛИЬЦИОНЕР Е ПСИХОПАТИА...
цитирай
4. letopisec - 3. voulgaros
22.11.2011 09:41
да така е, махнах го, понеже никой отделен човек не е представителна извадка на българите..................
цитирай
5. voulgaros - Боан или ВУНД нее ли авто-ономата ...
22.11.2011 10:11
Боан или ВУНД нее ли авто-ономата автонима на образуванието УРАРТУ? АЗ ТОВА ЗНАМ..
ДОКОЛКОТО Е ИЗСЛЕДВАН УРАРТУ---ТО НЕЕ АРМЕНСКИО ОБРАЗУВАНИЕ...А НЕЩО КАТО ХУРИТО-МИТАННИСКО ПРОДЪЛЖЕНИЕ....А ТЕЗИ КОИТО СА АРМЕНЦИТЕ ИДВАТ СЛЕД ТОВА И СЕ МИКСИРАТ С УРАРТИИЦИТЕ-ХУРИТИ

А ДОКОЛКО КЮРДИТЕ СА НАСЛЕДНИЦИ НА МЕДИТЕ - МИДИИСКАТА ИМПЕРИЯ--ЗА НЕЯ ИРАН Я БРОИ КАТО ПЪРВАТА ОБЩО-ИРАНСКА ИМПЕРИА.
цитирай
6. marknatan - няма ли неяснотаот една страна в ...
22.11.2011 11:00
няма ли неяснота
от една страна в началото кимерите са на север от кавказ автохонни
после ги виждаме на юг от понта
точно както казва херодот,че са прогонени от идващите от изток скити
и след като те следвали кавказ да им бъде от дясно се намерили в синап и преследващите ги скити ги подминали
но пък казваш не вярвайте на херодот(на него тробва да се вярва на 100 % за всчико което е писал защото досега всичко ама всичко е излязло истина)
некви периоди от стотици години !? от минус шест до 13 в и то с приказки от александрията

та аз съм посветен в култа към александър !

не прилича не "тезите" на оная маймуна дето я мислиш за человек а то лепи бронзоваъа епоха с българи до възраждането на туракитен с еклектика и психопатия плюнчене и лепене на грунци с митове и мякгий знак заради което разбирам триеш коментари на ората,с презумпцията че един человек не е прадставителна извадка за българите,
но тука с такива времеви отрязъци по дифолт така не може да стане

вече при атила пък хуните си спомнят и като ги питат как щели да атакуват персия те казват,че трябвало да следват извивката на черно море и това щяло да ги отведе до персия

това е техното самопризнаие което показва точно от куде са дошли на практика е точно там където е синоп,лазика,или където са тези хионитет на крумбатос
а хионити е колесничари
и е вероятно това да е и прозвището което им е дадено колесничарите
реминесенция от древните времена ,праисторията,но не е Българската Праистория,а е праисторията, на конкретни и по неизяснени народи ,то даже Античноста и лъсната Античност е общо достояние на человечеството,та камо ли Праисторията
интересное ако можеше да се проследи и локализира един такъв народ,но това е невъзможно поради самото времево ограничение на съяествуването на тези подобни народи като обособени цивилизации и култури в степен обособена и различима така че да бъдат проследени преди да се трансформират в други период в съвсем ново качество,заяото попадат в регино с доакзано друго валдеичество и цивилизации и няама как да са седоакрало до 5 век в тва качество дето да го рабираме от името им което няма как да старото периода е прекалено голям и както е безмислено да локализираме тези от бронзовата ера и да ги докарваме до античноста като оная маймуна дето я мислиш за человек до възраждането на туракитен с еклектика и психопатия плюнчене и лепене на грунци с митове и мякгий знак заради което разбирам триеш коментари на ората,с презумпцията че един человек не е прадставителна извадка за българите
ма тва е нечеловекоподобна маймуна и крадлива имитаторка на человеци
тип кабальерос
ми те долмените в англиуя а като на всякъде по света
человеците в месопотамия достигат до същите решения както и тези в южна америка като дори става практически по едно и също време,опитомяване на животни облагородяване на царевица което не е лесно .металургия и т.н
само психиопата доказва как всчики по света били българи щото българите били воини а всеко плме което не било племе а нация имало воини
наличието на воини у всяко човешко общество ,до най-малкат му единица да я наречеме племе, да го наречеш "българи" щото за маймуните звучи по достойно и патриотично

подсетиласе маймуните и доакзали че българите били воинска класа по света щото боцко доказал тезата на Керамопулос повече от 20 пъти,която вече била ОТВОРЕНА и се явявала пд теза на СЪАФТУРА МУ И ГЛАВЕН ОКАЗВАЧ ,та къде и в кое време по света има народи или племена да нямат воинска класа ,та рицарите не са ли воинска класа и кръстоносците,ми то винаги тази воинска класа във всяко племе или народ е нобилитета,аристокрацията , господстващата на БИЦИТЕ ВОИНИ дето били БЪЛГАРИТЕ ут време ОНО
и да свържеш общите цивилизационни не,ами свързаните с произхода на самото човечество съжителство и създавена като хора доместикиране на говедатъ,като доказ исторически за българи ,защото българите билим н.ч. е маймунско
и като тургнеш и две три щипки дедо божиеви работи и си получил съафтурско свидетелство

самите хуни веднъж в европа не са различими от другите описани с тях гети алани камо ли за произхиождащите от атлантида кимери да правиме доказ по прозиношения
във всичкимтези случаи тези наименования са нарицателни за едни големи групи народи
и кимери и скити,като обаче пък точно тези двете понятия са взаимозамняеми и отразяват едни и същи народи
цитирай
7. letopisec - Да, така е...много си прав, дори според някои учени като И.М.Дяконов
22.11.2011 13:22
voulgaros написа:
Боан или ВУНД нее ли авто-ономата автонима на образуванието УРАРТУ? АЗ ТОВА ЗНАМ..
ДОКОЛКОТО Е ИЗСЛЕДВАН УРАРТУ---ТО НЕЕ АРМЕНСКИО ОБРАЗУВАНИЕ...А НЕЩО КАТО ХУРИТО-МИТАННИСКО ПРОДЪЛЖЕНИЕ....А ТЕЗИ КОИТО СА АРМЕНЦИТЕ ИДВАТ СЛЕД ТОВА И СЕ МИКСИРАТ С УРАРТИИЦИТЕ-ХУРИТИА ДОКОЛКО КЮРДИТЕ СА НАСЛЕДНИЦИ НА МЕДИТЕ - МИДИИСКАТА ИМПЕРИЯ--ЗА НЕЯ ИРАН Я БРОИ КАТО ПЪРВАТА ОБЩО-ИРАНСКА ИМПЕРИА.


арменският е като произход от тракийският, тъй като е имало мизи, които още от 13 в. пр.н.е. са в западна, централна и източна Мала Азия...Интересно дали Спароток ще изкара и арменците българи? Урартите, чието самоназвание е съхранено в наименованието на ез. Ван/Бан...са действително от хуритската езикова група...
цитирай
8. letopisec - 6. marknatan
22.11.2011 13:40
за много неща си прав, няма как да търсиме по презумция, че А, т.е. кимерийците са станали В, т.е. българите, но все пак е добре да се придържаме към разбирането за "историческите кимерийци" и новите изследвания именно на асирийските клинописи ясно показват, че Херодот не е надживял логографа у себе си. Скитофилството на Херодот идва от общата симпатия към скитите по времето на разиграването от тяхна страна на Дарий, и определено съм съгласен с мнението на съвременните кимеролози, че Херодот е проектирал това скитофилство и 2 века по-рано към събития, които са му били доста мътни през 5 в. като информация. Че Херодот премълчава някои неща за кимерийците става ясно и от йонийските историци, както пише Паркър, които знаят доста неща, които Херодот е нямало как да не знае...И така, въпреки, че А не може да е равно на В, все пак имаме някаква локализация и тя сочи като прародина на кимерийците земите в дн. северна Армения и дн. южна Грузия, оттам те явно към края на 4 в. пр.н.е. притеснени от иберите, които тогава се появяват в дн. Грузия, мигрират на север от Дербент...
цитирай
9. voulgaros - Павел, може би има метод---щом с...
22.11.2011 14:27
Павел, може би има метод---щом суфикса завършва на ариа..значи са булг-ари..
ТАТАРИ,АВАРИ,ХАЗАРИ,КОЗАРИ,ГОВЕДАРИ.....ааа и УРАРТУ СА бълкгари---ура
и ШУМЕР- ШУМ АРИА...И КИММЕРИТЕ=КИМ АРИА
може би и котриг-ури оногонд-ури и котраги-- е тук е на Котраг-сон на Кубер.

Кажете г-н Милчев, кимериотите от 8 и 7 век пр.Хр. и хуните от 4 и 5 век - един субстрат ли са?

АЗ ПОНЕ НЯМАМТ ПРЕТЕНЦИИТЕ ДА ГИ ПРАВЯ НА ГЪРЦИ ИЛИ НА ВИЗАНТИИЦИ
КАКТО МНОГО ВУЛГАРИ ПРАВИ ВЕЛИКИ ГЪРЦИ- НА ВУЛГАРИ.
цитирай
10. letopisec - 9. voulgaros
22.11.2011 15:43
Проблемът е, че сведението на Прокопий за произхода на хуните от кимерийците дълго време бе оставено без внимание, поради чисто субективни научни причини на определени учени от Германия, които никак не искаха за хуните да се знае нещо друго, освен, че е имало "велико преселение на народите". Едва след 80-те години на ХХ в. се положиха усилия, за адекватно изучаване на "историческите кимерийци". Но никой от класическите учени, както знаете, не се занимава с десет периода от историята, както например гения Спароток, така че връзката между пост-кимерийци и хуни е единствено част от работни хипотези, които предлагам. От една страна, трябва да доказвам на тракедонистите, че кимерийците не са траки, което мнение не е мое, а на науката, от друга страна трябва да доказвам на привържениците на произхода на хуните от Средна Азия, че те не произхождат оттам, което мнение пак не е мое, а на учени като Хелфън, Томпсън, Миняев...И накрая и двете крила ме атакуват и от дясто-туракско и от ляво-тюркско, и плахите ми опити да посоча за друг произход на хуните, освен от Средна Азия, срещат подкрепа само при Прокопий, и в някои грузински летописи...Така, че...аз заставам зад летописите...
цитирай
11. get - - Нтанчик, под колко псевдонима ще пишеш ?? ... съзнателно ли вкарваш събеседниците си в заблуждение ?
24.11.2011 21:11
voulgaros написа:
Здравеите Г-н Милчев.Виждам че сте махнали поста ми в Мизиа и Тракиа...Имате право, само да ви обесня - този пост бе към ГЕТ...четох му психопатските коментари и обидите към гърците-тази тема е събрала 180 коментара--голямо нещо....От щракането на клавиатура за мен е малък ефекта...този глупак иска нещо повече..

Знаете че имате уважението мим и темите които слагате в блога, са наи-малкото имтересни и издържани в критериите на историята.....Да не кажа че със сигурност са обективни и безприистрастни...

НО ТОВА НА ГЕТСКИЯ ЛИЗАЧ - КОМУНИСТИЧЕСКИ СЪВЕТСКИ МИЛИЬЦИОНЕР Е ПСИХОПАТИА...


- Кви са тези мистификации ... в единият пост пишеш смислено, във вторият, като човек с ментални проблеми ??!

- Що за намеци, със заплашителни оттенъци - "...този глупак иска нещо повече.." - Може и да не съм първа младост ... Но !!! :(((( - мерете си приказките !!! - виж си Кагебейските методи пък после приказвай за другите ?!!

- Отново ще кажа - стъкмистиките на леля ви Мериям Гимбутас от ВилЬно, не ми минават, в светлината на любимите и "колесничари с рефлексни лъкове" и разните му там курганни теории ?!! - Хаха !!

- Милчев, не виждаш ли, че с помоща на такива "съветници", като Натанаилчо воглаве с превъплъщенията му ... сам се набутваш да извеждаш произхода на българите в едни такива древни епохи ... че ... ??? - Към тези времена за народи може ли да мислим, камо ли да говорим и да извеждам пряк произход ??! - Можем да говорим за близост на език(ци), религия, материална култура, бит ... но да извеждаме народностен корен и произход ... Прощавай но е прекалено ?! - то става бетер траки или тюрки ? - ще прощаваш !!
- В един момент критикуваш такъв подход при другите ... после пък ти започваш да вървиш по същият път ... нещо подхода ... методологията май куца ?!?

- Остави това на Натанаил-Сиктиридис-Вулгарос ... да се мисли и възприема, като "богоизбран" и "юбер менш" !! - на нас това не ни върши работа !

- С уважение ! ... към теб !!
цитирай
12. marknatan - Ха психопат гнуслив маймуняк и тука ...
24.11.2011 23:38
Ха психопат гнуслив маймуняк и тука се е изодил с ДОКАЗ
че е психопатичен случай !
гнус такава
ЧЕ МАЙ НЕ ВИ ЛИЧИ ЛИ че сте престъпници с извратен и уродлив ксенофобски ненормален мозък напълно деградили без да са имали каквото и да е било человеческо у тях
във всяко ОТБЛЪСКВАЩА НЕРЕДОВНОСТ ПИШЕЩА ЕДНА И СЪЩА ПОМИЯ ЗА ДОКАЗ И ЗА УЧАСТНИЦИ И ЗА ОБЕКТА НА ДИСКУСИЯ
ТОЯ БИЛ ОНЯ ТОВА БИЛО ОНОВА ПУТСКАЗВАЛА ГНУСТА И ОТВРАТА С КАТЕГОРИЧНОСТ НА НАГЪЛТАЛ СЕ БОЦМАНСКАТА РЯДКА ТЕЧНОСТ КАТО С ЕЛИКСИР

психото бил кавалер психото бил патриот психото бил СЛЕДОВАТЕЛ КРИМИНАЛИСТ се доакзи и МОТИВИ ЗА УРОДА МУ И НАУЧНОСТТА МУ
С ПОМИЯ ЗА ДОКАЗ гради СЪАФТУРСТВО
ОТ РОМСКАТА "ТЕЗА" ПО ДОБАР КРИТЕРИЙ ДА СЕ РАЗПОЗНАЕ ЕДИН ПСИХОПАТ И ПРЕСТЪПЕН УРОДЛИВ В ЗАРОДИША СИ МАЙМУНСКИ МОЗЪК НЯМА и НЯМА И ДА ИМА

КОЛКОТО И ДА ГИ Е ГНУС ЧЕЛОВЕЦИТЕ ПОТЪРЕБНО Е ТАЗИ СГАН ДА СЕ ИЗЧИСТИ ДА СЕ РАЗГРАНИЧИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОТО ОТ УРОДЛИВОСТТА ИМ

КОГО ЩЕ ЗАБЛУДИШ БЕ УРОДЧЕ
ТА ТИ ИЛИ КВИЧАЩИЯ ДЗЕР ИЛИ ДЕБИЛНИЯ И ДРУГАТА ГНАС ТОЧНО КАКТО ПСИХОПАТА ОТ ШУМЕН ЗАТРИЛ ЕДНО ДЕТЕ ША СА ЛЕНЗИ И ША СИ НАМИРА ПОДРЪЖНИЦИ ТАКА И ПСИХОПАТА КОЙТО ЩЕЛ ДА СИ ХРАНИ КУЧЕТАТА С МАРОКАНЧЕТА КОЙТО МЕЖДУ ДРУГОТО Е СЪЩАТА МУЗУНА КАТО ШУМЕНСКИЯ ПСИХОПАТА НА МЛАДИНИ ЩЕ СИ НАМИРАТЕ СЕНЕПОДОБНИ ДА СИ ПУТСКАЗВАТЕ КОЛКО СТЕ ОТВОРЕНИ ЩОТО СТЕ МАЙМУНИ И СИ МИСЛИТРЕ ЧЕ НЕ ВИ ЛИЧИ

ЛИЧИ И ОЩЕ КАК
О ВСЕКО ЕДНО ВАШЕ ПИСАНИЕ ОТ ВСЕКО ЕДНО СИ ЛИЧИ НЕНОРМАЛНОСТ И ИЗВРАТЕНОСТ,БОЛНО СЪЗНАНИЕ КОЕТО ПРЕСКАЧА И СИПЕ БОЦМАНСКАТА ОАКВАТЕЛНА ТЕЧНОСТ
ЖАЛЪК ПРЕСТЪПЕН МАЙМУН
ИСЪЩИТЕ НЕНОРМАЛНИ И УРОДЛИВИ ДОКАЗ ОТ ХИСТОРИТО И ЗА ДИСКУТИРАЩИ
ТОЯ БИЛ ОНЯ ТОВА БИЛО ОНОВА
ПУТСКАЗВАНЕ КВО МИСЛЕЛА МАЙМУНАТА КВО БИЛА ЧЕЛА

"в продължениен на епохи ""в продължение на стотици години" "бици воийници етноси " супер етноси трактовки търсения
бозманксин лизач и профан с болен мозък

и престъпен мозък едно с друго ти се раминават писанията на болния ти мозък
ПУКА МИ НА МЕНЯ ЗА КОЙТО И ДА Е БИЛО КВО МИСЛЕЛ ЗА ИСТОРИЧЕСКИЯ АНАРХИЗЪМ И КВИ МУ БИЛИ "ТЪРСЕНИЯТА" СЛЕД КАТО Е НЕНОРМАЛЕН УРОДЛИВ МАЙМУН
ДРЕМЕ МИ ДАЛИ ЛЕТОПИСЕЦА ЩЕ МАЙМУНЯСВА ИЛИ НЕ СЪС ДРУГ ДЕБИЛ ОЧЕРТАВАЩ ВРАГОВЕТЕ НА НАРОДА
ДАЛИ ДРГИТЕ КВИЧАЩИ ЗВЕРЧЕТА ДАЛИ ЛИЗАЧИТЕ СЕ ДНО И ТОЖЕЕ МАЙМУНЯШКО РЯДКО ЩАСТИЕН
ЩЕЛ ДА ПРАВИ ЛЕТОПИСЕЦА ВЕЧНА ДРУЖБА С ДЕБИЛИ КАТО ГРУХРЯЩИЯ ДЕБИЛ ДЗВЕРА ИЛИ ДРУГА МАЙМУНА КАТО ТЕБЯ
И ВАЛЯТ ПУТСКАЗВАНИЯТА КВО КВО БИЛО
ЛЕТОПИСЕЦА И НА НЕГО МОРАЛА И ПОЗНАНИЯТА АКО СА МУ КАТО НА РОМСКИ ФЕН И НЕ МОЖЕ ДА РАЗЛИЧИ ПО ПИСАНЕТО ЧЕ НЕКОЙ Е НЕНОРМАЛЕН ДА СИ ПУТСКАЗВА С МАЙМУНИТЕ И ДА СИ МЕНКА ТЪРСЕНИЯ С НЕНОРМАЛНИ МАЙМУНЯСАЛИ
А НА ИСТОРИЧЕСКИЯ АНАРХИЗЪМ ПЪК МЕ ДРЕМЕ ЗА ТЪРСЕНИЯТА НА СВЕТО И РАЗБИРАНИЯТА НА НАУЧЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ТЕХНИТЕ НАУЧЕНИ СЪТРУДНИЦИ ДОВЕЛИ ДО ОЛИГОГРЕНЯВАНЕТО И ПОЯВЯВАНЕТО НА ПСИХОПАТАИ КАТО ВАС СКАЧАЩИ ВКУПОМ ПО РОМСКИ ФИЕСТИ И СПАРТАКИАДИ СТЪПИЛИ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БАНЯДЖИИ ИМИТАТОРИ НА МИСЪЛ
ЗАЩОТО ИСТОРИЧЕСКИЯ АНАРХИЗЪМ Е ЗАСТАНАЛ НА СВЕРНИЯ ПОЛЮСА И НА ГДЕТО И ДА ПОГЛЕДНЕ ГЛЕДА ВЪВ ВЯРНАТА ПОСОКА И ЗАДНИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ АНАРХИЗЪМ ГЛЕДА ПРАВИЛНАТА ПОСОКА И ДА ИСКА НЕ МОЖЕ ДА СБЪРКА ПОСОКАТА

щел некой да им панимаем ИДЕЯТА

НЕ Е ЛИ ПАНИМАЛ НЕКОЙ ЧИЛЯК ЧЕ РОМСКИ ФЕН ЛИ СИ СИ ПСИХОПАТ НЕ Е ЛИ РАЗЛИЧИЛ ЧЕ ТОВА СА НЕСЪВМЕСТИМИ И УРОДЛИВИ НЕЩА И ЧЕ ЗА МАЙМУНИТЕ ЕВОЛЮЦИЯ НЯМА СТАВА СЪУЧАСТНИК В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО НЕ КНИГИ И ДАРБА ДА ИМА АМИ ФЮРЕР НА ДРЖВА ДА Е СЛЕД КТО НЯМА СИЛИ ДА ЗАКЛЕЙМИ ЕДНА УРОДЛИВОСТ ИЛИ ОЩЕ ПОИ ЗЛЕ НЕ Я РАЗБИРА И ОТЛИЧВА СПАСЕНИЕ ОТ УРОДИТЕ НЯМА
цитирай
13. letopisec - Големият Боцман
25.11.2011 06:10
вчера ми го препоръчваха във Фейсбук, тоя явно е като вирус http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=27&t=356&start=30
цитирай
14. letopisec - 11. get
25.11.2011 07:14
Прави ми впечатление, че вече не искаш да говориш по същество на моите постинги...Прав си, че няма пряка приемственост между кимерийци и българи, тя и не е търсена досега, въпреки че някои от твоите приятели с охота включват кимерийците към траките, което е доста спорно. Темата за пост-кимерийците е особено интересна, тъй като според мен, именно те са в основата на това, което Херодот нарича савромати, а латинските автори - сармати. Без сравнително ясното разграничение между кимерийци и скити, не може да се направи диференциация между савромати и скити, които още Херодот разграничава. Надявам се, че си се замислял, защо Херодот знае толкова много за произхода на скитите, а за произхода на савроматите знае единствено това, че те произхождат от амазонките. Хубаво е да се замислим над феномена "кимерийско-савроматска" култура и защо още от началото на новото летоброене старите територии на скитите вече се наричат с топонима Сарматия...Ето това е обединение не по етносен признак, защото един народ сармати, просто няма...
цитирай
15. letopisec - самоназванието на Урарту е Бийан
25.11.2011 09:26
Урартурския цар Сардур І е оставил следният надпис за себе си, като „цар на Биайнед, владетел на град Тушла”. Още сведения за древната държава Бийан, Боян на...http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
цитирай
16. get - - Защо така си мислиш ... отговаряйки на Ксенофоба(с много имена) ... индиректно ...
25.11.2011 19:55
letopisec написа:
Прави ми впечатление, че вече не искаш да говориш по същество на моите постинги...Прав си, че няма пряка приемственост между кимерийци и българи, тя и не е търсена досега, въпреки че някои от твоите приятели с охота включват кимерийците към траките, което е доста спорно. Темата за пост-кимерийците е особено интересна, тъй като според мен, именно те са в основата на това, което Херодот нарича савромати, а латинските автори - сармати. Без сравнително ясното разграничение между кимерийци и скити, не може да се направи диференциация между савромати и скити, които още Херодот разграничава. Надявам се, че си се замислял, защо Херодот знае толкова много за произхода на скитите, а за произхода на савроматите знае единствено това, че те произхождат от амазонките. Хубаво е да се замислим над феномена "кимерийско-савроматска" култура и защо още от началото на новото летоброене старите територии на скитите вече се наричат с топонима Сарматия...Ето това е обединение не по етносен признак, защото един народ сармати, просто няма...

... отговарям и на теб ?!
- Ако мога да ти посоча ... амазонките първоначално НЕ ПОСЕЛЯВАТ СЕВЕРНОто А ЮЖНОто ПРИЧЕРНОМОРИЕ !!(това е за голям исторически период !!) - За това има много повече препратки, освен в "източниците"те ... Та питам - Защо така Херодот ги ситуира в сев. причерноморие ... да питаме него :)) ?! ... от тук логически и на практика е по-близко до ума, че това етносно смесване "кимери" с "амазонки" да е станало именно там а не както го сочат на север ?? ... това пък влиза в конфликт с наложената ни представа, че те основно поселяват сев. Черноморие ? ... Втори въпрос, какво са влагали "древните" в образа на "амазонките" ?
- Етимология на този етно-тоеним ... в момента се "ровя" в тези неща и излизат интересни работи, но още не съм готов с обобщенията ... теза !!
- Относно сармати-савромати, това най-вероятно са аорсите-алани, но през епохата на хуните имаме(етносно свесване от което !!?) "сармати", които за мен са "сребърни"те българи, тоест "светли"те такива !! ... хайде да погледнем на картите ... ?
цитирай
17. анонимен - Каракачан-16. get - - Защо така си мислиш ... отговаряйки на Ксенофоба(с много имена) ... индиректно ...
25.11.2011 20:24
Чобан. Що не се гръмнеш...със служебния?
цитирай
18. letopisec - 16. get -
26.11.2011 05:51
Прав си, очевидно амазонките дошли с кораби на Азовско море, херодот пише, че дошли от Термодонт, ти знаеш ли какво има предвид...Изобщо мита за амазонките става исторически феномен след като Херодот заема данни от съществуващ къв 6 в. пр.н.е. епос "Аримаспея"...Мен ми прави впечетление, че Херодот доста симпатизира на скитите, като дори произхода им извежда от Херакъл, докато савроматите, не само че говорели различен от скитския, както пише, но и почти нищо не знае за тях като произход...Виж за масагетите знае, а пък Амиан Марцелин пише, че аланите произхождат от масагетите...Но савроматите, изписвани на латински сармати...Как така още през 2 в. от н.е. на картата на Птоломей, Скития е изпратена при Амурдаря, а пък територията от Карпатите до Кавказ се нарича Сарматия. Кимеролози като Дяконов правят едно интересно наблюдение, те казват, че названието на Керченския провлак като Кимерийски босп/ф/ор и именуването на гр. Кимерик, е очевидно дело на гръцките колонизатори в боспорските градове. Ако е така, това означава, че по времето на Херодот кимерийците вече носят някакво друго име, понеже Херодот говори за тях единствено чрез скитските легенди, които научава в Олбия, и не познава нито един жив кимериец, но затова пък на техните територии около Азовско море, където и Кимерийския боспор и гр. Кимерик, описва живеещите савромати, които според него не са скити и имат произход от амазонките...Ако човек чете Херодот изобщо не може да му дойде на ум, че само няколко века по-късно онова, което той описва като територия на скитите, ще е известна като територия на сарматите/савромати. Има нещо неясно тук, не мислиш ли? Как така на никой учен не му хрумва, че очевидно савроматите, след като живеят около топоними и хидроними с името на кимерийците, имат нещо общо с тях? И защо тогава произходът на савроматската археологическа култура се търси на изток от Каспийско море, а пък никой античен и късно-античен географ до 6 в. от н.е. не знае, че на изток от Каспийско море...
цитирай
19. letopisec - 16. get -2
26.11.2011 06:04
има суша, земя...а всички пишат, че там е Океана...Общата представа на античните и късно античните географи е била такава. До Птоломей се е смятало, че Индийския океан прави завой нагоре и на запад и Каспийско море е "залив на Океана". Птоломей също мисли така, но твърди, че Каспийско море е залив не на Индийския, а на Сарматския океан...Последния е от Балтийско море до Каспийско море, което устойчиво е наричано "залив на Океана"...Сега вече, ако погледнем картите, ще видим, че няма как Тацит и Плиний Старши да не знаят, че сарматските венед не са номади дошли до Карпатите, а че са уседнал народ и даже Балтийския залив бил Венедски залив...Нещо не се вързва...Тацит и Плиний Старши пишат за венед като за неуседнал народ и ги противопоставят на германците, а век по-късно, както се твърди от карти от 15 в., Птоломей бил казал, че са уседнал и даже Венедския залив е Балтийския...Но Тацит и Плиний старши знаят за народите, които живеят около Балтийския залив, те със сигурност биха знали, че той се казва Венедски...нали? И нямаше да се чудят, че венед не са уседнал народ, при това са почти категорични, че не са...Та мисълта ми е, откога ли датира объркването, наложено май от Равенския географ, че Птоломей под "Венедски залив" на Океана имал предвид Балтийския...Да не би пък да е имал предвид Каспийско море?
цитирай
20. marknatan - Чобан. Що не се гръмнеш. . . със сл...
26.11.2011 08:02
[quote=анонимен]Чобан. Що не се гръмнеш...със служебния?
Престъпника психопат си остава престъпник и верен на природата си извади от маймуняшкия арсенал и КЛЕВЕТАТА за пореДеен път само в този пост за " научен доказ",която както всеки человек е панимал е основния им "дока"з и като криминални престъпници криминалисти доказвали със "сомопризнания" и със обвинения КЛЕВЕТИ издържани срещу ВРАГА С ПАРТИЕН БИЛЕТ непанимал МИСЛАТА МУ,но доказващи ВРАГА на доказа им по устаноивениет престъпни методи,важното е психопата боцман да го е доказал е и като психопати престъпници за които е важното да е доакзано от един от тях по УСТАНОВЕНИЕТ НАУЧНООАКАВАТЕЛНИ МЕТОДИ единствено признати за ДОКАЗ ОТ МАЙМУНИТЕ.
Получила за делото и съдействието на летописците маймуната престъпна,като всеки престъпник се връща на местопрестъплението си и започва да имитира снова человеческата ,мисъл не панимала я,започва да "доказва" какам на воините бици с гпоелми мадури че били амазонките които били вуеннуту пунятие ут врермя ОНО ма не били от м род т.е. занчо следователно не било доказчноот психопата боцман и "тезата" подтеза на ВОИНИТЕ БИЦИ С ГОЕЛМИ ТОПКИ “по дифот НЕАМАЗОНКИ,щто последните им али по една полутопка ,но за сметка на това У ВИСОКОТО НЕДОСТИЖИМО ЗА ПСИХОПАТИТЕ МЕСТО АНРЕЧЕНО ЧЕЛОВЕЧЕСКА МИСЛА ,паетаму не били българите защот психопата бицко е доакзал кой е от м род и мн.ч.
ВОИНИТЕ БИЦИ ПО СВЕТО У СЕКИ НАРОД БИЛИ БЪЛГАРИТЕ И КАТО В УЧЕНИЕТО НА МАРКС СИЧКИТЕ ЩЕЛИ ДА НАВЛЕЗАТ У КОМУНИЗЪМА ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ ХА ХА ХА
НАРОДИТЕ ПО СВЕТО НЕМАЛИ СВОИ ВОЕННИ МА ВОЕННИТЕ ИМ СЕ НАРИЧАЛИ БЪЛГАРИ

МОЖЕЛИ ЕДИН ПСИХОПАТА ДА РЗБЕРЕ ЧЕ ДОРИ ПО ВЕРТИКАЛАТА ВСЕКИ НАРОД И както и всяка негова обществена институция,катоНЕГОВАТА ВОЕННА, СИ ИМАТ СВОЕТО ВЪТРШНО РАЗВИТИЕ ПО ВЕРТИКАЛАТА И ЧЕ ТЕ СЕ СРЕЩАТ НА РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ ОТ СВОЕТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ С ТЕЗИ НА ДРУГИ НАРОДИ„КАТО ВЗАИМНО СЕ ОБОГАТЯВАТ И ДОПЪЛВАТ, НО ВСЕ ПАК НА ЕДНО И СЪЩО СОЦИАЛАНО НИВО КОГАТО СА БИЛИ ТЕ СА ИМАЛИ ДОРИ ПОДОБНИ ВОЕННИ СТРУКТОРИ КАКТО НА ПРИЕМЕР РАННАТА РИМСКА АРМИЯ от 4-3 В ПР.н,е.Е ТАЗИ НАЛИЧНА И У “НАР“ ГЕРМАНЦИ,но във 1 -3 век от н.е. СЪС ВОЕННИ ГЛАВАТАРИ НАРЕЧЕНИ КОНСУЛИ У РАННИЯ И ДВАМА НА БРОЙ КОИТО СА НАЗНАЧАВАНИ ОТ ИМЕТО НА НАРОДА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЙНА,като при Т.НАР“ ГЕРМАНЦИ ТОВА Е И СИТУАЦИЯТА В ТРЕТИ ВК КОГАТА СА НАЗНАЧАВАНИ ПО МНОГО ТАКИВА ГЛАВАТАРИ НА ИНАЧЕ ОБЩЕСТВО„КОЕТО НЕ Е ИМАЛАО ИЗЩВЕН ЛИДЕР ТИП МОНАРХ КАКТО Е ПРИ РИМ
ПОДОБНА Е И ХУНСКАТА СТРУКТУРА НА ТАЗИ НА ГЕРМАЦИТЕ ВЪВ ПЕТИ ВЕК.но за болнимозуци и психопатаи доведени до това си състояние съвсем съзнателно от набожните психопати и другите ръколяскащи е съвсем в реда на нещата да продължават с престъплениеята в науката за ДОКАЗ
И ако в обществото няма значение какъв си и тези престъпни хватки вървят, то в научна ссреда те са безмислица ,защото на науката и пука дали си прстъпник или не дори и да си пресдтъпник в обществото,има само научна тежест ако рабориш с человеческите и научни докази и прилагаш чекловеческата логика,а не със маймуняшеската солидарност,кражби и клевети които стават доказ за набожните психопати ако си от тяхната деноминация. Аке не си се крадне демокртит че е грък и се осира из нета че е доазано от психоапта боцман какво е атома защото психоапта е ПАТРИОТ на маймуняците
началото на края е когато летописците мълчат и стават безмълвни съучастници в извършването на тзи престъпления,така както бертолд Брехт,каза,нас няма да ни оневинят,като каем извиненитео си,Такова беше времето,ще попитат,и за человеците дума Брехт,А къде бяха Поетите(летописците му )
П.П. КАРАКАЧАН,да се надяваме,че престъпика криминалист няма да се гръмне,защото тези набожните психопати боцкащи се с боцко за доказ служба ще му направят ,а летописците в летописи ще ги изваят за доказ на ИДЕЯТА ИМ МАЙМУНЯЧЕСКА завремената когато няма да има ОРА.а само като ОНЕЗИ ПАНИМАЛИ МИСЛАТА МУ ВЪЗРПОДЕНИТЕ МАЙМУНИ БАЛКАНЦИ С БАБИ ГЕРМАНКИ ЗА ПО НАУЧНО
цитирай
21. marknatan - А психопата престъпник гет, който ...
26.11.2011 08:17
А психопата престъпник гет,който "Поради естеството на работата ми до момента, съм минавал поне десет пъти през тестове за психическа пригодност и то пред институти с традиции в областта и акредитации ... така че, не разбирам твърдението Ви :) ?"
ша му потретя казаното и на други места да си занесе ПИСАНИЯТА си за ДОКАЗ от този си пост при ДВАМА РАЗЛИЧНИ ПСИХАТРИ ДА МУ НАПРАВЯТ ТЕСТА " за психическа пригодност ", и да ми изпрати резултата,по факс,е меил,какл хце.
ЗА НАУЧЕН ДОАКЗ ОТ "НЕГОВИТЕ" АКО ТЕ ИЗКАРАТ НОРМАЛЕН ЩЕ ТИ ПЛАЩАМ В ДВОЕН РАЗМЕР СЕГАШНАТА ТИ МЕСЕЧНА ПЕНСИЯТА ДОКАТО СИ ЖИВ.

"- Милчев, не виждаш ли, че с помоща на такива "съветници", като Натанаилчо воглаве с превъплъщенията му ... сам се набутваш да извеждаш произхода на българите в едни такива древни епохи ... че ... ??? - Към тези времена за народи може ли да мислим, камо ли да говорим и да извеждам пряк произход ??! - Можем да говорим за близост на език(ци), религия, материална култура, бит ... но да извеждаме народностен корен и произход ... Прощавай но е прекалено ?! - то става бетер траки или тюрки ? - ще прощаваш !!
- В един момент критикуваш такъв подход при другите ... после пък ти започваш да вървиш по същият път ... нещо подхода ... методологията май куца ?!?

- Остави това на Натанаил-Сиктиридис-Вулгарос ... да се мисли и възприема, като "богоизбран" и "юбер менш" !! - на нас това не ни върши работа !

- С уважение ! ... към теб !!"

След като не можеш да докажше,че Натанаил-Сиктиридис-Вулгарос са едно и също лице да доскредитиораш и КЛЕВЕТНИЧИШ, че ВЪПРОСНОТО ЛИЦЕ "се мисли и възприема, като "богоизбран" и "юбер менш" !! " с което ДОКАЗВАШ НА СЕБЕПОДОБНИТЕ СИ МАЙМУНИ КСЕНОФОДИ И ПРЕСТЪПНИЦИ „ЧЕ СИ "ДОКАЗВАЧ" по дифолт,щото е ВАЖНОТО ЕДОН ПСИХОПАТ ПАТРИОТ ДА ГО Е ДОАКЗАЛ “А НЕ ГАДНИЯ ГРЪК ,най малкото съдейтвието на летописеца в поощряпването на безумиети и престръплениетпо яе те наптрави норалне и яе избягаш от жалката си и престъпна същнсот,ДЮКЧМЕНТИРАНА ОТ МАЙМУНЯШКИТЕ ТИ ПИСАНИЯ

леъописеца да върви по пътя на набожния психопат и да му носои джоланчета за овчарките за да не загуби масата от психопати из нщета

"доверие се гради цял живот и рухва в един миг" человеческа поговорка
цитирай
22. get - - Джакомо Росини - Ария на клеветата ?!! :))))))))))))))))
26.11.2011 11:27
La calunnia è un venticello … (Ария на клеветата) от „Севилският бръснар” на Росини, как приляга към всичко това, което си наръсил Натанчик – Поздравявам те :)) – Хахаха !! http://www.youtube.com/watch?v=goyR7jZ0TeE&noredirect=1 … дон Натан БазиЛиос … нали правеше интелектуални опити относно Леон-Илион ?? – Хахаха !!

Подпис: граф Алмавива – Гет таурос-скитски
П.П. Натанчик, в знак на симпатия ще ти подскажа, че първоначалният образ е ДВУКОМПОНЕНТЕН ... бул-лев ... от там идва и "БулЛевТера" ... преведено от Старо-БулКарск-оГо янзыка ... това ще рече Бик-Лев-Карам(терам-предвождам) !!
цитирай
23. marknatan - деба и психопата уредника на музея ...
26.11.2011 17:38
деба и психопата уредника на музея във варна му разказал за българите

и как КОЙ нормален човел след това ще се изоди че ПАНИМАЛ МСИЛАТА МУ МАЙ НЕРГОВАТ ЖАЛЪК ИМИТАТОР ЧЕ БЪЛГАРИТЕ били бургрои ромски граничари важноте е да го е доакзал психопата боцко
ей криминален престъпник си и такъв си оставаш неяастен дебил изодил се наметеното щото му ПАНИМАЛ МИСЛАТА на ДРУГИЯ ПСИХОПАТА

КОЙ Е ТОЯ НОРМАЛЕН ЧОВЕК КОЙТО СЕ Е ДОКОСНАЛ ДО УЧЕНИ И ЯЕ СЕ ИЗОДИ ПОСЛЕ НА ПРМЕТЕНОТО
ненормалник

ЕРАЗБЕРАЛ МУ МИСЛАТА НА ПСИХОПАТА ЩОТО ИМА И ТОЙ "СУПЕР ТЕЗА" ЗА УРОДИ И МАЙМУНИ

не се напиняй психопат имитатор си една здрава мисъл нямаш нито тук нито и дето си се изходила
психопата гет путсказва вчера в съседната тема "- Отново повтарям, това са процеси, които са се разтегнали в невъобразимо големи времеви интервали/епохи !!"
(203. get - 24.11 09:38 )

психопата гет на СЪЩИЯ ДЕН в 21:11 (!) след облизването на боцманския задник,а не защото е прочела на по горния ми пост с критиката, се изхожда снова вече с точно протоволожното мнение повтаряйки вече казаното и се обръща къл летописец,по начина по който се ОБРЪЩАХА ОТГОВОРНИТЕ ДРУГАРИ ПСИХОПАТИТЕ РАЗБИАРАЛИ ОТ ИДЕИ вече е СРЕЩУ ЕППОХИТЕ и дърпа УШИ:
"- Милчев,... сам се набутваш да извеждаш произхода на българите в едни такива древни епохи ... че ... ??? - Към тези времена за народи може ли да мислим, камо ли да говорим и да извеждам пряк произход ??!"
(11. get - 24.11 21:11 )
какво си написла бе психопат имитатор което да не съм го казал в поста си и дотам си тъп ,че противоречиш на "ДОКAЗА" психопатската супер "теза на РОМСКАТ ОТВОРЕНА ЗА БИЦИТЕ ВОИНИ ОТПРЕДИ 11 ЧАСА
лизача психопат гет "сам се набутваш да извеждаш произхода на българите в едни такива древни епохи ... че ... ??? "
нещастен престъпник дебилния имитатор""- Отново повтарям, това са процеси, които са се разтегнали в невъобразимо големи времеви интервали/епохи !!"
(203. get - 24.11 09:38 )


деба и психопата уредника на музея във варна му разказал ка българите били бургарои ромски граничари създадени от централната ромска власт и тя се изоди на метеното да ДОКАЗВА важноте е да го е доакзал психопата боцко ГЛУПАК
ей криминален престъпник тъп и нагъл дебил каквито сте всичкиет от маймунярника си и такъв си оставаш

ша путсказваш А
ша си самопризнава болната маймуна кво било ХИСТОРИТОей маймуно нередовна отдавана ти е заявено покажи си свидетелството ут дофтура и ако си нормална ша ти плащам дукату си жива пенсията

ако покажеш пък ино верно ут два дето се " изождаш " по илядарка на изодено
тъпанар ,чела маймуната псианията на ората и с дришня и осиране "ТЕЗИ" ша праи
кога си написла и ти нещо та коментираш с человеците

хайде глупав психо и безмоъзчен крадец пробвай се

кажи лекенце как се досети,че - Бургарои ~ българи, са военизирани подразделения, създадени от централната власт,

и после станали и военните от спартанските сзвети по дифолт щото психопата боцко май ти докаъал че боили били военни щото бурагриите били българите
ха ха ха
В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕПОХЪЙ
или май .не било ЕПОХЪЙ "МИЛЧЕВ ....сам се набутваш да извеждаш произхода на българите в едни такива древни епохи ... че ... ??? "
психопат

по илядарка имаш хайде глупав психо и безмоъзчен крадец пробвай се с едно единстево използвано в безмислицитъе сим понятие илимтермин или служебно названи как искаш им викай на меня и ората е щсно,че на края се стига.че всичко "пак води до служебен произход" както се изрази еидн от маймуняците съафтури.
путсказва ДЕБИЛА "първоначалният образ е ДВУКОМПОНЕНТЕН ... бул-лев ... от там идва и "БулЛевТера" ... преведено от Старо-БулКарск-оГо янзыка ... това ще рече Бик-Лев-Карам(терам-предвождам) !!"
ТЪП СИ КАТО ГЪЗ И ДАЖЕ БЪЛГАРСКИ НЕ ЗНАЕШ
ПСИХОПАТ правел съм електуални опити ха ха ха за василевс или за квото и да е май а или за тва че си от ТЪПИТЕ ТУРАКИ ДЕТО СИ ПАНИМАЛИ ИМЕТО БАЛ КАН УЪ ВРЕМЕ ОНО СМОТАНЯК ША ОБУЧАВА НЯКОЙ ИДИОТИ МИ НАЛИ СЕ ОСИРАШ И СИ ДОКАЗАЛ ВСЯ
глупак цитирай бе криминален глупак цитирай и покажи без да се дрисльосваш как си бил кавалер хе хе хе кака си бил КАЗАЛ ха ха ха и тва било доказ колко били ПРАВИ маймуняците в хисторито поажи нещо дето си написалаи да има смисъл не да ми повтаряш неяа дето не разбираш

НЕНОРМАЛНИК путсказва ДЕБИЛА "първоначалният образ е ДВУКОМПОНЕНТЕН ... бул-лев ... от там идва и "БулЛевТера" ... преведено от Старо-БулКарск-оГо янзыка ... това ще рече Бик-Лев-Карам(терам-предвождам) !!"

кога ти имаш ти нещо смислено изразено или написнао тук или където и да е ,че като си имитираш безмислено си мислиш ,че си сглобила человеческо изречение
ще рече че си психопата кримеинален престъпник и тъп имитатор

че тва глупак за изречение смулено не става

ТЪП СИ КАТО ГЪЗ И ДАЖЕ БЪЛГАРСКИ НЕ ЗНАЕШ
по хиляда лева на всяка дума дет си изимитирала ,че не знаеш кво значи
ПАК ГО ДОКАРА ПСИХОПАТА ДО ВАЖНОТО ДА ГО Е КАЗЛ ПСИХИОПАТА БОЦКО

Е КВО СИ ИЗАКАЗЛА ТУК ДЕТО БИЛО ТРЕБАЛО ДА МИНЕ ЗА "МИСЪЛ"?
гупава маймуна
ВИЖ СЕ БЕ ПРЕСТЪПЕН КРАДЕЦ ,КАК КРАТИЧКО СИ ГО ИЗХОДИЛ

"118. get - Господине подписващ се, като marknatan !!

- Бургарои ~ българи, са военизирани подразделения, създадени от централната власт,
""- Второ - Как да кажа ? - римската теза се явява частна по отношение на това, което се опитвам да защитя и Ви подсказвам с Тауро - Бико - Боии - Кан и т.н. ... пояснявам това има отношение и към т.нар. Градски съвет в който влизат представители, определено на военната аристрокрация, и са военно-елитарното общество на спартанците(по-рано микенците), а илотите за мен не са роби, а по-скоро крепостни. "


ша путсказваш А на человеците дето не те виждат че си МАЙМУНА ОЗЪБЕНА
ша си самопризнава болната маймуна кво било ХИСТОРИТОцитирай
24. get - - Разбирам напълно недоумението ти ... трябва да потърся ... но преди време, във ...
26.11.2011 20:29
letopisec написа:
има суша, земя...а всички пишат, че там е Океана...Общата представа на античните и късно античните географи е била такава. До Птоломей се е смятало, че Индийския океан прави завой нагоре и на запад и Каспийско море е "залив на Океана". ... Нещо не се вързва...Тацит и Плиний Старши пишат за венед като за неуседнал народ и ги противопоставят на германците, а век по-късно, както се твърди от карти от 15 в., Птоломей бил казал, че са уседнал и даже Венедския залив е Балтийския...Но Тацит и Плиний старши знаят за народите, които живеят около Балтийския залив, те със сигурност биха знали, че той се казва Венедски...нали? И нямаше да се чудят, че венед не са уседнал народ, при това са почти категорични, че не са...Та мисълта ми е, откога ли датира объркването, наложено май от Равенския географ, че Птоломей под "Венедски залив" на Океана имал предвид Балтийския...Да не би пък да е имал предвид Каспийско море?

... връзка описанието на Британия и Северно море ... о.Туле, има гръцка лоция назовават я "Перипъл" (около 6-ти век пр.хр.).
- Трябва да я потърся, тъй като по памет мога да не цитирам коректно - но съм категоричен че към този времеви период древните са знаели доста добре географията на северните брегове на Европа !!
- Защо в по-късно време Птоломей и други автори не са точни в описанието, много ме озадачава ??

https://lh3.googleusercontent.com/-SZgeLKdx2RY/TW18BkIPtdI/AAAAAAAAOV4/fZmjSems05Q/s1600/tiamat3.jpg - God Bel became especially used of the Babylonian god Marduk and when found in Assyrian and neo-Babylonian personal names or mentioned in inscriptions in a Mesopotamian context ... Натанчо, защо става тази странна трансформация на по-старото име Бел ?? Някои казват, че Белу датира поне от 2300 г. пр.хр. ?? ... защо го нарекоха в последствие Малдук, Малакх, Молокх ?? - Защо го демонизираха ?

от Гет - таурос-скитский
цитирай
25. marknatan - боцкан психгопат и претъпна май...
27.11.2011 00:33
боцкан психгопат и претъпна маймуна ха ха ха ха

ТЪП СИ КАТО ГЪЗ И ДАЖЕ БЪЛГАРСКИ НЕ ЗНАЕШ
по хиляда лева на всяка дума дет си изимитирала ,че не знаеш кво значи
ПАК ГО ДОКАРА ПСИХОПАТА ДО ВАЖНОТО ДА ГО Е КАЗЛ ПСИХИОПАТА БОЦКО

Е КВО СИ ИЗАКАЗЛА ТУК ДЕТО БИЛО ТРЕБАЛО ДА МИНЕ ЗА "МИСЪЛ"?
гупава маймуна
ВИЖ СЕ БЕ ПРЕСТЪПЕН КРАДЕЦ ,КАК КРАТИЧКО СИ ГО ИЗХОДИЛ

"118. get - Господине подписващ се, като marknatan !!

- Бургарои ~ българи, са военизирани подразделения, създадени от централната власт,
""- Второ - Как да кажа ? - римската теза се явява частна по отношение на това, което се опитвам да защитя и Ви подсказвам с Тауро - Бико - Боии - Кан и т.н. ... пояснявам това има отношение и към т.нар. Градски съвет в който влизат представители, определено на военната аристрокрация, и са военно-елитарното общество на спартанците(по-рано микенците), а илотите за мен не са роби, а по-скоро крепостни. "


ша путсказваш А на человеците дето не те виждат че си МАЙМУНА ОЗЪБЕНА
ша си самопризнава болната маймуна кво било ХИСТОРИТОне се напиняй психопат имитатор си една здрава мисъл нямаш нито тук нито и дето си се изходила
психопата гет путсказва вчера в съседната тема "- Отново повтарям, това са процеси, които са се разтегнали в невъобразимо големи времеви интервали/епохи !!"
(203. get - 24.11 09:38 )

психопата гет на СЪЩИЯ ДЕН в 21:11 (!) след облизването на боцманския задник,а не защото е прочела на по горния ми пост с критиката, се изхожда снова вече с точно протоволожното мнение повтаряйки вече казаното и се обръща къл летописец,по начина по който се ОБРЪЩАХА ОТГОВОРНИТЕ ДРУГАРИ ПСИХОПАТИТЕ РАЗБИАРАЛИ ОТ ИДЕИ вече е СРЕЩУ ЕППОХИТЕ и дърпа УШИ:
"- Милчев,... сам се набутваш да извеждаш произхода на българите в едни такива древни епохи ... че ... ??? - Към тези времена за народи може ли да мислим, камо ли да говорим и да извеждам пряк произход ??!"
(11. get - 24.11 21:11 )
какво си написла бе психопат имитатор
цитирай
26. marknatan - Путка звала и ПОЯСНЯВАЛА маймуната ...
27.11.2011 02:40
Путка звала и ПОЯСНЯВАЛА маймуната щото така се ПРАВИ ДОКАЗА ОТ МАЙМ УНИТЕ
БЪЛГАРИТЕ НЕ СЕ БИЛИ С РОМИТЕ ЗНАЧИ БЪЛГАРИТЕ БИЛИ РОМСКИ ГРАНИЧАРИ
ПСИХОПАТ

ПУТСКАЗВА ПСИХОТО с Тауро - Бико - Боии - Кан и т.н. ЗАЩОТО МАЙМУНАТА ПОЯСНИЛА "... пояснявам това има отношение и към т.нар. Градски съвет в който влизат представители, определено на военната аристрокрация, и са военно-елитарното общество на спартанците(по-рано микенците)"
ИМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ СКЪСАНИЯ ТИ БОЦМАНСКИ ЗАДНИК “ЩОТО ТИ ЛИ СИ ГО НАПИСАЛА И ГО ИАМШ ЗА МИСЪЛ
ТЪПАНАР
ДОБАВИ И ДОКАЗИТЕ НА АНБОЖНИЯ ПСИХОПАТА УТ ВФРЕМЕ ОНО МАЙ И ТЕ И ДОАКЗА Е ПЪЛЕН ЗА МАЙМУНИТЕ ДЕТО РЕШИЛИ ДА ЕОЛЮИРАТ С ОНАНИРАНЕ
ЩОМ ПСИХОАПАТ Е ПОЯСНИЛ И ПУТСКАЗАЛ ПО МЕТОДА НА ПСИХОПАТА БОЦКО ВАЖНОТО ЕДИН ОТ ТЯХ ДА ГОЕ КАЗЛ„СЕ СЧИТА ЗА "ДОКАЗАНО"
Веднъж ромски фен,завинаги ромски фен.Ромска "теза" и ПСИХОТО ПРОФАН И ЯПЛАГИАТОР доказал на СЕБЕПОДОБНИТЕ И ИМ УСТАНОВИЛ И МЕТОДОЛОГИ КАК ДА НАПРАВЯТ И ФАКТОЛОГИЯ КАК ДА СИ НАПИШАТ И ДОКАЗ КВО БИЛО „НЕЩАТНИЦИ ,ПАНИМАЛИ „че
"бъл-гар-и(българци) : Стражи на върховете,хълмовете или стражи на проходите и клисурите(клисурци).
гър-и (гър-ци): Само стражи.
ун-гар-ци(Hun-gar-y): Стражи хуни ( за името “хуни” вж. доктор Г. Ценов)
хър-ват-и(гър-ват(бат)-и): Стражи роднини или по-старши стражи.
Основното е че са били “гъри”(гари) и след това може би всеки се е нарекъл по своему:
Планинските стражи са станали българи,
тези от Пелопонес гърци,
хуните –хунгари и т.н.
И когато служебното име е започнало да се предава "
КОЙ ЧЕЛОВЕК ША ПРОЧЕТЕ ТОВА БЕ ГЛУПАК И ША ДОКАЗВА

Клониран Психопат от същата рядго и миризлиово вещество,като ОРИГИНАЛИШЕ профанише плагиаторише безмозъчнише
ПСИХОПАТА ПО СЪЩАТА "МЕТОДОЛОГИЯ" НА ОСНАОВАТА НА ИНДЕНТИЧНА "ФАКТОЛОГИЯ" С ЛИШЕНИ ОТ СМИЛСЪЛ ЗА ЧЕЛОВЕЦИТЕ СГЛОБКИ "ДОАКАЗ" ПРАВИ
ДОКАЗАЛИ МУ НА ПСИХОАПТА ПРДЕ 50 г ВАРНЕНСИ НАУЧЕНИ РАБОТНИЦИ И ТЕХНИТЕ АНУЧЕНИ СЪТРУДНИЦИ ЗА ВОИНИТЕ БИЦИ С ГОЛЕМИ ТОПКИ НА ПСИХОАПАТ
И САМО ЧАКАЛА МАЙМУНАТА СЛЕД 50 г ДА ПАНИМАЕ ПАК МИСЛАТА И ИДЕЯТА И ДА ИЗОДИ СЕ НА МЕТЕНОТО ЩОТО
ПАНИМАЛ МИСЛАТА НА ЕДИН ПСИХОПАТА
НЕЩАСТНИК
КАК ПЪСК С НИКА ГЕТСКИ ЛИЗАЧ ПАНИМА И НАПИСА ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА БУРГАРОЙ„КАТО СИ РЕГИСТРИРАНА МАЙМУНА ОТ ГОДИНА
КАВА НОРМАЛНОСТ ИМА У ВАС БЕ МАЙМУНИ
МАЙ СИ ПАНИМАЛ КВО БИЛИ БИЦИТЕ СКОПЕНИ ВОЛОВЕ БИЛИ НЕЩАСТНО УРОДЧЕ

КОЙ Е ТОЯ ЧЕЛОЕК ДЕТО ША СЕ ОСЕРЕ ЧЕ ПАНИМАЛ "ТЕЗАТА"И "ДОАКЗИТЕ" И :

"бъл-гар-и(българци) : Стражи на върховете,хълмовете или стражи на проходите и клисурите(клисурци).
гър-и (гър-ци): Само стражи.
ун-гар-ци(Hun-gar-y): Стражи хуни ( за името “хуни” вж. доктор Г. Ценов) "
ПУТСКАЗВАЛА МАЙМ УНАТА„ЗНЧИ „СЛЕДОВАТЕЛНО,Т.Е“.,канечна един психопат ПАНИМАЛ ЕДНАЖЧЕ БЪЛГАРИ„бъл-гар-и(българци) : Стражи на върховете,хълмовете или стражи на проходите и клисурите(клисурци)" ша ПНИМАЕ и как се ОТНАСЯЛИ СТРАЖИТЕ КЪМ МИКЕНЦИТЕ СПАРТАНЦИТЕ ВАБИЛОНЦИТЕ „БАВИЛОНЦИТЕ И АМАЗОНКИТЕ.
ВАЖНОТО Е ПСИХОАПАТ ПО ОРИНАЛИШЕ МАЙМУНЯЧИШЕ ДА НАПИШЕ „КАВО БИЛО „В ЧАСТ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

НАПИСАЛЛА МАЙМУНАТА „ЧИ ПУТСКАЗВА „ И СИТЕ МАЙМУНИ ПАНИМ АЛИ КАКА ИМ ДОКАЗАЛА„ЗАЩОТО Е ВАЖНА МАЙМУНАТА И ВАЖНО Е ЕДНА ОТ ТЯХ МАЙМУНА ДА Е ДОАКЗАЛА,ДЕ ЩО СЕ СЪБИРАТ ЕДНИ И СЪЩИ ДА СЕ ЛЕНЗЯТ ПО СПАРТАКИАДИ И РОМСКИ ФИЕСТИ,ПО УТВЪРДНЕАТА "ФАКТОЛОГИЯ" УТВЪРДЕНА ОТ ДЕБИЛТЕ“С "МЕТОДИТЕ" НА ДЕБИЛИТЕ“ВАЖНОТО ДА ГО Е КАЗАЛ ПСИХОПАТА БОЦКО,ПРИ ЛИПСА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКА ЛОГИКА

СМОТАНЯЦИ


ЕЙ БОЦМАНСКА ДРИШНЯ ЕДНИ И СЪЩИУ КЛОНИНГИ СТЕ И СИ РАЗНАСЯТА УРОДЛИВОСТТА ДЕ ЩО ИМА ФОРУМИ ИЛИ БЛОГОВЕ„С НАГЛОСТА И ПОЗНАНИЕТО„ЧЕ ПСИХОПАТАИ ВИНАГИ ЩЕ ИМА И ЩЕ СЕ ОЛЕПВАТ ЗА ДОКАЗ

ША СВЪРШАТ ПСИХОПАТИТЕ ДЕТО СИ РАНЯТ КУЧЕТАТА С ДЖОЛАНЧЕТА
ША СА УВЕЛЧИВАТ И ША СИ ДОКАЗВАТ С "МЕТОДА" НА БОЦМАНСКАТА РЯДКА ТЕЧНОСТ
Вулгариите у Ганчо Ценов не били Българите.ЩОТО Ганчо Ценов не се досетил че Вулгарите не били Българите,КОИТО БИЛИ ВОИНИТЕ БИЦИ С ГОЛЕМИ ТОПКИ
ТЪПАНАР И ЖАЛКА ПРЕСТЪПНА БЕЗМОЗЪЧНА МИЖЕТУРКА Българите били престижното "бул гари",гардове на долини,защото психопата боцман ,който заяви,че щел да си храни кучето с мароканчета, досущ оня психопат в коментара си за шуменската трагедия написал,че детето било циганче ,е доказал на гетския психопат,щото не пише за дъщеря му,че Вулгари не било Българи . Повече от двадесет пати.

ЕЙ ПРЕСТЪНИК
ША си путсказваш МИСЛАТА МУ ЗА ДОГЪЗ МА У МАЙМУНЯРНИКА

БЕГАЙ ДА СЕ ДЕПИЛИРАШ МАЙМУНО ЧЕ СМЪРДИШ И НЕ МОЖ ДА СЕ ИЗМИРИШЕШ ОТ НАУЧНОСТ :

ПСИХОАПАТ ПАНИМА :

"1. Бъл-гарин.
2. “Болгарино поради що се срамиш...”.
3. Бал-хария, бал-хар (укр.ез.).
4. Bul –garos.
5. Бал кар. Какво означава? Bul – възвишение, издатина . Gar – страж, охранител. Os – мн.ч. Болгарино : бол – много(остар.) гар – име ( Гарин, Гагарин, Гаро) - ино- оконч.за обръщение. Балхария,балхар : бал –име (Балик, Балтача и др.)., хар – нищо. България (произнасяме “балгария”): бал – име (Балю, Балван, Балкан и др.), гар – нищо. Вижда се, че в така наречената славянска подгрупа на протоиндоевропейския “гар” няма смисъл, докато в родствената романска смисъла се е запазил : guarda – пазач, страж; garante – гаранция ( gar – пазя, ante – предварително), guardarropa – гардероб ( guardar – пазя, ropa – дреха); Garona – гранична река и др. По отношение на “бал” нещата изглеждат, като че ли по същия начин: ( На исп.ез. прочита на “B” и “V” е един и същ, като се произнася нещо средно м/у двете) :
Valldemoro – мароканска долина,
Valldemorillo – долината на мъртвите,
Vallderossa - долината на розите ,
Tribal – трите долини и т.н.
В примерите по-горе се вижда , че “бал” е долина (клисура), възвишение , име. За “гар”- име,страж. Ето защо смятам ,че “гар” е по-важния корен в името “българин”, тъй като е преди всичко човешка характеристика , докато “бал” е и топоним. Къде намираме “гар”(гър): - гърло, гърди, гръб (напомням,че не можем да произнесем “г” без “ъ”), гръбнак, гръклян, ГРАНИЧАР и др. - и в народностните имена българи,гърци,унгарци(Hungaros) и хървати.Прехода на “г” в “х” е разгледан отдавна и нещо любопитно, една пълна аналогия в бъл. и чешки език: Прага(столица) и праг(на вратата,на къщата), Praga(чете се Праха) – столица и prag(прах) - праг (на вратата, на къщата). Праг , но на какво ? И след като българи, гърци, унгарци и хървати носят “гар” като основен корен в имената си, няма да е погрешно да предположим, че става въпрос за клони от един същи протонарод по времето когато индоевропейският език се е роял на множество национални езици.
бъл-гар-и(българци) : Стражи на върховете,хълмовете или стражи на проходите и клисурите(клисурци).
гър-и (гър-ци): Само стражи.
ун-гар-ци(Hun-gar-y): Стражи хуни ( за името “хуни” вж. доктор Г. Ценов)
хър-ват-и(гър-ват(бат)-и): Стражи роднини или по-старши стражи.
Основното е че са били “гъри”(гари) и след това може би всеки се е нарекъл по своему:
Планинските стражи са станали българи,
тези от Пелопонес гърци,
хуните –хунгари и т.н."

ПРЕСТЪПНИК РЕЦИДИВИСТ

КОЛКО ОРА Е ЗАТРИЛА ТАЯ МАЙМУНАТА
С
"МЕТОДИТЕ" И "ДОКАЗИТЕ" СИ ПО ИСТИНСКАТА "ФАКТОЛОГИЯ"

НАМЕРЕТЕ РАЗЛИКАТА:

ОРИГИНАЛАНА БОЦМАНСКА МИРИЗЛИВА НАУЧНО

"В примерите по-горе се вижда , че “бал” е долина (клисура), възвишение , име. За “гар”- име,страж. Ето защо смятам ,че “гар” е по-важния корен в името “българин”, тъй като е преди всичко човешка характеристика , докато “бал” е и топоним. Къде намираме “гар”(гър): - гърло, гърди, гръб "

лизачаьеска СЪАФТУРСКА

"ПУТСКАЗВАМ Тауро - Бико - Боии - Кан и т.н.... пояснявам това има отношение и към т.нар. Градски съвет в който влизат представители, определено на военната аристрокрация, и са военно-елитарното общество на спартанците(по-рано микенците)"
"

ВАЖНОТО Е ДА ГО Е ДОАКЗАЛ ПСИХОПАТА БОЦКО„ЧЕ БЪЛГАРИТЕ А БУРГАРОЙ КАК МАЙМУНАТАБ ДАСЕТИЛАС ЗАВЧЕРА И СЕГОДНЯ "ТЕЗА" СДЕЛАЛА
цитирай
27. marknatan - психопата ГЕТ и ТЪРСЕНИЯТА МУ ...
27.11.2011 05:27
психопата ГЕТ и ТЪРСЕНИЯТА МУ
"Предварително бях стигнал до аналогичният извод при търсенията, в тази област на човешката история, по нашите земи. След това се запознах с работите на г-н Детев и установих, че отново съм "открил колелото" - тоест неговите много сериозни разработки, дойдоха като препотвърждение, на моите изводи. Не ви го пиша с цел някакво себедоказване !"
СЛЕД КОЕТО МАЙМУНАТА СЕ ЗАПАЗНАЛА С ЛИЗАНЕТО И СНОВА ПАНИМАЛА МИСЛАТА
ПСИХОТО отново "открил колелото" - ,като се изсрал на ПРЕМЕТЕНОТО
ЕЙ МАЙМУНО НЕРЕДОВНА ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ЩО НАРОД СА ЗАТРИЛИ С "МЕТОДИ" "ДОКАЗИ" И "ФАКТОЛОГИЯ" на ПАНИМАЛИ СНОВА МИСЛАТА МУ

"118. get - Господине подписващ се, като marknatan !!

- Бургарои ~ българи, са военизирани подразделения, създадени от централната власт,"


на ПСИХОПАТА ША ПРЕПОСТВАМ ЕДИН ПОСТ, КОЙТО СЛОЖИХ отдавна НА ДЕБИЛАНТА МАЙМУНА ЗЕЛАС ДА ОДИ ДА СЕ ЕВОЛЮИРА
С ЛЗИАНЕ У МАЙМУНЯРНИКА ДА СИ ВИДИ КОЛКО е УРОДЛИВА ЩОТО СИ ТЪПА КАТО БОЦМАНСКАТА ДРИШНЯ ПРОЧЕЛА ЕДНА КНИГА И ПАНИМАЛА ИДЕЯТА МУ
" зелас точно англичаните си казват ,че стоунжедж не е правен от техните ,а от "тракийци" ъхъ и доказаха къде са били родени погребаните там ,пак ут тракия са"
Това във в/ка на ИНА ГЕРИСТИРАНА тоже ДАГАДАЛСь че ИЗРОДА КСЕНОФОБ И ТЪП КАТО ВСИЧКИ РАСИСИТИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ИМ ЛИЗАЧА ГЕТ НЕОСНОВАТЕЛНО ГУ ОБВИНЯВА В РАСИЗЪМ НА НЕПАНИМАЛА ИДЕЯТА МУ
"Аз съм анонимен №8, регистрирана съм, обаче не знам защо не ми излиза ника. Благодаря за отговорите и за разбора на теста. Get, това, че се счита, че цивилизацията е тръгнала от нашите земи го разбрах. Не мисля, че може и трябва да се използва като расизъм."

"за другия глупендър кръга глишев дето изтри постинга за т.нар. варненска култура и сега се опитва да го преразкаже ,така просто,по глишевски :"
(ПСИХОПАТА ГЕТ ПАНИМАЛ ВАРНЕНСКАТА КУЛТУРА ОТ ВРЕМЕ ОНО И НА ПРЕМЕТЕНОТО Я ОСРА С БОЦКОВАТА "КУЛТУРА" . МАЗОНКИТЕ БИЛИ БИЦИ ВОИНИ СЛУЖЕБНИ ПАНЯТИЯ МА МА ОТ Ж РОД и ПСИХООТО НЕ ГИ ДОАКЗУЕ б.а.)
"в последния брой на сп. археология има хубава статия насочваща внимани към нашите ширини - за първото появяване на класовото общество,както се свидетелства от ,кукултени и триполи в украйна ,нещо съвсем разлчино от неолитните общества,високо разделени е на труда ,оръжия ,злато,появяване на отделна класа-златото е главно от 4 гроба и т.н. и т.н.
тук само мога да добавя за бг археологочески известия в публикувания годишник за най-старите сгради на балканите намерени от видна родна археоложка на дунавски о-ов ,не споменати в статията
и на края ,като описват за триполи в украйна-Трипiлля,,там имало 1500 сгради което неминуемо водело да заключението,че тва е най ранния гард в света . проблема е,че той предхожда градовете в месопотамия с хиляди години . и затова се заключава,че тъй анализа е точен до сто години те не могли да изчилсля. а тея типпове там си били застроявали къщите и една и съща къща била презастроявана и за тва те не могли да бъдат сигурни че не били 1500 къщи хе,хе,хе. т.е. не било град. били презастролиу една къща по 20 тина пъти . заключениоя в стил гимбутас
и допълват как намерили огромна сграда,три пъти по-голяма от останалите (която неминуемо била обществена ,което показва че е град) . хе хе хе и пак не било град .
нооо,загинали защото не били познавали какво-Колелото.
не е нужно аргументирам за Колелата и Каруците и местонамирането им,че е далече преди месопотамското-на тези с колела от три части ."

ПСИХОАПТА ГЕТ МИАНВА ПРЕЗ СИТЕ ФАЗИ НА МАЙМУНЯЩИНАТА УСТАНОВЕНИ ЗА НАУКАТА ОТ БЕЗПРИСТАРСТНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АНАРХИЗЪМ
ПСИХОПАТА БОЦКО СЛЕД КАТО ОТКРИ ЧЕ БОИЛИТЕ ВОЗЛЕ СЕВ. ЧЕРНОМОРИЕ БИЛИ БЪЛГАРИТЕ ,ЗАРЯЗА И РОМСКАТА"ТЕЗА",ВАЖНОТО Е ПСИХОПАТА ДА Е ДОКАЗАЛ
на Въпроса на ЦЕЗАРЯ ,психоата се осира както си му е ередо
."30.01 18:37 ЦЕЗАРЯ... а защо тая област е наречена на някакви си граничари, войници или квито са там.
--- Това го твърдят всякакви перковци по форумите (начело с ненормалника Натан, и то ненормалник автентичен, не само като обидно име) с цел дискредитиране на РТ. Лично аз, Щурмана и други съавтори на РТ, никога не са твърдяли подобна глупост"

Лично ПСИХОПАТА , ДРУГИЯ ОЛИГОФРЕН Щурмана и други СЪАФТУРИ на Ромската "ТЕЗА" , никога не са твърдяли подобна глупост"

С цел дискредитиране на РТ НАТАН бил ТВЪРДЯЛ ТВЪРДО ЗА БОЗМАНСКИЯ ОАКВАТЕЛЕН МАТРЯЛ А ТО БИЛО РЕДКО ЗА ДОКАЗ.
Ако на психопат се показат исторически сведения той отвръща с каламбури и филоложки анализи на несъществуващи понятия сле ,което следва засиране .
Ако му се цитира собствената филоложка глупост,че бъл гарци било от долина бул и гърци охрана ,цялата идиотска дружина започва да доказва и дава "исторически" докази,как не му била разбрана ИДЕЯТА

САМО„ЧЕ ТЕЗИ СА КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ И НЕ Е СЛЧУАЙНО„ЧЕ БЯХА НАДУШЕНИ ПО МАНИАШКОТО ИМ АНТИОБЩЕСТВЕНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ПЪРВОТО ИМ ПОКЪЛВАНЕ И КОМПРОМСИИ ЗА ТАКИВА НЕ ТРЯБВА ДА ИМА
психопата престъпник гет като всеки крадец се е олял

крадеца гет "- Да си воин е било престижно, както в древността така и в по-късни времена ... вземете само в предвид топонимите, които се срещат все още у нас - Войну/яговци, Боевци, Стрелчани и т.н.
- Та накрая, като обобщение - Съзирате ли в какво намирам аналогии? м/у моите боиЛи, БОУили, ТАУРОскити и Войнуците-бургари от Римската теза ? "


МАЙ ПСИХОПАТА престъпник НЕ ПОЗНАВАЛ Войнуците-бургари от Римската теза на кой БИЛИ ма ше краде и ше доказва щото Да си воин е било престижно не може да го е казал един грък
ВАЖНОТО БИЛО ДА ГО Е ДОКAЗАЛ ПСИХОПАТА БОЦКО или ДРУГИЯ НЕВМЕНЯЕМ
ЕДНА И СЪЩА МАЙМУНСКА СГАН
цитирай
28. marknatan - психопата престъпник гет като в...
27.11.2011 08:15
психопата престъпник гет като всеки крадец се е олял
,ма ша я чакат маймун ата престъпник да си признава престъуплението и че е урод'

крадеца гет узаконява и дейно съучаствува в кражбата на една чужда разработка и подменянето и налагането и като "тезата" на един психопат,което се вижда и от тези писаноя тука дето пак се стигна до Бургите
БИЛ НАУЧНИЯ ДОКАЗ ЗА БЪЛГАРИТЕ ,воден от жалките ксенофобски чувства защото му е сяно от кого е ичия е тази разработка осакатена от маймуните,на гръцкия учен Керамиопулос.
ВИЖ БЕ КРАДЕЦ „ТВА ГОРЕ СА УЛИЧАВАЩИТЕ ТВОИ ДУМИ „ЧЕ СИ КРАДЕЦ.
МА ХАРЕСВАЛА ТИ ТЕЗАТА НА КЕРАМОПУЛОС,ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА БУРГАРИИТЕ.
МА ТОВА ЗА ТЕБЯ Е НАУЧНИЯ ДОКАЗ“
МА С БЕЗМИСЛИТЕ СИ ПСИХОПАТА БОЦКО Я БИЛ ДОКАЗАЛ ПОВЕЧЕ ОТ ДВАДЕСЕТ ПЪТИ
МИ ЦИТИРАЙ И ПОСОЧИ ЧЕ ПСИХОАПТА БОЦКО Е ДОАКЗАЛ ТЕЗАТА Н АКЕРАМИОПУЛСО НЕ КРАДИ БЕ ПРЕСТЪПНИК

КОЛКО ПЪТИ СИ СЕ УЛЯЛ БЕ ПРЕСТЪПНИК

ШЕ СИ ПРИЗНАВА МАЙМУНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЯНИЕТО СИ
ГЛУПАК

здрав болен религиозен нерелигиозен КАКЪВТО ЩЕ ДА Е ВСЕКИЕ УЧАСТИК В ТАЗИ ИЛИ ДРУГИТЕ В РАЗДЕЛА ИСТОРИЯ ДИСКУСИИ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДИСКУСИЯТА
НО КРАЖБАТА СИ Е КРАЖБА И НИЩО НЕ ВИ ОНЕВИНЯВА
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЧУЖДИ НЕЩА И НИКОЙ НЕ ГО СПИРА

ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО С Е ИЗИСКВА Е ДА ЦИТИРАШ ПРАВИЛНО,КАТО ПОСОЧИШ,ЧЕ ТОВА НА КОЕТО СТЪПВАШ ЗА КВИТО СИ ИСКАШ РЕДОВНИ ИЛИ НЕРЕДОВНИ ТВОИ ДОКАЗИ,Е ПО ТЕЗА НА КЕРАМОПУЛОС ИЛИ ОТ КОЙТО ЦИТИРАШ И КАЗВАШ
А КАКТО С ЕВИЖДА ЕДНА ГРУПА ХОРА НЕ САМО НЕ ГО ПРАВЯТ НО ПОРАДИ ТОЧНО ВЕЧЕ БОЛЕТНИ КРИМИНАЛНОИ СОЦИАПАТИЧНИ ПРИЧИНИ СТАВАТ И ОБЯЕСТВЕНА ОПАСНОСТ И ВРЕДЯТ КАТО НАЛАГА ЕДИН КРИМИНАЛЕН МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ

ДА,ПСИХОПАТА КОЙТО УБИ ДЕТОТО В ШУМЕН,НЯМА ДА Е ПЪРВИЯ И ПОСЛЕДНИЯ И ТАКИВ АНЯМА ДА НАМАЛЯВАТ А НАПРОТИВ ТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ

ТЯХНАТ МНОГОБРОЙНОСТ НЕ МОЖЕ ДА Е ДОКАЗТЕЛСТВО З АПРАВИЛНОСТТА ИМ И ПРАВОТО ИМ ДА ПОСТЪПВАТ ТАКА
ТАКА КАКТО ВАШАТ ГРУПА НЯМА ДА НАМАЛЕЕ ,А НАПРОТИВ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ,НО ТОВА НЕ МОЖЕ ДА Е И НЕ Е ДОКАЗТЕЛСТВО ЗА НАПИСАНОТО ОТ ВАС И ПРАВОТО ИМ ДА ПОСТЪПВАТЕ В РАЗРЕЗ СЪС ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ НОРМИ САМО ЗАЩОТО САМИТЕ ВИЕ МОРАЛНО НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ САНКЦИОНИРАТЕ

крадеца гет "- Да си воин е било престижно, както в древността така и в по-късни времена ... вземете само в предвид топонимите, които се срещат все още у нас - Войну/яговци, Боевци, Стрелчани и т.н.

- Та накрая, като обобщение - Съзирате ли в какво намирам аналогии? м/у моите боиЛи, БОУили, ТАУРОскити и Войнуците-бургари от Римската теза ? "


МАЙ ПСИХОПАТА престъпник НЕ ПОЗНАВАЛ Войнуците-бургари от Римската теза на кой БИЛИ ма ше краде и ше доказва щото Да си воин е било престижно не може да го е казал един грък
ВАЖНОТО БИЛО ДА ГО Е ДОАКЗАЛ ПСИХОПАТА БОЦКО


Съзирате ли в какво намира ПСИХОАПАТ КСЕНОФОБСКО ДОЛНО РАСИСЧЕ " м/у моите боиЛи, БОУили, ТАУРОскити и Войнуците-бургари от Римската теза ? "


Имало маймун чето психбопат "ТЕЗА" от "онези"

ей глупаф изкуфял расист ,као си мислиш че не си ясн от първото си оакаване в блога ми ходи си покажи писанията на психиатрите дет са ти давали право да съдиш с твойта уродливост ОРА ,себеподобни психгоипат като тебе

та кви мислиш сте у ромските фиести и дебилните спартакиади

едни и същи уроди
цитирай
29. get - - Милчев обяснявам директно на теб ... Натанчик, ако иска да се учи(междувпрочем) :)
27.11.2011 09:07
http://atheism.about.com/library/FAQs/religion/blgrk_mycenae25.htm - това е сцена от "микенската" култура(Fresco от Тиринт , Bull Jumping) http://greecefsp07.files.wordpress.com/2007/03/week06.jpg ... която пряко кореспондира с минойската такава ... ето същият сюжет - http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/Minoan/BullJumping.jpg ...но вече по-старият Крит ?!!

- Второ, което е мн. специфично КУПОЛНИТЕ ГРОБНИЦИ, които се строят от ахейците-микенци(също и минойците), и чието строителство се преустановява приблизително с периода, когато се ПОЯВЯВАТ ГРЪЦКИТЕ поселенци в Пелопонес ... но, най-странното е, че такива продължават да се строят на север в Тракия, та чак до сев. Черно море ??http://atheism.about.com/library/FAQs/religion/blgrk_mycenae17.htm ... Това М. Гимбутас го свързва с някаква за мен фикция на базата на, което създава и "курганната си теория" ??!
- Но да се върнем в още по-ранни времена, тоест от кога датира това ? Това е свързано с бог "Бел",http://www.viewzone.com/mamu/manu.bel.jpg ... което в шумерският е "Ба" ... частицата, от която е произлязло в бг.език "БАща"(ПАзител-ВА(с/з)силеу) и "Бел". Това е още от времето, когато ... Babylon was a village in c 2230 BCE when Ur was a city. По-късно преминавав в еврейското неправилно тълкуване, според Gene D. Matlock ... "Babylon", is the Greek rendition of the Hebrew word "BaВel", and is translated as both "Confusion" and "Gate of Bel" !! ... това откъде идва(?) от Индия и "а"брамистичната й (късна)традиция !! ... в книгата й "The Ancient Turkish-Hindu "Spiritual" Solution to War and Collective Discord." тя прави и едни др. изводи(?) с които не мога да се съглася ! - но за мен е факт, че имаме вторично културно вз-вие от изток на запад, което се явява й профанизация на по-старите ведически знания !!?(http://www.viewzone.com/mamu/manux.html ... тук има част от изводите й).
цитирай
30. letopisec - 29. get
27.11.2011 09:17
ще се запозная, но преди това ме интересува ти каква езиковедска методология ползваш, факта че от една частица започва т.нар. скрещения на езиците, е яфетизмът на Н.Марр...Яфетизмът определено е анти-индоевропейското езикознание...Светни ме, моля те, как от една частица извеждаш етимологии на разноезикови имена. Навярно, както веднъж подсказа, си привърженик на ностратическата теория, но дали е директна връзката Ба////Баща...Аз смятам, че македонският е също български, а там липсва думата "баща", та откъде е произходът на думата "баща"...
цитирай
31. get - - Каква "яфетическа" ? ... разбира се "ностратическа" - но с уговорки !?
27.11.2011 10:31
І. "ВА":
А/ from PIE base *bha- "to speak", ... с потъмняване на звука става "Па" ... от там лат."Падре" ... "патримониум" ... гърците го произнасят като "фр", та става "фратрия" ... това не е само езикова но и социално историческа даденост ;
В/ related to Skt. pati "guards, protects." ... с напълно отпадане на първата буква става това, което го имат за "тюркско" "ата", но то си е PIE *bha-ра - защитник, пазител ... останало в украино-руският, не рОският"моска-лски" ... Батка, междувпрочем в уличният жаргон(аргото) тъй като сме по-близо до Украйната ... тарикатите във Варна, използват й "батка", с което придават нотка на уважение, към по-стар член на групата (!); В тази връзка не виждал ли и връзка с Бат Боян ?
Г/ с подобен смисъл и произход ... предполагателно е й титлата "ban" - но тук с допълнителен смисъл, този който разпорежда-управител, наставник "Бат" Органа(?!). Една скобка, това го преписват на сърбо-хърватите, като произход ... но да не забравяме, че "Панония"-Бановина" до късно средновековие си е била българска по характер ?!! ... междувпрочем, тук има една интересна връзка, която подкрепя становището ми за българският-сарматски, като преходна форма м/у др. езици "протославянски"(причерноморски) и иранските ... тоест ето защо имаме и близко перс. "ban" е със смисъл "prince, lord, chief, governor," !!

- Препратката към македонският, ами това е регионален и изкуствено отделен от българският език ... наречие с неговите соеобразности ??!

от бан Гет - таурос-скитский

П.П. Междувпрочем, думичката "Кан" семантично е твърде близка до "Бан" :)) - водач, ръководител, законодател, вожд !!
цитирай
32. marknatan - и бан Гет се опитваш да напишеш нещо ...
27.11.2011 12:54
и бан Гет се опитваш да напишеш нещо ма пак жалка имитация на пунятия дето на разнираш
фани ино и гу обясни ма да ни путсказваш ,като изредиш де що си среянал из нщета

Руските и украински археолози не използват по принцип термина "курганова култура" а я разделят на яманая и цатакомбна Кургановата култура е толкова широко дефинирана,че включва почтъи всичко дето е с могили
Хоризонта на т.нар Ямната,култура,която пък е подчаст от се описва обикновено от толкова широко дефинирана Кургановата култура ,че си губи смисъла на определение,но за дебилчовците е добре дошло де що имало могили било Кургана
абе тъп имитатор и престъпна маймуна ТЕЗИ ша праиш по тертипа на
СЛАВЯНСКИТЕ археолози,които описват Хоризонта на т.нар Ямна култура,която пък е подчаст от описаната и толкова широко дефинирана Кургановата култура ,че си губи смисъла на определение,но за дебилчовците е добре дошло де що имало могили било Кургана и да си шпрехат за Микена и Крит и "ТУРАКСКА ВУЕННА " цивилиззация у ВАРНА та до СПАРТА .
я представят не като култура ,а вече било културно историческо общество ,със с осъзната нишка културна индентичност или споделен етнически произход в този пласт,който въпреки ,че се бил диверсифицирал и еволюира във времето,бил вече култирно историческо общество.
И воала психопата гет прави "доказите" за БИЦИ ВОИНИ С ГОЛЕМИ МАДУРИ и суперетноса тураки от украйна ,като обаче схфатил ИДЕЯТА започва да пренася с боланат си фантазия и по време и по място ,като за доказ използва еклектичните си познания по метода на психопата боцко,да обяснаява кво не рабира с неща които ептем не е уцелил. Ма важното е дфа трупа точки и да казва кое какво било на маймун ите .
Психопата до там го е докарал в профнщоната си,че НА ПАЛГИАТОРА БОЦКО ТЪПНИТЕ МУ ОТПУШВАТ БОЛНАТА ПСИХИЛА ЗА МОДЕЛ
БИЦИ ВОИНИ С ГОЛЕМИ МАДУРИ били 'БЪЛГАРИТЕ" ТЕЗАТА
Паниумаел ли психото че воинската структура дпори тогава си има вълчо кучешки вид и си е изследвана
научил глупака ,че имало Гимбутас
ма глупака панимал ИДЕЯТА ха ах ха
дебил .панимае за кво говори . микена куполни гробница баал бан,бат Органа В продълженеи на стотици години дебилите не са изчезнали,та днес ли
кво било баал нема мозъкл да проумее ма "изследва'" как БУРГАРИИТЕ БИЛИ БЪЛГАРИТЕ

за маймуната всичко е еднакво и по територия и повреме
евразийските степи започвали от крит
триполи било в либия на баал
важното било да го е казал един от дебилите ксенофоби да си дигат оная работа че вече не им върши работа като на черните ора

ей български не знаеш бе глупако нито имаш елементарни представи извън глупава лингвистика дет си мислиш че с палатизация се обяснаява развитие на езици а не скултурен обмен тъпанар

ако знаеше български и не беше криминален психопата щеше ли един тъпанар да напише ромска "теза" и ти да се изодиш на метеното дет си го бил научил от детев
че БЪЛГАРИТЕ БИЛИ БУРГАРОИТЕ ЩОТО ДА СИ ВОИН БИЛО ПРЕСТИЖНО

маймуна имитатор

една дума не мож да обясниш от тва дет си написала ма щом започват с Б нема начин да не е БОИЛИ БИЦИ

цитирай
33. get - - Летописец, докога ще се толерира едно такова поведение на ... разпасана кучка ??!
27.11.2011 13:52
marknatan написа:
...ей български не знаеш бе глупако нито имаш елементарни представи извън глупава лингвистика дет си мислиш че с палатизация се обяснаява развитие на езици а не скултурен обмен тъпанар

ако знаеше български и не беше криминален психопата щеше ли един тъпанар да напише ромска "теза" и ти да се изодиш на метеното дет си го бил научил от детев
че БЪЛГАРИТЕ БИЛИ БУРГАРОИТЕ ЩОТО ДА СИ ВОИН БИЛО ПРЕСТИЖНО

- Човечето-ксенофоб ... не е ментално а морално увредено !!
- Питам го нещоконкретно ... то изригва обиди и епитети !! - предупреждавам ... Живота е странно нещо, може и да ни срещне ... тогава даа не ми подсмърча ?!! и да вика "оле-е-е бате !!"
- Тъй като съзнателно спами, за да обезличи и ни отвлече от съответната конкретика на разглежданият въпрос !
- Отново подсещам !!
- Дедовците на тези, от които той явно си е въобразил че произхожда ... са се молели на "ашери" и бог Бел ... който после са омаскарили с басните си за Бел Лилит, Ищар и Естир !!? - Съответно за главният мъжки образ от божественият пантеон е станал Бел-Бал-Белзебуб(последното се превежда в равинистичната л-ра, като Господар на торта)
- Питам за каруцата ... откъде произхожда думата - Нищо, като отговор !!
- За коня произход ... няма защо да питам !!?
- За колелото ... ако ти представлява интерес Милчев ... същото е звучало на Proto-Indo-European *kwekwlo ... да ти звучи близко до нашето "колело" ?
- Най-старата металургия - от тук !!

В заключение ще кажа, че внушените ни от религията заблуди ... водят до шовинизъм и ксенофобия !! - не ние сме го създали това ... първообраза на не-брамистичните религии, които сега са известни, като а"врамистични !! - Те са ненавистни и апологети, срещу люто мразените от тях по-стари такива !!

- Ако е почтен човек ... да чуе истината - Но не ! ... няма да ме чуе, поради липса на морални принципи !!

от Гет ктист

П.П. Щях да пропусна нещо съществено, което идва като подкрепа, къде е изобретена думата за колело ... на старо-английски тя е звучала, като hweogol ... звукоподражателно на "кое-окол" ??! вероятно ?!
П.П. - Да ти имам пушкото самочувствие !! :)
marknatan написа:
кво било баал нема мозъкл да проумее ма "изследва'" как БУРГАРИИТЕ БИЛИ БЪЛГАРИТЕ

- Смени порочната употреба на двете "а-а" в името и ще получиш една думичка синоним на Бел ... "бЯл" "умник" нещастен !!
цитирай
34. shtaparov - Кои са Уногундурите
27.11.2011 20:55
Интригуващата дума "Уногундури" е разтълкувана окончателно от "Анализа" и ако не съм Ви дал тълкуванието,то е следното:

Уногундури= Уно- Гундури (Хуно- Вундари,Хуно- Вандали);но също и Вонохондури (Вахандури= Вахан- Гури,чиито потомци са днешните Ваханци;Внъндури,Ванандари= Венентари или Венетари,без носовката)! А този резултат е нокаутиращ удар срещу германските "теории" за произхода на Вандалите (Вундарите)! Поздравления за интересните теми които повдигате и разисквате,патриоте!
цитирай
35. анонимен - Проф.Сиктиридис- 34. shtaparov - Кои са Уногундурите
27.11.2011 23:08
Проф.Сиктиридис
Гьобелс:
Защо не се гръмнеш,...доброволно!
Чукундур.

цитирай
36. marknatan - ей претъпа маймуно сменя се и се п...
27.11.2011 23:11
ей претъпа маймуно сменя се и се путсказва само ут такива урдои кат тебя да си дуказват тезите за биците воини бургорои,които си доакала до българите

намъкнала се в курт капана на боцмановата дришня за доказ и се олива ква била прозорлива с панятията за доказ на "тезата" МУ

что не смениш с В за по голем доказ Б/В се едно и воала СТАВА ВОЛ

баал глупако е ел алагабал става и аллах
баал значи ГОСПОД и ГОСПОДАР на Български
КАН било БАН
а не е ли от Magna Canis служебното панятие великя кан
а кво е канис и пачему и муртагон е Canis
май е вол воин с големи топки

крадеца престъпник гет
"- Да си воин е било престижно, както в древността така и в по-късни времена ... вземете само в предвид топонимите, които се срещат все още у нас - Войну/яговци, Боевци, Стрелчани и т.н.

- Та накрая, като обобщение - Съзирате ли в какво намирам аналогии? м/у моите боиЛи, БОУили, ТАУРОскити и Войнуците-бургари от Римската теза ? "

та кои са били Воините на Степите БИЦИТЕ С ГОЛЕМИ МАДУРИ, АМАЗОНКИТЕ ПО СЛЕЖЕБНИ ЦИЦИ ма в ж.род. начи не са БЪЛГАРИ ако и да са служебну пунятие с вилица и нож, или любумците на КУРТ ВЪЛКАНОВИЧ

нечто май "турската" дума КУРТ не си путсказбвала щото психопатитете не обичат "мингяните" хе ех хе
тъп престъпник

та кво били ТЕРАМ
глупак и български не знаеш


- Та накрая, като обобщение - Съзирате ли в какво намирам аналогии? м/у моите боиЛи, БОУили, ТАУРОскити и Войнуците-бургари от Римската теза

Человечески мозък може ли да го напише ТОВА ГОРНОТО бе маймуно

"Съзирате ли в какво намирам аналогии? м/у моите боиЛи, БОУили, ТАУРОскити и Войнуците-бургари от Римската теза "

Съзират или ОРАТА призива на престъпника ПАМЕТНИК ДА МУ ЗИДИГНАТ е гое ШТАПАРОВ Е АНЛИЦЕ
ПОЧВА ДА ГРАДИ НА ПРЕСТЪПНИКА ЩОТО МАЙ МАЙМУНАТА МУ ПУДСКАЗАЛА КТФ ПАТРИОТ Е БИЛА
НАГЛЕЦА

ша си самопризнаела маймуната че била престъпник
че тя чете кво е писала и още толко квичи
май и ПАМЕНИК И БЛАГОДАРНОСТИ ТРЕБВА ДА ТИ НАПРАВЯТ "БАЛКАНЦИТЕ "
щото си ПАНИМАЛА
ей гое е СЪАФТУРА ШТАПАРОВ може и една ода да ти спретне ЩОТО СТЕ "ПАТРИОТИ"
УРОД
колко ОРА СИ ЗАТЪРИЛА С НАГЛОСТТА СИ ПРЕСТЪПНА ОТВРАТ
ТИ АКО БЕШЕ ЧЕЛОВЕК ДА СИ СЕ ГРЪМАНАЛА СЪС СЛУЖЕБНИЯ
МА ТОЙ ТИ Е ДАДЕН А ЗАСЛУГИ
МАЙ НЕ СИ ПРЕСТЪПНИК А
КОЙ ГО ПИШЕ ТВА У СЕКИ БЛОГ И ФОРУМ

КОЙ ГИ Е ПИСАЛ ТЕЯ НЕЩА БЕ МАЙМУНО КРАЧДЛИВА НЕ СИ ЛИ ТИ МА

ЩА СИ ПРИЗНАВАЛА НА ШТАПАРОВЦИ ПАМЯТНИК ДА И ДИГАТ И ПРИЗИВИ ШЕ ИЗДИГАШ

че не е знайно че новата порода уважават престъпници и психопати и си мученица у спартакиади и ромски фиести вместе с психопата боцко баш баал маймуняк и другия олигиофрен

штапаров ти почна ли да делкаш тракиските камъни а летописеца ода да му напише на маймуняка в прослава че била НЕВИИНА ЗАГИНАЛА ЗА ИСТИНАТА щото сте ногу големи ПАТРИОТИ
на памятника ша пише

"Съзирате ли в какво намирам аналогии? м/у моите боиЛи, БОУили, ТАУРОскити и Войнуците-бургари от Римската теза "
ут ПРИЗНАТЕЛНИТЕ ДРУГАРИ
УРОДЧЕ НЕЩАСТНО
цитирай
37. get - ей претъпа маймуно. . . баал глупако ...
28.11.2011 12:08
marknatan написа:
ей претъпа маймуно ... баал глупако е ел алагабал става и аллах
баал значи ГОСПОД и ГОСПОДАР на Български ...

- Хм, мислех че, главата ти е отровена от "ешкеназим"-ционизма" ... ти се оказваш по-тежък случай ?!! - опитваш се да се изкараш или "левитовото-коляно" или си фарисейски-гаон ??
- Кви са тези глупости за Баал = Ал"лах ? - та това си е едно към едно женски-лунен култ, на който пробутвайки го на семитите-араби сте му преписали мъжки качества ... един пример с картинка от мястото където се съхранява в момента "Лунният камък" ... Мека http://www.volker-doormann.org/kaaba-3-high.jpg - Това да ти прилича на "Фалос" ... не това е "Йони"(драв.)-"vulva",lat. ... Този "камък" е занесен от изповядващия някаква юдейска версия на вяра имп.Елагабал (Elagaballus) или Хелиогабал (Heliogaballus), роден като Варий Авита Басиан (Varius Avitus Bassusq)(218 – 222 ) в Рим, където прави храм на "Великата богиня" ... в който е поставен символа на божеството - голям ЧЕРЕН коничен КЪС ОТ МЕТЕОРИТ, пазен в град Емеса, където бил върнат след падането от власт на император Елагабал.
- Па после е отнесен в Мека и става свещен за изповядващите вярата на "пророка" Мохамед !! :))

- В заслючение да те попитам ! - Ти, правиш ли разлика между Тауро-Боу и-и-и ... Воул ? - щот като тти чета брътвежите много ти е мътно ??!

от пан-бан ГетКан - таурос-скитский
цитирай
38. letopisec - Ех, приятели
01.02.2012 15:59
от вас очаквам да зададете въпросът защо, ако имаме нещо общо с Урарту/Бийан нямаме нищо наследствено в културата и религията оттам? И аз ще ви помогна да отгатнете, каква е връзката между бог Коледа и бог Халду...Ха, сега...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: letopisec
Категория: История
Прочетен: 5934906
Постинги: 697
Коментари: 12624
Гласове: 2916
Календар
«  Февруари, 2017  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Блогрол
1. роман за Атила
2. Династията Дуло - изследване
3. Съвременното състояние на кимерийския проблем - статия на А.И.Иванчик
4. Българи и ефталити - проучване
5. Кимерийци и хуни - мит или реалност? - изследване
6. Ранните хуни в Източна Европа - откъс от монографията от 1973 г. на американския професор Otto Maenchen-Helfen
7. Народите в хунската империя, ч.І
8. Как българите останаха без история...
9. статия на Вл. Георгиев, бележит български езиковед
10. статия на Вл. Георгиев за тракийския език
11. Посланието на големият български историк Златарски.
12. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЕТНОГЕНЕЗА
13. Кои са кутригурите? - нови аргументи
14. Български цар е превзел Персия, според Паисий Хилендарски
15. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ?
16. Кого обслужва идеята, че сме траки?
17. РАЖДАНЕТО НА ЛЕВСКИ
18. Град Несебър и тракийското божество Mezen.
19. Българите не са тюрки...Какво казват източниците?
20. 1-ви ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
21. 2-ри ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
22. 3-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
23. 4-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
24. 5-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
25. 6-ти ВЪПРОС КЪМ КОНГРЕСА ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ В СОФИЯ, 22-27.08.2011
26. АВИТОХОЛ И ЕФТАЛИТ